Sweden
Logga in

Allt som inte står på lönebeskedet

Publicerad tisdag, 15 november 2016 04:52Kunskap

Äntligen lön! En glädjens dag för många, även om inte alla rusar ut på lönefredagen för att bli kung i baren. Många får dessutom mycket mer än vad som framgår av lönebeskedet – i pension och allmänna försäkringar.

Äntligen lön! En glädjens dag för många, även om inte alla rusar ut på lönefredagen för att bli kung i baren. Många får dessutom mycket mer än vad som framgår av lönebeskedet – i pension och allmänna försäkringar.

De flesta lönebesked är svåra att läsa. Det beror på att det inte är någon enkel sak att räkna ut en anställds lön korrekt. Det kan vara olika timpenningar för olika skift, avdrag för sjukdom eller föräldraledighet, tillägg från arbetsgivaren i form av semesterersättning.

– Ändå gör man klokt i att kolla sitt lönebesked och se efter så att man får rätt lön. Det kan bli fel i in- och utmatningarna i datasystemen. Det räcker inte att kolla nettolönen som många tror, säger Lars Jagrén som är chefsekonom på Unionen. Risken man löper om lönekontoret har gjort fel är givetvis att man får för lite pengar. Men det är heller inte roligt att få för mycket – man kan nämligen bli återbetalningsskyldig, säger han.

Bra att känna till
En annan sak som är bra att känna till är att de flesta arbetsgivare inte anger på lönebeskedet vad de betalar in utöver lönen för den anställde till olika instanser. Förutom den lön som du får måste arbetsgivare enligt lag betala ytterligare 31,42 procent i arbetsgivaravgifter.

FöräldraförsäkringDrygt en tredjedel av dessa pengar kommer dig tillgodo den dag du går i pension. En tredjedel går till allmänna försäkringar som sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeavgift och arbetsmarknadsavgift.

Gemensamt för dessa är att de måste betalas varje månad, oavsett om du själv blir pensionär, sjuk, förälder eller arbetsskadad.

Sista tredjedelen går till något som kallas allmän löneavgift. – Det är faktiskt en ren skatt, eftersom dessa pengar inte är öronmärkta för något särskilt utan går rakt in i statskassan, säger Lars Jagrén.

Tjänstepension
Utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna kan din arbetsgivare frivilligt betala in ytterligare ett procenttal baserat på din lön. Det gäller då tjänstepension. Har ditt företag ett kollektivavtal sker inbetalningen inom ramen för det. Många företag har inte kollektivavtal, men följer ändå de regler som gäller för det. Normalt ligger dessa pensionsinbetalningar på 4-5 procent av lönen. För löntagare som tjänar mer än 37 000 kronor i månaden kan dessa inbetalningar ligga betydligt högre, uppåt 30 procent av lönen.

När du söker jobb är det viktigt att ta upp frågan om tjänstepension, så att du vet att dessa inbetalningar sker. Förutom pensionen kanske din arbetsgivare ger dig förmåner som utfyllningar om du blir sjuk eller föräldraledig. Du får då inte ut hela lönen från Försäkringskassan, utan arbetsgivaren kan fylla ut under en period. Detta brukar dock synas på lönebeskedet.

Är du sjuk har du enligt lag en karensdag, vilket betyder att du inte har rätt att få betalt för din första sjukdag. Arbetsgivaren betalar din sjuklön från dag 2 till dag 14 och är du sjukskriven längre, träder Försäkringskassan in.

Preliminärskatt
Det som däremot syns på beskedet är preliminärskatten. Hur stor den är beror i första hand på hur stor kommunalskatten är i din kommun. Det mesta av preliminärskatten går dit och bidrar till vård, skola och omsorg. Är du höginkomsttagare kan du få betala skatt även till staten. Från din inkomst får du göra ett grundavdrag vid deklarationen. Det innebär i praktiken att om du tjänar mindre än 18 739 kr på ett år, behöver du inte betala skatt alls.

Mer intressant läsning

Johanna Elgeby söker nytt jobb

Lönen är inte det viktigaste, men visst spelar den stor roll. ”De flesta vill att man ska komma med ett löneanspråk. Det är alltid nervöst”, säger hon.

Män tjänar fortfarande mer

Män tjänar ”oförklarligt” 4,5 procent mer i lön än kvinnor. Det visar Medlingsinstitutets rapport. 

Så sparar föräldrar till sina barn

Två tredjedelar av Sveriges föräldrar sparar regelbundet varje månad till sina barn. Yngre föräldrar sparar regelbundet i större utsträckning än äldre.