Sweden
Logga in

Hur mår ditt företag? Här är bästa hälsotipsen inför nästa år

Publicerad tisdag 25 september 2018 10:00Kunskap

Hösten är en bra tid för företagare att planera inför nästa år. Här får du råd från Srf:s Roland Sigbladh.

För den som är inne i det dagliga företagandet är det inte alltid lätt att bringa ordning i tankarna och se klart var vägen framåt går. Med hjälp av branschorganisationen Srf:s förbundsdirektör Roland Sigbladh har vi listat lämpliga åtgärder. Åtgärderna ser lite olika ut beroende på hur lönsamheten ser ut i ditt företag. Därför har vi delat upp dem i tre kategorier: åtgärder för företag som går bra, för de som står och stampar och för de som har lönsamhetsproblem.

1. Företaget går bra och ger vinst

Om intäkterna är större än kostnaderna uppstår vinst. Den går in i bolaget som eget kapital. Du har möjlighet att välja vad du ska göra med pengarna. Antingen låta dem stå kvar och ge bolaget möjlighet att investera och växa, eller ta ut och dela ut en del till aktieägarna till lägre skatt än inkomstskatt.

–      Vill man satsa på företaget är det en bra idé att utbilda personalen och kanske upprätta ett incitamentsprogram. Hög personalrörlighet är ett stort problem i många branscher, och om du blir en attraktiv arbetsgivare stärker du ditt företags konkurrenskraft, säger Roland Sigbladh.

Har du råd att nyanställa bidrar det också till att du får avlastning och sprider din risk om någon nyckelmedarbetare väljer att hoppa av.

En klok placeringsstrategi är också viktig för företagets framtid och kan ge extra intäkter. Finns det pengar i företaget slipper du låna för att exempelvis modernisera maskinparken eller göra andra investeringar.

–      ­Rätt investering kan ge bättre avkastning än att ha pengarna på banken. Har du lån och har råd att lösa dem, stärker det din finansiella ställning, säger Roland Sigbladh.

Överskottskapital som inte används direkt ska helst placeras på ett sådant sätt att du får så hög avkastning som möjligt till så låg risk så möjligt. Se dig om efter högräntekonton.

Många företagare i Sverige närmar sig pensionen. Om det finns vinster lagrade i företaget har ägaren ett grundkapital som kan delas ut. Beslutar du att sälja verksamheten kommer du förstås att få bättre betalt om det finns vinstmedel i företaget.

Roland Sigbladh
Nyanställ om du har råd - då sprider du risken om nyckelpersoner slutar.

2. Företaget står och stampar

En vanlig anledning till att i grunden bra företag inte riktigt lyfter är att företagaren inte vågar höja priset på sina varor och tjänster.

–      Särskilt småföretagare är rädda för det, ofta i onödan. I verkligheten är det få kunder som lämnar en bra leverantör på grund av en prishöjning på 5-10 procent. Om någon skulle lämna dig efter höjningen, kan det möjligen vara värt det genom att du blir av med en besvärlig kund, säger Roland Sigbladh.

Personalkostnader och andra kostnader stiger ju hela tiden, påpekar han, så om du missar att höja dina priser kommer din lönsamhet att bli lidande.

En annan åtgärd när ett nytt år står för dörren är att inventera kompetensen hos personalen. Har dina medarbetare rätt kompetens för att bidra till företagets utveckling?

–      Fel person kostar ofta mer än du tror. Det kan vara så att en eller ett par anställda har varit bra medarbetare på den resa ni har gjort. Men om företaget ska lyfta till en ny nivå, kanske det är en annan kompetens som behövs, säger Roland Sigbladh.

Det är ingen lätt sak att säga upp anställda eller ge dem andra arbetsuppgifter, men Roland Sigbladh menar att tydlig kommunikation är nyckeln till framgång.

–      Berätta för de anställda hur du tänker och vilka behov du har för att utveckla företaget. Någon kanske kan utbildas, en annan hjälpas att hitta ett annat jobb.

För att utveckla ditt företag bör du också göra en ordentlig omvärlds- och konkurrensanalys. Inte alltid lätt när man är fast i det dagliga arbetet och går i sina invanda hjulspår.

Då kan det vara rätt tid att ta in extern kraft i bolaget, till exempel genom att rekrytera en extern styrelseordförande eller affärsrådgivare. Eller anlita en kollega du har förtroende för som bollplank och mentor.

–      Det är synd att inte fler företagare vill ta hjälp utifrån. Det behöver ju inte vara dyra konsulter, utan personer från andra framgångsrika företag. Det behövs lite mer Gnosjöanda – att hjälpa varandra företagare emellan. Jag vet, för jag kommer själv därifrån och är uppväxt i en företagarfamilj, säger Roland Sigbladh.

Med hjälp av en extern kraft kan du få syn på vilka hinder som finns inbyggda i ditt företag, hur andra framgångsrika gör, sätta upp mål för din verksamhet och få hjälp att starta ett förändringsarbete.

–      Se till att målen är tydliga och involvera personalen. Går det bra kanske de bör få vinstandelar, säger Roland Sigbladh.

3. Företaget kämpar med låg lönsamhet

Går företaget dåligt finns det all anledning att vidta åtgärder inför nästa år. Börja med att försöka förstå vad som orsakar problemen. Ofta handlar det inte om en enskild orsak, det kan vara många. Viktig personal kan ha slutat, stora kunder kan ha vänt sig till någon annan, finansieringen kan vara för dyr, kassaflödet för dåligt. Eller så tar man för lite betalt.

–      För att frigöra kassaflödet kanske du behöver factoring alltså att du säljer eller belånar dina fakturor. Om räntorna du betalar är för höga, försök lägga om lånen. Se också över om dina leasingavtal är dyra, till exempel för tjänstebilar, telefoner och kopieringsmaskiner, säger Roland Sigbladh.

Så här fungerar factoring hos Svea

Fel kostnadsstruktur, det vill säga för hög andel fasta kostnader kan också ge problem. Då krävs det högre försäljningsvolym för att nå vinst.

–      Försök också ta bort kostnader som inte driver intäkter och inte skapar kundnytta.

Priserna kanske måste höjas, men det gäller också att ha rätt utbud av varor och tjänster. Ett tips är att noggrannare titta på vad konkurrenterna gör. Genom nättjänster som Hitta.se och Allabolag.se kan du se konkurrenternas omsättning och resultatutveckling. Om det går bättre för dem, ställ dig frågan varför. Har de högre kompetens? Bättre kunderbjudanden? Annat sortiment? Vilka priser har de?

–      Höj blicken och titta på dem som det går bra för, säger Roland Sigbladh.

* Fotnot: Srf konsulterna är en branschorganisation inom redovisning och lön. Medlemmarna, auktoriserade konsulter och deras medarbetare, hjälper 330 000 företag med den löpande redovisningen.

Mer intressant läsning för dig och ditt företag

"Vill du börja använda AI? Ta rygg på Google" säger Daniel Langkilde

Vill ditt företag utnyttja AI men har begränsade resurser och undrar var ni ska börja? Daniel Langkilde utvecklar AI-lösningar åt storföretagen och delar med sig av smarta tips.

Enskild firma eller aktiebolag – vad är bäst?

Att välja rätt företagsform är en av de första och viktigaste frågorna som du som nybliven företagare måste ta ställning till.

Micael Dahlen - AI går inte att stoppa.

Är AI ett nödvändigt ont för att klara framtidens konkurrens eller är det till och med mänsklighetens undergång?