Sweden
Logga in

Här är e-handelsbranschen som vuxit trots ett tufft år

Publicerad fredag 22 december 2023 11:24Betallösningar, Ehandel, Ehandel i mobilen, Rapporter

Efter lång tid av uppgång börjar tillväxttakten av nya e-butiker planas ut. Under 2022 minskade antalet nystartade e-handelsföretag med 17 procent jämfört med året innan. En bransch har dock växt – brett sortiment – där det startats tio procent fler företag jämfört med föregående år. Även snittomsättningen har minskat markant i nästan alla branscher.

I samband med pandemin växte e-handeln kraftigt. Under föregående år började det dock trappas av. Det syns när Svea, med hjälp av statistik från UC, kartlagt andelen nystartade e-butiker och branscherna som vuxit eller backat mest. Andelen nystartade företag minskade med 17 procent under 2022 och endast en bransch står ut positivt – brett sortiment. Detta innefattar allt från färdiga matkassar till hundartiklar. Där startades det 1 354 nya företag.

Sport- och fritidsutrustning har tagit den största smällen med 102 nya e-handelsbolag jämfört med 180 året innan – en minskning med 43 procent. Auktioner online ser också samma negativa utveckling med en minskning på 30 procent. Branschen som gick bäst under 2021, datorer och elektronik, står för den lägsta minskningen med åtta procent färre nystartade e-handelsbolag. 

Omsättningen minskar i alla branscher

De nystartade företagens snittomsättning har även sjunkit markant mellan 2021 och 2022. Kläd- och modebranschen har det största tappet och gick från en snittomsättning på 308 054 kronor till 26 864 kronor. En minskning med hela 91 procent. Sport- och fritidsutrustning är inte långt efter med ett tapp på 87 procent.

– E-handelsbranschen har nått en rekyl, vilket inte är förvånande efter en stor uppgång. Det syns dels på antalet nystartade företag, men även på snittomsättningen. Det är en drastisk nedgång som påverkats av flera omvärldsfaktorer, där inte minst kriget i Ukraina har lett till ökade kostnader i flera led. Här blir det även synligt att detta påverkat försäljningen. Med hög konkurrens och inflation blir det extra viktigt för företagen att hitta sin nisch och sticka ut, menar Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Topplista: Sveriges hetaste e-handelsbranscher

 

Antal nya butiker

 

Snittomsättning
år 1 (SEK)

Procentuell förändring i snittomsättning, år mot år

Högsta omsättning
år 1 (SEK)

Procentuell förändring i antal, år mot år

1.   Varierat brett sortiment (1*)

          1354

  122 519

-36%

17 131 000

10 %

2.   Mode & kläder (2*)

           587

     26 864

-91%

    6 409 000

-26 %

3.   Datorer & elektronik (4*)

127

     46 772

-58%

    2 771 000

-8 %

4.   Sport- och fritidsutrustning (3*)

           102

87 402

-87%

     5 446 000

-43 %

5.   Inredning, hem och hushåll (5*)

           99

     31 929

-68%

1 521 000

-18 %

6.   Böcker & andra mediavaror (6*)

            76

1 400 171**

3750%**

    75 338 000**

-18 %

7.   Auktioner online (7*)

             21

     16 857

-1%

         354 000

-30 %      

 

 

 

 

 

 

        

* Föregående års placering (2021) för respektive e-handelsbransch.
** De två företag med högst omsättning har tagit över andra verksamheter genom inkråmsförvärv.

Vill du veta mer

För ytterligare information, välkommen att kontakta: Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank. Du når emma på mejl emma.lindgren@svea.com

Om kartläggningen: Baserat på data från UC har samtliga nystartade e-handelsföretag under 2022 i Sverige kartlagts. Totalt startades 3 543 e-handelsföretag under förra året. E-handelsföretagen har sedan kategoriserats utefter vilka branscher de är verksamma inom. Omsättningen för de nystartade e-handelsföretag som har redovisat sin omsättning för 2022, har dividerats med samma antal e-handelsföretag. Detta för att få fram snittomsättningen per bransch för år 1.

Mer intressant läsning

Par med laptop vid bord

Så påverkar AI svenska företagares framtid

Artificiell Intelligens kommer sannolikt spela en avgörande roll för svenska företag, enligt vår nya undersökning. Närmare sju av tio bolag svarar att det är ganska eller mycket sannolikt att de kommer använda AI inom fem år. En tredjedel tror också att en integrering av tekniken skulle öka lönsamheten.

Inför årsskiftet 23/24

Nu är det snart åter nytt år, och som vanligt är det mycket att hinna med om man är företagare. Här är en samling nyheter och tips inför skiftet.

Så lyckas du som kombinatör

Att bli en så kallad kombinatör - att kombinera en anställning med ett eget företag - är ett smart sätt att utvecklas yrkesmässigt och samtidigt ha en grundläggande ekonomisk trygghet. Vi har checklistan som hjälper dig att undvika fallgroparna.