Sweden
Logga in

Här är knepen för att få bättre betalt

Publicerad tisdag 13 februari 2018 08:28Finansiering

Svenska småföretagare sliter för pengarna. Lär er ta bättre betalt! Det säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Günther Mårder har gjort sig känd som en rättfram person, som säger vad han tycker. Tidigare har han varit vd för Aktiespararna, sparekonom på Nordet, han har flera styrelseuppdrag och gör själv affärer. I höstas investerade han i Piteåföretaget Lundkvist Trävaru AB. Men mest jobbar han för att företagare ska få bättre villkor.

Det behövs, menar han, för företagare sliter mer än anställda. Även om de tjänar lika mycket och ibland mer, är timpenningen ofta låg. En orsak är att företagare ofta har svårt att ta betalt för sin tjänst eller produkt.

Hur kommer det sig, är det inte utbud och efterfrågan som styr priset?

– Nej, den regeln är ofta satt ur spel eftersom företagaren befinner sig i underläge gentemot sin kund. Särskilt soloföretagaren, den vanligaste typen av företagare, är utsatt för hård press att höja kvaliteten och samtidigt sänka priserna, säger Günther Mårder.

Pressen kommer inte bara från kunden. Många företagare lider av dåligt självförtroende och underskattar värdet av det hen levererar. Men här kommer Günther Mårder med ett konkret och fullt genomförbart tips:

"Välj ut en viss grupp av kunder och höj priset för dem med 20 procent. Det kan du göra oavsett vad för slags företag du driver. Höj bara – för några. Utvärdera sedan. Vad händer?"

I de flesta fall kommer du att märka att ingenting händer – förutom att din vinst ökar och företaget växer. Då är det bara att gå vidare och höja med 20 procent för alla kunder.

Men om man nu är så hårt konkurrensutsatt att försöket misslyckas och testkunderna sviker – vad göra man då?

– Då är det bara att korrigera nedåt igen, och du får tillbaka åtminstone hälften av kunderna. Men risken att det ska hända är så pass liten att den är värd att ta, försäkrar Günther Mårder.

En annan sak är att hålla reda på vilket pris som är rätt. Vad tar andra i samma bransch? Om man är medlem i Företagarna kan det vara idé att åka på organisationens event i andra städer och prata med kolleger i samma bransch, men som inte är direkta konkurrenter.

Själv tar Günther Mårder ofta moderatoruppdrag, vilket innebär att han leder en konferens om ett ämne, med många föredragshållare. Det är alltid svårt att prissätta den typen av arbete. Uppdragsgivare glömmer lätt att moderatorn i förväg måste läsa in sig på ämnet, tala med alla föredragshållare i förväg och så vidare.

– Om du har liknande uppdrag är tipset att prissätta alla momenten för sig: inläsningen, förberedelsen, genomförandet och efterarbetet. Tänk på att varje gång du och en uppdragsgivare har kommit överens om ett pris och kommer tillbaka med fler uppdrag, finns en potential för dig att få ut mer nästa gång. Testa var gränsen går!

För att inte halka efter i din prissättning föreslår Günther Mårder att du använder ett index som gör att du automatiskt kan justera priserna varje år. Många använder KPI, men det har varit missvisande under flera år. Trots att KPI har varit mycket lågt, har ändå lönerna skjutit i höjden. Som företagare vill även du ha löneförhöjning. Då är det bättre att använda sig av ett prisbasbelopp som grund för sina prishöjningar.

"Vill du höja lika mycket som om du hade varit anställd, följ inkomstbasbeloppet. Du kan argumentera att du bara har följt med i utvecklingen, och i realiteten inte höjt priset, säger Günther Mårder".

Även om många företagare har svårt att höja priserna och kämpar med låga timlöner, gäller inte det alla. En del har tjänat mycket pengar under de senaste årens goda konjunktur. Hur gör man som företagare för att placera sina pengar? Ska man satsa på bitcoin?

Frågan är ställd halvt på skämt, men Günther Mårder skrattar inte. Troligen har han fått frågan för många gånger. Och han har inte mycket till övers för bitcoin eller andra kryptovalutor. Där andra har jämfört dem med 1600-talets tulpanlöksbubbla, drar Günther Mårder paralleller till sin barndoms hockeybilder:

– När jag var liten var jag hängiven samlare. Värdet på ett kort byggde på utbud och efterfrågan och det faktum att så många unga var med och samlade. Jag köpte ett för 400 kronor när jag var 14 år. En hel förmögenhet, som var svår att omvandla tillbaka till pengar.

Vill man vara välvillig kan man kalla bitcoin för ett digitalt samlarföremål ungefär som konst. Men det fina med en kvalitetstavla är att den inte kan återskapas – det räcker inte att man har olja, duk och ram för att åstadkomma en Mona-Lisa.

– Det är svårt att se att bitcoin har den kraften. Många kommer åka på enorma blåsningar. Bättre att vänta på digitala valutor som backas upp av centralbanker.

Ok, ge ett seriöst tips för lyckosamma företagare? Ska man bygga upp ett sparkapital i bolaget? Eller plöja ner vinsterna i verksamheten?

– Det är en risk med det. Skulle företaget börja gå sämre, kommer andra att göra anspråk på det kapitalet och investeringen i den egna verksamheten kan gå förlorad. Bättre då att starta ett holdingbolag som äger ditt eller dina rörelsedrivande företag. Skicka upp pengar du inte behöver till holdingbolaget, hellre än att plocka ut dem, eftersom det ger skatteeffekter. Ta ut dem först när du behöver dem privat.

Läs mer om Företagarna på deras webbplats

Mer intressant läsning

Hon har gjort 80/20-regeln till skön konst

Paretos princip, eller 80/20-regeln, är användbar för alla företagare som vill uppnå tillväxt och förbättringar.

Klarar ditt företag de nya dataskyddsreglerna?

I maj 2018 införs nya regler kring insamling och lagring av personuppgifter - GDPR. Är du beredd på kraven det ställer på dig som företagare?

Få ditt företag att blomstra med Företagskredit

Mindre företag har ofta svårt att snabbt få en kredit i banken. Det krävs möten och omfattande dokumentation, vilket tar tid och kan innebära missade affärsmöjligheter.