Sweden
Logga in

Så påverkar AI svenska företagares framtid

Par med laptop vid bord

Publicerad torsdag, 21 december 2023 11:09Betallösningar, Rapporter

Artificiell Intelligens kommer sannolikt spela en avgörande roll för svenska företag, enligt vår nya undersökning. Närmare sju av tio bolag svarar att det är ganska eller mycket sannolikt att de kommer använda AI inom fem år. En tredjedel tror också att en integrering av tekniken skulle öka lönsamheten.

Redan idag använder många svenskar AI och landets företagare är inget undantag. På uppdrag av Svea har Novus gjort en undersökning bland Sveriges företag som kartlägger hur de ställer sig till den nya tekniken. Undersökningen har besvarats av fler än 500 bolag och visar att nära hälften har använt AI privat senaste året. På frågan om vad de använt den till hamnar att skriva eller sammanfatta text samt göra research i topp, vilket 58 respektive 56 procent svarat.

AI-boom väntas bland svenska företag

Idag är det 10 procent av företagen som integrerat AI i sin verksamhet, men undersökningen visar att andelen kan komma att växa snabbt närmsta åren. Nära sju av tio, 66 procent, uppger att det är ganska eller mycket sannolikt att tekniken kommer användas i verksamheten inom fem år. Dessutom finns en stark tro på att en implementering av AI skulle leda till ökad lönsamhet. Mer än var tredje företag, 36 procent, tror att en integrering skulle leda till att de blir mer lönsamma. 

– Undersökningen visar att vi ser ut att stå inför ett teknikskifte. Många företagare gör en koppling mellan AI och ökad lönsamhet, det visar en hög tilltro på att tekniken gör skillnad. Förmodligen kommer vi de närmsta åren se flera branscher förändras. Både när det kommer affärsmodeller, efterfrågad kompetens och organisation, säger Emma Lindgren, expert på digitalisering och konsumtion på Svea Bank.

Utmaningarna med AI 

Det finns dock vissa utmaningar hos de som använder eller överväger att integrera AI i verksamheten. På frågan hur företaget kommer att påverkas av AI under en femårsperiod uppger varannan företagare att de kommer att behöva utbilda personal. Var femte företagare, 21 procent, tror att de skulle behöva byta ut personal och kompetens. Vad gäller personalstyrkan under de kommande fem åren går åsikterna isär. Samtidigt som 17 procent tror att det kommer att innebära färre anställda uppger 16 procent att de tror att det kommer att resultera i fler anställda. 

Vill du veta mer

Vill du veta mer om undersökningen är du välkommen att kontakta Emma Lindgren, expert på digitalisering och konsumtion, Svea Bank. Du når Emma på mejl emma.lindgren@svea.com

Om undersökningen 

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 14 – 31 augusti 2023. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med företag som säljer produkter eller tjänster till andra företag inom utvalda detaljbranscher. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Alla frågor och svar

Överväger ni att integrera AI-teknik i ert företag?

 Totalt
Ja31 %
Nej55 %
Vi använder redan AI10 %
Jag är inte bekant med AI2 %
Vet ej3 %

Har du under de senaste 12 månaderna använt dig av AI privat? (t ex Chat GPT)

 Totalt
Ja47 %
Nej53 %

Hur har du använt dig av AI privat?

 Totalt
För att skriva eller sammanfatta text58 %
För research56 %
För att skapa eller redigera bilder18%
Annat11 %
Vet ej1 %

Hur sannolikt är det att någon form av AI-teknik kommer att implementeras i ert bolag inom fem år?

 Totalt
Mycket sannolikt33 %
Ganska sannolikt33 %
Ganska osannolikt18 %
Mycket osannolikt13 %
Vet ej3 %

I vilken grad tror du att ditt företag skulle bli mer lönsamt av att integrera AI?

 Totalt
I mycket hög grad8 %
I ganska hög grad28 %
Varken eller44 %
I ganska låg grad14 %
I mycket låg grad3 %
Vet ej3 %

Hur tror du att er organisation kommer att påverkas under en femårsperiod kopplat till integration av AI-teknik? (överväger att integrera AI-teknik, alt att ni redan använder AI)

 Totalt
Skulle behöva utbilda nuvarande personal50 %
Skulle behöva byta ut personal och kompetens21 %
Färre anställda17 %
Fler anställda16 %
Skulle anställa mer personal som är verksamma utomlands1 %
Annat1 %
Ingen skillnad20 %
Vet ej3 %

Mer intressant läsning

Inför årsskiftet 23/24

Nu är det snart åter nytt år, och som vanligt är det mycket att hinna med om man är företagare. Här är en samling nyheter och tips inför skiftet.

Black Friday ökar i omsättning – fler men lägre rabatter präglar rean

Omsättningen under Black Friday ökar trots, eller tack vare, en större prismedvetenhet bland konsumenter. Det konstateras när Prisjakt och Svea Bank summerar Sveriges största shoppinghögtid. Samtidigt minskar e-handelsförsäljningen under den längre Black Week-perioden med 2,2 procent jämfört med i fjol, medan Black Friday som enskild dag ökar med 2,4 procent.

Så lyckas du som kombinatör

Att bli en så kallad kombinatör - att kombinera en anställning med ett eget företag - är ett smart sätt att utvecklas yrkesmässigt och samtidigt ha en grundläggande ekonomisk trygghet. Vi har checklistan som hjälper dig att undvika fallgroparna.