Sweden
Logga in

Så här säljer du ditt företag

Publicerad fredag 10 maj 2019 09:07Kunskap

De allra flesta företagare älskar sitt jobb och lägger väldigt mycket tid på att bygga ett framgångsrikt företag. Men vad händer den dag man vill skörda frukten av allt arbete och sälja företaget. Här är dina möjligheter.

För dig som funderar på att lämna företaget finns i princip tre möjligheter.

1. Överlåta aktier till barnen eller andra familjemedlemmar

Enligt nya 3:12-regler blir det ingen skillnad mellan att ge bort aktier till barn eller till utomstående. Hittills har en försäljning av ett fåmansbolag till närstående kunnat ge högre skatt än en försäljning till en utomstående. De nya reglerna gäller för verksamheter som överlåts efter den 30 juni i år. Det kan hända att vissa familjemedlemmar inte vill ha kvar sina aktier, utan vill bli utlösta. Då krävs en finansieringslösning.

2. Överlåta företaget till de anställda

En så kallad management-buy-out eller employee-buy-out. Kräver ofta att de som ska ta över skaffar en extern finansiering. Om de inte klarar att finansiera hela köpeskillingen kan man lägga det återstående på en avbetalningsplan eller som en tilläggsköpeskilling baserad på bolagets framtida resultat. Det innebär i praktiken att de nya ägarna använder framtida aktieutdelningar till att betala av på köpeskillingen. Nackdelen är att säljaren tar en viss risk att inte få fullt betalt vid överlåtelsen som det var tänkt.

3. Sälja företaget till en utomstående

Finns ingen närstående eller kompanjon som vill ta över, vill de flesta försöka sälja sitt bolag. Ett smidigt sätt är att använda sig av den digitala tjänsten Bolagsplatsen, ett slags Hemnet för företagsköp och -försäljningar. Du surfar in på sajten och kan välja mellan att lägga ut ditt objekt och sköta försäljningen på egen hand, eller få hjälp att hitta en företagsmäklare som hjälper dig.

– En tydlig trend är att allt fler föredrar att anlita en mäklare. En annan spaning är att antalet bolagsförsäljningar har ökat med 5–10 procent det senaste året, säger Emanuel Possnert, vd för Bolagsplatsen.

Det kan finnas goda skäl att anlita en mäklare, eftersom det finns många fallgropar att ramla i för den ovane säljaren. Den vanligaste fallgropen är enligt Emanuel Possnert den här:

– Många glömmer att inkludera och värdera den digitala delen av verksamheten. Hemsidan, till exempel. Du har lagt ner tid och pengar på den, och den hjälper till att bygga upp varumärket. Samma sak med sociala medier där du kanske kommunicerar med kunderna. Det vill du ha betalt för.

Emanuel Possnert
En tydlig trend är att allt fler föredrar att anlita en mäklare.

Men hur värderar man det? Där kommer mäklarens kunskap in. Hen kan gå igenom de digitala tjänsterna, se hur omfattande trafiken är, hur många följare som finns och vilken kvalitet detta har. Det är exempelvis mer värt med ”likes” om de kommer från verkliga kunder än om de kommer från kusinen i fjärran.

Här är fler tips från Emanuel Possnert för dig som vill sälja ditt företag

  • Förbered minst ett år i förväg.
  • Rensa bort alla onödiga kostnader.
  • Be en extern part, exempelvis en redovisningskonsult, att gå igenom bokföringen så att den blir transparent och relevant. Hur ser vinstprognosen för de kommande åren ut?
  • Se till att du inte ligger ute med olösta krediter.
  • Påbörja inga större investeringar.
  • Bygg upp ett bra prospekt på basis av ovanstående.
  • Var diskret! Skriv annonsen så att verksamheten blir attraktiv, men avslöja inte vilket bolag det rör sig om. Anledningen är att det är viktigt att inte oroa anställda, kunder eller leverantörer. De kan tro att du har råkat i svårigheter och ser sig om efter andra jobb, hittar nya leverantörer eller bestämmer att de inte vågar ha dig som kund.
  • Specificera exakt vad det är du säljer, det vill säga vad som ingår.
  • Bestäm om du som säljare ska arbeta kvar en tid för att lotsa in den nye ägaren. Det ska stå i kontraktet.

Vad kostar en mäklare?

Svårt att säga enligt Emanuel Possnert. Det beror på bransch och omsättning. Men de flesta använder sig av en modell med en startavgift där en rad tjänster ingår, plus en procent på köpeskillingen.

– Shoppa runt bland mäklarna i ditt eget län. Leta efter någon som kan din bransch, har ett bra nätverk och rätt erfarenhet. När du hittar en sådan vars offert verkar vettig, välj den. Men – som sagt – var diskret! Säger Emanuel Possnert.

Ytterligare en dimension när det gäller generationsväxling är ägarnas roll. Ofta är ägarna flera och tillhör samma familj. Då kan det vara klokt att inrätta ett ägarråd, och helst också anlita en extern styrelseordförande. I ägarrådet diskuterar man noga företagets framtid och kommer fram till en gemensam önskan om vad som ska hända med företaget. Vilka i familjen som ska vara med i framtiden och vilka som vill ägna sig åt något annat. Den här processen kan ta tid och vara känslomässig, särskilt för den äldre generationen som ska lämna.

Resultatet av diskussionerna blir sedan till ett ägardirektiv för styrelsen, som är ett stöd i processen. Här kan en extern ordförande bli ett ovärderligt bollplank, både åt ledningen och ägarna.

Mer intressant läsning

Dags att ta in extern vd? Det här ska du tänka på

Företaget växer, ni behöver expandera. Din chefsroll ser inte likadan ut som den gjorde när ni startade. Kanske är det dags att ta in en extern vd? Här är fallgroparna du ska se upp för.

Lån eller kredit - vad är skillnaden?

Vad är det för skillnad mellan lån och kredit och när ska jag ansöka om ett företagslån eller en företagskredit?

Branscherna som Skatteverket sätter luppen på 2019

Under 2019 fortsätter Skatteverket att granska byggsektorn extra, med fokus på den grå delen av marknaden. Men även andra branscher där risken för svartarbete är stor kommer att sättas under lupp.