Sweden
Logga in

Inför årsskiftet 23/24

Publicerad tisdag 12 december 2023 04:17

Nu är det snart åter nytt år, och som vanligt är det mycket att hinna med om man är företagare. Här är en samling nyheter och tips inför skiftet.

Dags att kolla löneuttaget för utdelning

Dags för den som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera löneuttaget för 2023 för att kunna ta ut lågbeskattad utdelning 2024.

För att få lågbeskattad utdelning för år 2024 krävs bland annat att du får utbetalt tillräckligt hög lön innan årsskiftet. Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Överstiger utdelningen gränsbeloppet beskattas överskjutande del (max cirka 6,86 miljoner kronor) som inkomst av tjänst med upp till cirka 54 procent skatt. Utdelning över det beloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt.

Gränsbeloppet kan beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln. För utdelning 2024 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 204 325 kronor, oavsett löneuttag. Tänk på att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i företaget.

Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets och dotterbolagets kontant utbetalda bruttolöner. En förutsättning för att få räkna med löneunderlaget är att ägaren eller dess närstående tar ut en tillräckligt hög lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (445 800 kronor år 2023) med tillägg för 5 procent av totala bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (713 280 kronor år 2023). Du får tillgodoräkna dig en uppräkning utifrån ditt anskaffningsvärde för andelarna.

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2023 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2024. Därför är det viktigt att tillräcklig lön betalas ut under 2023. Gör gärna en sådan avstämning i god tid före årsskiftet.

Gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10. Det är bara den som äger aktier vid årets ingång som får beräkna gränsbelopp. Om du inte nyttjar ditt gränsbelopp ett år sparas det vidare till kommande år.

Vad är bäst – före eller efter årsskiftet? 3:12-reglerna bestämmer

Med tanke på 3:12-reglerna kan det vara bättre eller sämre att göra vissa saker på olika sidor om årsskiftet.

Om du har tänkt starta företag kan det vara en idé att göra det redan i år. Eftersom 3:12-reglerna bara ska tillämpas på kvalificerade aktier som du äger vid beskattningsårets ingång kan det vara fördelaktigt att bilda bolaget före årsskiftet. Tänk på att du måste ha påbörjat verksamheten före årsskiftet för att du ska få beräkna ett gränsbelopp 1 januari 2024.

Men om du har tänkt sälja kan det vara bättre att vänta till januari. Om du tillämpar huvudregeln beräknas det lönebaserade utrymmet på bruttolönerna i bolaget under kalenderåret före ditt inkomstår. För att maximera det lönebaserade utrymmet inför 2024 kan det därför vara bra att en ägarförändring, som en bolagsförsäljning, sker först efter årsskiftet och dessutom gärna före första löneutbetalningen i januari 2024.

Missa inte att utnyttja friskvårdsbidraget

Den som får friskvårdsbidraget på max 5 000 kronor av sitt företag eller sin arbetsgivare kan lätt missa att utnyttja hela bidraget. Om du har något kvar av det när årsskiftet närmar sig, hinner du fortfarande boka exempelvis en kiropraktor, massör, enstaka gympapass, akupunktur, en golftur eller en ridlektion.

Julgåvan får kosta 500 kr

Vill du ge en julgåva till dina anställda som de ska slippa skatta för, får gåvan inte kosta mer än 500 kr inklusive moms.  Om den kostar mer blir medarbetaren beskattad för hela beloppet (alltså inte bara det som överstiger femhundringen) och företaget får inte dra av momsen. Dessutom måste man redovisa sociala avgifter på beloppet.

Om du som företagare vill ge en julgåva till de anställda i form av en donation till en organisation, blir det inte skattepliktigt för de anställda. Men företaget får inte göra avdrag för gåvan.

Men om den anställde begär att du som arbetsgivare ska skänka ett bidrag till en organisation i stället för en julgåva, blir den anställde förmånsbeskattad, och arbetsgivare får göra avdrag som en personalkostnad.

Löneväxling kan bli lönsamt

Skatten på ISK-sparande och andra kapitalförsäkringar rusar i höjden på grund av den höjda statslåneräntan. Då kan det vara smart att spara via en löneväxling, eftersom skatten då blir lägre.

”Höginkomsttagare som kommer över gränsen för statlig inkomstskatt bör överväga löneväxling som sparform, särskilt nu när kapitalskatten på ISK nästa år blir den högsta på över ett decennium”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar till Dagens Industri.

Med löneväxling menas att du avstår en del av lönen och i stället placerar pengarna i en tjänstepension. Då blir den årliga schablonskatten betydligt lägre än för till exempel ISK (0,37 procent för tjänstepension enl tidningen beräkningar, mot 1,1 procent för ISK).

Länsförsäkringars räkneexempel visar att om löneavdraget som går till löneväxling, uppgår till 2 000 kronor i månaden, motsvarar det att en tusenlapp av skattade pengar placeras i ISK.

Mer intressant läsning

Black Friday ökar i omsättning – fler men lägre rabatter präglar rean

Omsättningen under Black Friday ökar trots, eller tack vare, en större prismedvetenhet bland konsumenter. Det konstateras när Prisjakt och Svea Bank summerar Sveriges största shoppinghögtid. Samtidigt minskar e-handelsförsäljningen under den längre Black Week-perioden med 2,2 procent jämfört med i fjol, medan Black Friday som enskild dag ökar med 2,4 procent.

Så lyckas du som kombinatör

Att bli en så kallad kombinatör - att kombinera en anställning med ett eget företag - är ett smart sätt att utvecklas yrkesmässigt och samtidigt ha en grundläggande ekonomisk trygghet. Vi har checklistan som hjälper dig att undvika fallgroparna.
Gröna växter i ett fönster

Gör skillnad och skapa lönsamhet för ditt företag

Genom att engagera sig i samhällsfrågor och hållbarhet kan företag bygga upp ett starkt varumärke. Kan det också vara lönsamt med engagemang?