Sweden
Logga in

Pandemin har lett till ökad digitalisering

Publicerad fredag 10 december 2021 09:00Betallösningar

För många svenska e-handlare och andra företag har pandemin både påverkat försäljningen och inneburit krav på nytänkande. Hela 43 procent uppger att dom blivit mer digitala för att klara pandemin. Det visar vår undersökning.

För fjärde året i rad presenterar vi vår rapport Digital försäljning. I årets undersökning liksom 2020 fick företagen bland annat svara på vilka åtgärder de har genomfört för att bättre klara av en pandemi liknande Covid-19.

  • 43 procent av svenska företag har anpassat sin verksamhet till att bli mer digital (26%)
  • 17 procent har satsat mer på marknadsföring (13%)
  • 15 procent har börjat erbjuda hemleveranser (5%)

    *2020 inom parentes

– Under året har vi fått en större förståelse för vad digitaliseringen kan möjliggöra. Det är därför positivt att fler företag har valt att anpassa sin verksamhet genom att bli mer digitala och erbjuda hemleveranser i högre utsträckning. I framtiden tror jag att konsumenterna kommer efterfråga ett ännu större digitalt utbud, vilket kräver att företag också anpassar sig till det, säger Thomas Svensson, Partner Manager och e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

2020 uppgav endast åtta procent av företagen att pandemin påverkat deras försäljning ganska eller mycket positivt. I årets undersökning har den siffran stigit till hela 27 procent. Men 32 procent av företagen anser fortfarande att coronakrisen har haft en negativ inverkan på deras totala försäljning.

Årets rapport visar att företag som riktar sig direkt till både konsumenter och till andra företag har klarat pandemin bäst. 34 procent av dem säger att pandemin har haft en positiv effekt på försäljningen. Bland renodlade B2B-företag svarar 24 procent samma sak.

Så här svarade deltagarna, alla frågor

Thomas Svensson E-handel försäljare
Thomas Svensson
I framtiden tror jag att konsumenterna kommer efterfråga ett ännu större digitalt utbud.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om undersökningen är du välkommen att kontakta Thomas Svensson, Partner Manager, Svea Ekonomi på 070-545 66 25 eller via mejl
thomas.svensson@svea.com

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 26 maj – 18 juni 2021. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Betallösningar med Svea

Förseningar sänker e‑handlarnas förväntningar

Det börjar bli dags för en av årets mest intensiva shoppinghögtider och för många inom e-handelsbranschen brukar Black Week även signalera startskottet för julhandeln. Men hur ser e-handlarna på årets julhandel? Sena leveranser splittrar årets förväntningar. Närmare sex av tio spår en svag eller ingen tillväxt alls. Det visar vår och Paysons e‑handelsindikator.

Kryptokonst - luft eller digital revolution

Kritiker menar att det som säljs bara är luft medan de frälsta ser början på en digital revolution. Oavsett vilket går det inte att blunda för den mångmiljardomsättning som handeln med kryptokonst nu innebär.

Black Friday slår nytt rekord men Black Month är framtiden

Black Friday slår nya rekord medan Black Week – och framförallt Black Month – har en ännu starkare tillväxt. Det konstateras när Prisjakt och Svea Ekonomi summerar Sveriges största shoppinghögtid.