Sweden
Logga in

Så väljer vi att betala i sämre tider

Publicerad fredag 09 februari 2024 10:54Betallösningar, Ehandel, Rapporter

Det kärva ekonomiska läget har inte bara påverkat köpvanor utan också hur nordiska konsumenter väljer betalningsmetod. En av fem väljer faktura i högre utsträckning än tidigare och ungefär lika många väljer att handla med delbetalning. Allra mest växer dock direktbetalning, visar Svea Banks rapport Payments in the Nordics 1 2024.

Under de senaste två åren har de nordiska konsumenterna drabbats av höga prisökningar, stigande räntor och minskad köpkraft. För en fjärdedel (26 procent) av konsumenterna har ekonomin också påverkat hur de föredrar att betala.

Bland unga konsumenter är siffran ännu högre. En tredjedel (35 procent) av de nordiska konsumenterna i åldern 18-29 uppger i rapporten att den ekonomiska situationen i hög grad påverkat deras föredragna betalningssätt. Det här bör företag vara medvetna om.

– Det är viktigt både online och för fysiska butiker att hålla koll på sin målgrupp och veta vilka betalsätt de föredrar, säger Thomas Svensson på Svea Bank Sverige.

Betallösningar

Fler väljer direktbetalning till följd av läget

Den vanligaste förändringen som nordiska konsumenter gör är att oftare använda en betalmetod där pengarna dras direkt från kontot. Det uppger två av fem. Samtidigt väljer en av fem i stället att betala med faktura i högre utsträckning än tidigare och ungefär lika många väljer att handla med delbetalning.

– Att fler väljer direktbetalning är en naturlig följd av det ekonomiska läget, då de troligtvis inte vill riskera att ligga ute med pengar de inte har. Delbetalning innebär dessutom en extra kostnad i många fall, vilket många gärna undviker, säger Magdalena Caesar, Affärsområdeschef för betallösningar på Svea Bank.

Magdalena Caesar
Att fler väljer direktbetalning är en naturlig följd av det ekonomiska läget.


Betala nu eller sedan?

Rapporten visar att faktura och delbetalning oftare används för större inköp. Vid köp över 5 000 kronor uppger 27 procent att de föredrar fakturabetalning och 29 procent väljer helst delbetalning. Här finns det dock åldersskillnader. Oavsett summa föredrar personer över 50 år i högre utsträckning att pengarna dras direkt från kontot jämfört med de yngre åldersgrupperna.

– I Sverige ser vi att faktura har blivit vanligare i den yngre målgruppen. Det kopplar vi till lågkonjunkturen. Man vill ha längre tid på sig att betala, säger Thomas Svensson.

Trenden ser likadan ut i Finland, påpekar Sirkku Sankamo, Svea Bank Finland.

– Kunderna vill se produkten först och det här betalsättet möjliggör att man kan köpa en dyrare produkt, så det är en viktig betalningsmetod för handeln, säger hon.

I Norge ser däremot mönstret annorlunda ut

– Den yngre generationen vet att det finns risker med att man tar på sig stora kostnader. De använder Vipps till det man har råd med här och nu, säger Eirik Mathisen Skjolden, Svea Bank Norge och fortsätter:

– Generellt tror jag att faktura och delbetalning kommer att fortsätta att användas även när konjunkturen pekar uppåt igen. Vi vill använda de betalsätt vi är vana vid.

Säkerheten viktigare i sämre tider

Det ska vara enkelt och friktionsfritt att betala, det är fortsatt viktigt för de nordiska konsumenterna. Inte minst är det ett måste att online-kassor anpassas för mobilanvändare. Synen på säkerhet är något som verkar ha påverkats av den rådande ekonomiska situationen. Andelen som tycker att en känsla av trygghet är den viktigaste aspekten vid ett köp har vuxit från 32 procent 2022 till 36 procent 2023.

Acceptansen för tvåfaktorsautentisering har också ökat vid digitala köp och i fysiska butiker blir konsumenterna allt mindre frustrerade när de måste trycka in en PIN-kod.

Bland konsumenterna 60 år eller äldre uppger 48 procent att känslan av säkerhet är den mest uppskattade egenskapen i betalningsprocessen, jämfört med 28 procent bland konsumenter i åldern 18-29. Däremot känner unga konsumenter en ökande oro för bedrägerier. Det kan bero på att de är mer frekventa online-shoppare och gör inköp från internationella webbplatser i större utsträckning. För företagen gäller det att vara medveten om de här skillnaderna.

– Säkerheten blir viktigare, det ser vi i rapporten. Både för konsumenten men också för butiken. Det ska vara tryggt att genomföra ett köp men också en försäljning, säger Eirik Mathisen Skjolden.

Ladda ner rapporten i sin helhet här

Om rapporten

Del ett av rapportserien Payments in the Nordics bygger på expertintervjuer och desktopundersökningar. Dessutom har Svea frågat 4 000 nordiska konsumenter hur deras föredragna betalsätt har förändrats i förhållande till den rådande ekonomin.

Del två av rapporten kommer att släppas i mars 2024. Den fokuserar på hur handeln kan förbättra sina kundupplevelser och vikten av att digitalisera B2B-betalningar.

Mer intressant läsning

Här är e-handelsbranschen som vuxit trots ett tufft år

Efter lång tid av uppgång börjar tillväxttakten av nya e-butiker planas ut. Under 2022 minskade antalet nystartade e-handelsföretag med 17 procent jämfört med året innan. En bransch har dock växt – brett sortiment – där det startats tio procent fler företag jämfört med föregående år. Även snittomsättningen har minskat markant i nästan alla branscher.
Par med laptop vid bord

Så påverkar AI svenska företagares framtid

Artificiell Intelligens kommer sannolikt spela en avgörande roll för svenska företag, enligt vår nya undersökning. Närmare sju av tio bolag svarar att det är ganska eller mycket sannolikt att de kommer använda AI inom fem år. En tredjedel tror också att en integrering av tekniken skulle öka lönsamheten.

Så lyckas du som kombinatör

Att bli en så kallad kombinatör - att kombinera en anställning med ett eget företag - är ett smart sätt att utvecklas yrkesmässigt och samtidigt ha en grundläggande ekonomisk trygghet. Vi har checklistan som hjälper dig att undvika fallgroparna.