Sweden
Logga in

Fyra varningstecken för att undvika kundförluster

Publicerad onsdag 08 november 2023 01:04

För företagare är det alltid viktigt att ha en bra relation med sina kunder. Men det är också viktigt att ha koll på kunderna så man minimerar risken för kreditförluster. Och i dessa tider, när ekonomin är osäker och ränteläget och inflationen har påverkat många branscher, är det ännu mer avgörande att följa upp dina kunders betalningsförmåga. 

Se till att vara proaktiv - här är några varningstecken som kan hjälpa dig att undvika förluster och hålla koll på din ekonomi.

1. Uteblivna betalningar

Detta är det mest uppenbara varningstecknet. Att betalningar blir försenade kan hända men om de sker regelbundet är det dags att ta kontakt med kunden och undersöka varför. Om kunden inte har några invändningar och ändå inte betalar ska du skicka en skriftlig betalningspåminnelse. Tänk på att du har rätt till ersättning för betalningspåminnelser, om du har avtalat med kunden om det. 

2. Flera förfallna fakturor hos samma kund

Om du upptäcker att samma kund har flera förfallna fakturor är det ett stort varningstecken. Det kan tyda på att kunden har svårt att betala flera skulder samtidigt. I det här fallet kan det vara nödvändigt att tänka om och kanske skräddarsy betalningsvillkoren. Det kan också vara läge att skicka ärendet till inkasso. Du kan skicka inkassokrav själv, alternativt via ett inkassoföretag med tillstånd. Datainspektionen har en lista över vilka inkassoföretag som är godkända. Inkassokrav kan man också få ersättning för, enligt inkassolagen, om de är korrekt utförda. Om kunden ändå inte betalar kan du göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det kostar pengar att ansöka, men den summan kan du också få ersättning för från kunden. 

3. Ökad användning av kredit

Om du märker att en kund plötsligt ökar sin användning av kredit eller begär fler förlängda betalningsvillkor kan det vara en indikation på att de har ekonomiska problem. Det är viktigt att vara uppmärksam på förändringar i dina kunders beteende, särskilt om de tidigare varit ansvarsfulla betalare. Ökad skuld kan vara ett tecken på att de kämpar för att hålla jämna steg med sina utgifter.

4. Ändrade inköpsvanor

När kunder börjar ändra sina inköpsvanor kan det vara en varningssignal. Om de tidigare var stora beställare och nu bara gör små inköp eller om de börjar köpa produkter eller tjänster av lägre kvalitet, kan det indikera ekonomiska problem. Det kan också vara ett tecken på att de letar efter billigare alternativ. 

Extra tips!

Ett bra tips är att vara i kontakt med dina kunder, ofta och på olika sätt. Genom att regelbundet höra av dig kan du fånga upp klagomål, viktiga händelser hos kunden och så vidare. Om en kund plötsligt blir svår att nå eller undviker att svara på dina samtal eller e-postmeddelanden kan det vara ett tecken på att de försöker undvika betalningssamtal. Kommunikation är nyckeln i sådana situationer, så försök att etablera kontakt för att förstå kundens situation.

Mer intressant läsning

Här ser svenska företag störst fördelar med AI

Utvecklingen av artificiell intelligens har exploderat de senaste åren. Men hur ställer sig svenska företag till att använda AI? I Svea Banks nya undersökning framgår det att fler är positivt inställda till AI jämfört med tidigare och drygt var tredje företag överväger att integrera tekniken i verksamheten. Samtidigt uttrycker en tredjedel oro över säkerhetsrisker.

E-handelsindikatorn Q3 – så investerar landets e‑handlare

I Svea Banks senaste e-handelsindikator uppger fyra av fem e-handlare att deras tillväxt har varit svag, stillastående eller negativ under andra kvartalet. Närmare en tredjedel uppger att de kommer behöva ta in kapital inom ett år. Om detta och mer går det att läsa om i senaste e-handelsindikatorn.

Så rustar du för AI-boomen

Hur kommer framtidens ekonomiavdelning att se ut? Och hur förändrar AI arbetslivet redan nu? AI-tekniken utvecklas i en rasande takt – för att undvika att hamna på efterkälken är det hög tid för företag att rusta sig för den nya teknologiska revolutionen. Här är experternas bästa insikter och tips.