Sweden
Logga in

Svenska e-handlare räds inte Amazon

Publicerad torsdag, 17 januari 2019 13:36Betallösningar

Amazons inträde i Europa har ökat tillväxttakten rejält för e-handeln. Det kan vara skälet till varför många e-handlare ser positivt på att Amazon kommer till Sverige.

Den senaste tiden har det talats mycket om Amazons entré på den svenska e‑handelsmarknaden och vad det kommer att innebära. Men vad tycker och tänker egentligen de svenska e-handlarna om jättens intåg? En ny undersökning från Payson i samarbete med Svea Ekonomi visar att majoriteten av e-handlarna inte känner någon oro över Amazons ankomst. Bara fyra procent uppger att de känner en stor oro. Däremot tror nästan var fjärde e‑handlare att det kan komma att påverka deras e‑butik negativt.

I en ny undersökning från Payson i samarbete med Svea Ekonomi har över 500 svenska e‑handlare tillfrågats om deras tankar inför Amazons etablering i Sverige. Undersökningen visar att 55 procent inte är oroade över e-handelsjättens intåg på den svenska marknaden. Knappt fyra procent är mycket oroade och var femte menar att de känner en viss oro.

E-handel hos Svea

Hur Amazon kommer att påverka den svenska e‑handeln är ännu oklart. Majoriteten av e-handlarna tror inte att den kommer att påverka deras e-handel över huvud taget. Men nästan var femte e-handlare tror att Amazons Sverige-etablering kan komma att påverka deras verksamhet negativt. Endast fem procent tror att det kommer att ha en positiv påverkan på deras e-handel.

– Amazons inträde tycks inte oroa svenska e-handlare i någon större utsträckning. Det kan till stor del bero på att de sett resultatet av etableringen ute i Europa, där tillväxttakten inom e‑handelsmarknaden växt rejält sedan Amazon klivit in. Vad som är säkert är att Amazon kommer att föra den svenska e‑handeln framåt, vilket många e‑handlare också förstår och säkerligen vill kapitalisera på. De som riskerar att förlora på ankomsten är de som ligger efter i digitaliseringen och de som helt saknar e-handel, säger Emma Lindgren, e‑handelsexpert på Svea Ekonomi.

E-handlarna stärker sina positioner

Inför Amazons lansering kommer dock e-handlarna att förbereda sig, det uppger 43 procent. Var sjunde satsar exempelvis på att utveckla sin hemsida med ny design och ökad användarvänlighet. Lika många kommer istället att lägga krutet på marknadsföring. Var tredje svarar att de inte kommer anpassa sin e-handel och endast åtta procent svarar att de kommer att sluta ett avtal med Amazon.

– För småföretagare kan Amazon öppna många nya dörrar och bidra till ökad försäljning. Mot en avgift och att du annonserar på Amazon kan du bedriva e-handel på plattformen. Det är en möjlighet att synas och vistas på ett ställe där deras målgrupp redan finns. Förra året började så många som 300 000 småföretag att bedriva e-handel på plattformen i USA, säger Emma Lindgren, e‑handelsexpert på Svea Ekonomi.

Så boostar du din e-handel – fem tips från e-handelsexperten

  1. Satsa på riktigt bra produktbilder, dels för att Amazon profilerar på produktnivå men också för att det inte spelar någon roll hur bra produkt du har om du inte kan visa det med bilder.
  2. Se över logistikkedjan och se till att du håller vad du lovar. Amazon har en väldigt hög logistikkvalitet, vilket innebär att 98 procent av deras paket kommer fram i tid.
  3. Tänk på att göra din hemsida till en inspirerande plats och bli expert på dina konsumenter, t.ex. med personliga erbjudanden.
  4. Prova börja sälja dina produkter på Amazon redan nu i något av de länder de är verksamma i, för lära dig hur plattformen fungerar som försäljningsverktyg och hur de hanterar just din nisch.
  5. Kolla upp vilka algoritmer som finns inom ditt segment och tänk ut en strategi för hur du bör jobba med segmentering. Precis som Google har Amazon algoritmer som gör att dina produkter rankas högre om du taggar bilderna rätt, skriver bra produkttexter o.s.v.

Om undersökningen

Undersökningen har besvarats av 546 svenska e-handlare genom Payson och Svea Ekonomis kundpanel. Panelen ombeds att besvara frågor kring Amazons etablering i Sverige.

Känner du någon oro inför Amazons etablering i Sverige
Ja, jag känner stor oro 4 %
Ja, jag känner en viss oro21 %
Nej, jag känner ingen oro55 %
Vet ej21 %

 

Hur tror du  att Amazons etablering i Sverige kan komma att påverka din affär 
Det kan komma att påverka min e-handel negativt24 %
Det kan komma att påverka min e-handel positivt 5 %
Det kommer inte alls att påverka min e-handel36 %
Vet ej35 %

 

Hur kommer du att anpassa din e-handel inför Amazons etablering i Sverige
Utveckla min hemsida (t ex ny design, ökan användarvänlighet, etc)14 %
Satsa mer på marknadsföring14 %
Satsa mer på kundservice 9 %
Sluta avtal med Amazon 8 %
Förkorta mina leveranstider 4 %
Sänka priserna 2 %
Jag kommer att lägga ned min verksamhet när Amazon etableras 1 %
Jag kommer inte att anpassa min e-handel inför Amazons etablering37 %
Vet ej34 %

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår undersökning är du välkommen att kontakta Emma Lindgren, Head of Public Relations och e-handelsexpert, hos oss på Svea Ekonomi. Emma nås på telefon + 46 70 752 32 90 eller via e-post emma.lindgren@sveaekonomi.se

Mer intressant läsning

Så drabbar Amazons intåg dig som e‑handlare

I en intervju till Företagande.se ger Emma Lindgren, e-handelsexpert på Svea Ekonomi, sin syn på hur Amazons inträde på den svenska marknaden kommer påverka svensk e-handel.

Nya lagar och regler från årsskiftet att hålla reda på

2019 får vi flera nya lagar och regler som berör ekonomi och företagande - känner du till dem?