Sweden
Logga in

Inget personligt ansvar i ett AB? Lita inte på det

Publicerad fredag, 15 februari 2019 07:30Kunskap

Många företagare lever i tron att man som företagare inte är personligt betalningsansvarig för företagets skulder om man har aktiebolag. Men så enkelt är det inte. Och det här bör du känna till om du ska starta ett AB.

Allt fler övergår från enskilt företag till aktiebolag. En anledning kan vara att företagare tror att aktiebolagsformen är tryggare för den privata ekonomin. Så kan det också vara. Men kraven är hårda för att man själv ska slippa betala de skatter och avgifter som företaget borde ha betalat. Här är vad som gäller.

Under 2018 steg antalet aktiebolag med 4 procent, medan antalet enskilda firmor sjönk med ungefär lika mycket. Det är mer än det låter. 4 procent representerar nämligen drygt 22 000 företag på aktiebolagssidan. Många företagare lever i tron att man som företagare inte är personligt betalningsansvarig för företagets skulder om man har aktiebolag. Kanske är det en anledning till att aktiebolag blir allt populärare som bolagsform?

Vill du veta mer om bolagsformer och företagande? Anmäl dig till någon av våra kurser.

Men så enkelt är det inte. Om ditt företag hamnar i ekonomiska svårigheter och inte kan betala skatter, avgifter och leverantörsskulder, måste du vidta exakt rätt åtgärder i rätt tid. Missar du, kan du mycket väl bli personligt betalningsansvarig. Trots att det är ett aktiebolag.

Skälet är att det så kallade företrädaransvaret kan träda in enligt skatteförfarandelagen (SFL). Som företrädare räknas samtliga styrelseledamöter och vd. Om inte skatter och avgifter kommer in till Skatteverket på rätt dag, kan verket vända sig till vem som helst av företrädarna och då begära in hela summan.

Ekonomiska problem - agera direkt

För de flesta företagare går så klart verksamheten både upp och ned över tid. Men om du märker att du håller på att få problem finns det åtgärder man kan vidta som företagare för att förhindra att du eller styrelseledamöterna tvingas betala personligen.

Det viktiga då är tidsaspekten. Agera direkt.

1. Upprätta en kontrollbalansräkning

Det gör du så fort det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet. Styrelsen ska upprätta kontrollbalansräkningen och den ska granskas av revisorn – om det finns någon. Om företaget hamnar på obestånd riskerar företrädarna att bli personligt betalningsansvariga för alla slags skulder som har uppstått efter det att kontrollbalansräkningen borde ha upprättats – alltså efter det datum då det egna kapitalet hamnat under hälften av aktiekapitalet.

2. Gör en betalningsinställelse

Det ska göras senast på skattens förfallodag. Det gör du genom att skicka ett brev till alla borgenärer om att betalningarna är inställda, alltså även Skatteverket.

3. Ansök om företagsrekonstruktion eller konkurs

Det görs hos tingsrätten senast på skattens förfallodag. Om du har ansökt om rekonstruktion och den misslyckas, är det viktigt att så fort som möjligt lämna in en konkursansökan till tingsrätten.

I praktiken borde då ett litet nystartat 50 000* kronorsbolag upprätta kontrollbalansräkningar mest hela tiden. Det räcker ju med en förlust första månaden på 26 000 kronor för att regeln ska börja gälla. Men är företaget livskraftigt återställs då aktiekapitalet så fort verksamheten kommer igång eller en större betalning kommit in.

*I den nya regeringsuppgörelsen ligger ett förslag om att sänka kravet på aktiekapital från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor. Det återstår dock att se om och när det går igenom.

– Det är ingen fara i normalfallet. Men inför en eventuell konkurs blir det skarpt läge. Först då blir frågan om kontrollbalansräkningen har upprättats relevant, säger Hans Ödén, jurist på Ackordscentralen och medförfattare till handboken ”Vad händer vid konkurs”.

Kontrollbalansräkningen ska inte skickas in till någon myndighet, utan finnas i företagets dokumentation. Den går till så att man räknar ut skillnaden mellan tillgångar och skulder för att se om differensen når upp till häften av aktiekapitalet. I annat fall får bolaget åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet.

Finns en revisor, ska hen granska kontrollbalansräkningen. Men sedan revisorsplikten avskaffades saknas revisor i många småföretag.

– I så fall är det ingen som kollar om kontrollbalansräkningen exempelvis är antedaterad eller om tillgångarna värderats för högt, säger Hans Ödén.

Företrädare för ett aktiebolag kan också bli personligt betalningsansvariga om styrelsen inte har skickat in årsredovisningen inom 15 månader från räkenskapsårets slut. Ansvaret gäller då skulder som uppkommer efter de 15 månaderna.

De stenhårda datumreglerna är lätta att missa och många företrädare har krävts på betalning för skatter, avgifter och leverantörsskulder eftersom kontrollbalansräkning, betalningsinställelse eller ansökan om konkurs har gjorts för sent. Lagarna har också kritiserats, bland andra av Roger Persson Österman, professor i straffrätt vid Stockholms Universitet. Enligt honom händer det ofta att företrädare agerar normalt och skötsamt i en situation av finansiell stress, och ändå påförs ansvar att betala skatter och arbetsgivaravgifter från sina redan beskattade medel. Ibland även om de krav som ställs upp har uppfyllts, beroende på att lagen anses otydligt skriven.

Frågan om företrädaransvaret har också utretts av Statskontoret, som la fram en rapport förra våren med titeln ”Översyn av det rättsliga företrädaransvaret”. Den hade inte till uppgift att se över hela regelverket, utan endast det som avser undantag från reglerna. Bland förslagen fanns ett om att det tydligare borde stå vilka som kan undantas från ansvaret. Ännu har inga konkreta förändringar gått igenom.

Antal företag och föreningar 2018

MånadABEFTotal
januari568 056 327 378895 434
februari570 375326 651897 026
mars572 207326 208 898 415
april573 574324 757898 331
maj575 522323 615899 137
juni577 183322 691899 874
juli578 491320 818899 309
augusti579 906321 374901 280
september582 344522 086904 430
oktober584 867321 221906 088
november587 457318 634906 091
december590 571315 303905 874

Mer intressant läsning

1 april 2019 ställer offentliga verksamheter om till elektroniska fakturor

Har ditt företag kunder inom offentlig sektor? I så fall är det hög tid att tänka över hur du ska kunna fakturera i framtiden. Dags att ställa om till PEPPOL.

Glöm inte kolla VIES-registret när du ska fakturera utomlands

Om du har en kund i ett annat EU-land ska du fakturera utan moms – men du är tvungen att kolla att mottagaren är momsregistrerad.

Svea Ekonomis policyskola del 3

Då är vi framme vid del 3 i vår policyskola. Nu är det Riskpolicyn vi tittar närmare på.