Sweden
Logga in

Har du missat anmäla verklig huvudman?

Publicerad torsdag, 06 december 2018 09:51Kunskap

Den som missat anmäla verklig huvudman till Bolagsverket riskerar både vite och sämre kreditvärdighet.

Som företagare är du skyldig att anmäla och redovisa verklig huvudman till Bolagsverkets e‑tjänst, vare sig det finns en verklig huvudman eller ej. Annars riskerar du vite.

Det kan innebära stora konsekvenser om du inte anmäler – företaget eller föreningen kan få problem i kontakten med banker och kreditupplysningsföretag, då dessa är skyldiga att kolla upp verklig huvudman från och med 2019.

Enligt chefsjurist Elisabeth Lagerqvist på Bolagsverket riskerar företag och föreningar som inte anmäler att beläggas med vite, ett slags böter.

Trots det är det ganska många som ännu inte anmält sig. Av de 800 000 bolag och föreningar som omfattas saknas fortfarande uppgift från cirka 70 000.

– I dagsläget tar vi kontakt med de företag eller föreningar där vi får en indikation från bank eller kreditupplysningsföretag att uppgiften saknas, eftersom bankerna är skyldiga att titta i våra register innan de genomför en transaktion, säger Bo Lagerqvist, enhetschef på Bolagsverket.

När det gäller vitesbelopp finns ingen fast förseningsavgift, som för till exempel utebliven årsredovisning.

– Det är ett krux, men beloppet ska vara kännbart. Så det blir en bedömningsfråga där man får titta på bolagets eller föreningens balansomslutning innan man fastställer vitet, säger Bo Lagerqvist.

Enligt honom har myndigheten gjort fyra riktade direktutskick till berörda samt att myndighetens webbplats har tydlig information, så det duger inte att säga att information varit dålig, vilket några eftersläntrare hävdat.

Det kostar 250 kronor att anmäla verklig huvudman via e‑tjänsten hos Bolagsverket.

Bakgrund till kravet

Det var 2015 som Europaparlamentet antog ett penningtvättsdirektiv, som innebär att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag och därigenom bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. På sikt kan det komma att påverka kreditvärdigheten om man har missat att ange verklig huvudman. Se även vår tidigare artikel "Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket".

– Men i dagsläget kan vi inte svara på om det påverkar kreditvärdigheten, eftersom vi ännu inte har information om verklig huvudman i våra kreditupplysningar, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman, men det finns några undantag.

De här behöver inte anmäla verklig huvudman

  • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag)
  • Dödsbon och konkursbon
  • Enkla bolag
  • Enskilda näringsidkare
  • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
  • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmandeinflytande

Mer intressant läsning

Svårt att få betalt?

Visst är det frustrerande att vänta på att få betalt för en faktura. Här är tipsen för att hamna högst upp i fakturahögen.

Hur mår ditt företag? Här är bästa hälsotipsen inför nästa år

Hösten är en bra tid för företagare att planera inför nästa år. Här får du råd från Srf:s Roland Sigbladh.

Enskild firma eller aktiebolag – vad är bäst?

Att välja rätt företagsform är en av de första och viktigaste frågorna som du som nybliven företagare måste ta ställning till.