Sweden
Logga in

Kronan faller och Sverige med den?

Publicerad tisdag 12 mars 2019 01:44Kunskap

Kronan började falla i värde mot euro och dollar i slutet av 2016. Det gläder en del, men oroar fler. På sikt urholkar en svag krona svenskarnas köpkraft och välstånd. Det menar i alla fall Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Det är alltid vanskligt att tala om valutakurser. De ändras ofta snabbt utan att man alltid vet varför. Kronans försvagning sedan 2016 har heller inte varit spikrak, rätt som det är stiger kursen igen. Oväntat starka BNP-siffror i början av året gav exempelvis en tillfällig skjuts uppåt. Men det går att konstatera att från oktober 2016 till början av mars 2019, har både euro och dollar blivit nästan 10 procent dyrare. Frågan är varför.

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med över 4 000 medlemsföretag. Tillsammans står de för en tredjedel av Sveriges export. Mats Kinnwall är chefekonom där sedan 2018 och har under sin karriär arbetat på bland annat Riksbanken, Handelsbanken och Skogsindustrierna/Industriarbetsgivarna. För exporterande företag har kronans kurs en avgörande betydelse. Kan Mats Kinnwall förklara varför kronan har försvagats?

Valutakurser är svåra att förklara

– Valutakurser är notoriskt svåra att förklara och ännu svårare att förutse. Man talar ofta om de kommersiella flödena i samband med kronkursen, men de är små rännilar jämfört med hur mycket valutor som handlas på kapitalmarknaden. Med det sagt tror jag ändå att det är Riksbankens agerande de senaste åren som har sänkt kronans värde. Ska man lyfta fram en faktor hamnar vi där, säger han.

Det Riksbanken har gjort är att hålla sin styrränta, och därmed ränteläget i stort, extremt låg. Det gör att de som köper svenska kronor inte får någon avkastning. Ränta är som bekant priset på pengar. Anledningen till Riksbankens agerande är att den försöker få upp inflationen till sitt mål, alltså kring 2 procent per år.

I praktiken leder en svag krona till att svenska varor blir billigare utomlands, medan importerade varor blir dyrare i Sverige. Svenskar får alltså råd att köpa mindre hemma, och utlandsvistelser blir dyrare.

Många har kritiserat Riksbanken för dess agerande de senaste åren, och Mats Kinnwall är en av dem. Samtidigt är han chefekonom för en organisation där exportföretag är medlemmar. Borde inte de gynnas av att svenska exportvaror blir billigare? Så enkelt är det inte.

– När det gäller skogen, stålet och gruvorna – otvetydigt ja. Effekten finns även för de flesta andra teknikföretag, men de måste importera komponenter för sin tillverkning, och den importen blir dyrare. Så dessa branscher gynnas inte lika mycket av en svag krona. Dessutom anser jag att man måste ha ett bredare perspektiv när man ser på kronans kurs. En lång period av svag valuta påminner om 80-talets devalveringar som urholkade köpkraften och välståndet.

Vid den tidens devalveringar ådrog sig Sverige kritik från konkurrentländer, när svenska varor plötsligt blev billigare. Nu hörs inte den kritiken. Enligt Mats Kinnwall beror det på att andra centralbanker som amerikanska FED, europeiska ECB, Bank of England och Bank of Japan agerar på samma sätt – de håller räntorna låga. Kritik mot Sverige skulle vara att kasta sten i glashus.

Vad krävs för att kronan ska stärkas igen?

– Det finns inget som tyder på att det håller på att hända. Jag tror inte Riksbanken kan göra verklighet av sina planer att höja styrräntan i den takt den har sagt, för nu kommer en konjunkturavmattning med sjunkande inflation. Hela världskonjunkturen är på väg ned, och det brukar försvaga kronan, säger Mats Kinnwall.

Å andra sidan påpekar han att Riksbanken plötsligt kan bestämma sig för att strunta i både inflationsmålet och konjunkturen och höja räntan ändå.

– Den typen av beslut har Riksbanken fattat förr, säger han.

Det här händer i plånboken när kronan är svag

  • Semesterresor utomlands blir dyrare, eftersom du får betala fler kronor för den utländska valutan. Det gäller alltså att välja rätt resmål. Exempel på länder där kronkursen står sig är Albanien, Nordmakedonien, Serbien och Kroatien.
  • Ett annat sätt är att stanna hemma i Sverige. Problemet är att en svag krona kommer att locka många utländska turister till Sverige, vilket innebär att det kan bli huggsexa om semesterboenden och hotell. Det kan driva upp priserna.
  • Importerade varor blir dyrare i Sverige. Välj svenskt så mycket det går. Redan har svenskarna minskat sitt intag av importerat kött, samtidigt som den svenska köttproduktionen har ökat, enligt Jordbruksverket. Det kan dock ha andra orsaker än kronkursen, som omsorgen om klimatet.

Mer intressant läsning

Slokande detaljhandel bäddar för e‑butiker

En ny kartläggning från Svea Ekonomi och Payson visar att tillväxten för detaljhandeln har backat med fem procent det senaste året. E-handeln visar däremot på fortsatt ökning, med en procent. Totalt startades hela 2 232 e‑handelsbutiker under fjolåret.

Brexit snart här och många svenska företag missbedömer effekten

Handlar du med Storbritannien? Då är det hög tid att se över verksamheten. Visserligen är det oklart vilket slutdatum som gäller, men allt pekar ändå mot att Storbritannien säger good bye till EU inom kort. Avskedet kan bli jobbigt för de företag som inte är beredda.

Inget personligt ansvar i ett AB? Lita inte på det

Många företagare lever i tron att man som företagare inte är personligt betalningsansvarig för företagets skulder om man har aktiebolag. Men så enkelt är det inte. Och det här bör du känna till om du ska starta ett AB.