Sweden
Logga in

Lån eller kredit - vad är skillnaden?

Publicerad onsdag 20 mars 2019 09:25Finansiering

Vad är det för skillnad mellan lån och kredit och när ska jag ansöka om ett företagslån eller en företagskredit?

Lån och kredit är två olika finansiella tjänster som företag kan använda på olika sätt. Ulrika Fornander på Svea Ekonomi reder ut begreppen.

Företagslån tar du hos ett finansiellt institut och är förknippat med ränta och avgifter. Det är också avgränsat i tiden – vid ett visst datum förfaller lånet och ska betalas tillbaka. Under löptiden är det vanligt att du amorterar varje månad. Lånesumman sätts in på ditt företagskonto i ett enda svep och räntan på hela lånet börjar omedelbart ticka och ska vanligtvis betalas varje månad. Förutom räntan tar långivaren ut avgifter för att lägga upp lånet och eventuellt för månadsaviseringar. Företagslån kan – liksom företagskrediten – beviljas med eller utan säkerhet.

Mer om Företagskredit hos Svea

Kredit är ett något vidare begrepp som ibland handlar om anstånd, till exempel med att betala tillbaka ett lån. Krediten kan vara ofrivillig, som när din kund drar ut på betalningstiden för en faktura och du får vänta på pengarna. Då har du gett en kredit du inte hade tänkt dig. Företagskredit innebär att ett finansinstitut ställer en summa pengar till ditt förfogande, som du utnyttjar hela eller delar av beroende på ditt behov.

Du betalar ränta på den summa och för den tid företagskrediten har utnyttjats. Till det kommer ofta en årsavgift eller en ramavgift. En företagskredit av den typen har ingen förfallodag. Om den sköts väl kan den rulla på år efter år.

Ulrika Fornander
Likviditetsbrist behöver inte alls betyda att företaget går dåligt.

När är det bäst att ansöka om företagslån, och när är det bäst med en företagskredit?

Vad ska jag välja?

  • Ett företagslån tas vid enstaka tillfällen, till exempel för att investera i en anläggningstillgång. Hela lånesumman används för att betala investeringen.
  • En företagskredit används för att överbrygga tillfälliga likviditetsbrister. Många företagare måste till exempel ligga ute med pengar innan de får betalt av sina kunder och behöver då en kredit för att kunna betala ut löner på rätt dag.

– Likviditetsbrist behöver inte alls betyda att företaget går dåligt. Tvärtom, det är oftast företag med stor efterfrågan och som befinner sig i tillväxt som behöver krediten bäst, säger Ulrika Fornander, expert på företagsfinansiering hos Svea Ekonomi.

Exempel på en bransch som ofta behöver krediter är byggbranschen, särskilt företag som är underleverantörer till de stora byggföretagen. De måste ofta betala sina fakturor, innan de har hunnit få betalt från sina stora kunder.

Ett annat exempel kan vara det lilla företaget som är inne i en tillväxtfas och måste anställa för att klara sina leveranser. Då kan det uppstå en likviditetsbrist när den anställda ska få lön innan den ökade försäljningen har visat sig på kontot.

– För ett företag är en företagskredit nästan alltid bättre än ett lån. Den kapar toppar, ger handlingsutrymme, du behöver inte amortera och förutom ramavgiften betalar du bara för den del du använder. Ett lån är en engångslösning och fungerar inte alltid när man har återkommande likviditetsbrister, säger Ulrika Fornander.

Inget personligt ansvar i ett AB? Lita inte på det

Många företagare lever i tron att man som företagare inte är personligt betalningsansvarig för företagets skulder om man har aktiebolag. Men så enkelt är det inte. Och det här bör du känna till om du ska starta ett AB.

GDPR - många lever inte upp till kraven och varnas

Alla företag lever inte upp till kraven i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vad kan det bero på och hur ska man som företag skilja mellan de olika begreppen? Vi frågade experter och jurister.