Sweden
Logga in

Riskkapital bara för män?

Publicerad måndag, 25 juni 2018 17:44Finansiering

Om riskkapitalister justerade sina föreställningar om kvinnliga och manliga företagare skulle det gynna tillväxten i hela samhällsekonomin.

Vanföreställningar gör att företagande kvinnor går miste om riskkapital. Effekten kan bli att riskkapitalister får mindre avkastning än de tror och samhället går miste om tillväxt. Det säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Malin Malmström och hennes kolleger har genomfört en uppmärksammad och banbrytande studie som visar vilka föreställningar som riskkapitalister (och säkert många andra) har om kvinnor och män som företagare. Föreställningarna ligger till grund för besluten om fördelningen av riskkapital, som ju är mycket ojämn till männens fördel. Studier visar att män söker 1,5 gånger mer riskkapital än kvinnor, men tilldelas tre gånger mer.

Studien som Malin Malmström har lett innebär en överraskning: Den visar att riskkapitalisterna har helt fel i sina föreställningar. Det finns nämligen inga som helst skillnader i hur kvinnor och män driver företag.

– Genom att bortse från halva befolkningens värdeskapande företag, riskerar riskkapitalisterna att få lägre avkastning samtidigt som Sverige minskar sin globala konkurrenskraft när så många företag hindras från att växa, säger Malin Malmström.

Vilka är då de felaktiga uppfattningarna om företagare?

  • Kvinnliga företagare är försiktiga och ovilliga att ta risk. Män är riskvilligare och mer ambitiösa.
  • Kvinnor är inte så angelägna om att företaget ska växa. Män satsar på tillväxt.
  • Kvinnor saknar resurser för tillväxt, män har de resurser som krävs.
  • Kvinnors företag går sämre, mäns klarar sig bra.

Studien vid Luleå tekniska universitet inleddes med att föreställningarna ovan identifierades med hjälp av djupintervjuer med elva beslutsfattare vid statliga institutioner som beslutar om riskkapital. Sju av dem var män och fyra var kvinnor.

Därefter granskade forskarna autentiska ansökningar om riskkapital hos statliga institutioner från 126 företag. 43 procent av dem var ägda och ledda av kvinnor, 57 procent av män. En databas med 22 nyckeltal skapades och ansökningarna granskades utifrån dem.

Enligt nyckeltalen fanns inga som helst skillnader mellan kvinnors och mäns företagande. Ingen av de fyra uppfattningarna stämde alltså. Kvinnor och män är lika riskbenägna, lika ambitiösa, lika tillväxtorienterade och presterar lika bra.

Varför ser det ut så här?

– Anledningen till missuppfattningarna är inte klarlagd. Men jag misstänker att de beror på att entreprenörskap är manligt präglat sedan lång tid. En manlig entreprenör ses som en ambitiös person som tar för sig och har vassa armbågar. När vi talar om en kvinna ser vi inte de egenskaperna för oss, säger Malin Malmström.

Hon anser att det är viktigt att riskkapitalister justerar sina föreställningar om kvinnliga och manliga företagare, så att de fördelar pengarna bättre. På sikt gynnar det tillväxten i hela samhällsekonomin, menar hon.

Som företagande kvinna kan man använda kunskapen genom att framhålla sina ambitioner och sin tillväxtorientering när man söker riskkapital. Men Malin Malmström tycker inte att problemet egentligen ligger hos dem som söker pengar – utan hos dem som satsar dem.

Riskkapitalister bör ifrågasätta sina egna beslut

– Varför tror jag att den här kvinnans företag inte kommer att växa? Kan jag pröva om mina föreställningar stämmer? Finns det bevis som motsäger dem? Det är bra frågor att ställa sig själv och de kan leda till högre avkastning, säger Malin Malmström.

Nu fortsätter Malin Malmström och hennes kolleger med sin forskning. En ny studie är under vetenskaplig granskning. Den ska avslöja vilka ytterligare anledningar som ligger bakom att fördelningen av riskkapital mellan kvinnor och män är så skev.

Mer intressant läsning

Företagande kvinnor dras till crowdfunding

När kvinnliga företagare ratas av riskkapitalister löser de finansieringen via crowdfunding.

Moms i utlandet

Handlar du med utlandet? Då finns det flera momsfällor som du bör undvika.

5 sätt att lära känna din kund

Lär känna din kund och minska risken för ditt företag