Sweden
Logga in

Brexit snart här och många svenska företag missbedömer effekten

Publicerad måndag, 01 april 2019 09:00Kunskap

Handlar du med Storbritannien? Då är det hög tid att se över verksamheten. Visserligen är det oklart vilket slutdatum som gäller, men allt pekar ändå mot att Storbritannien säger good bye till EU inom kort. Avskedet kan bli jobbigt för de företag som inte är beredda.

Det stormar i Storbritannien kring utträdet ur EU och omröstningarna i parlamentet avlöser varandra. Många små och medelstora svenska företag missbedömer hur de kan påverkas av Brexit. En del förstår inte att de påverkas. Dags att se över sin verksamhet, råder Kommerskollegium.

Det råder många missförstånd kring Brexit. Ett är att ett avtal för utträdet skulle gör att allt ordnar sig. Det gör det inte. Ett avtal kan enbart köpa lite mer tid för det oundvikliga – att Storbritannien lämnar EU och blir ett så kallat tredjeland.

– Oavsett vad som händer med avtalet, måste svenska företag som handlar varor eller tjänster med Storbritannien förbereda sig, säger Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium och expert på svensk handel med utlandet.

Hon menar att många storföretag redan har gjort sin läxa och är hyfsat insatta i vad som händer när Brexit är ett faktum. Andra, framför allt små och medelstora företag, kommer till sin förvåning att finna att deras godstransporter till Storbritannien blir fast i någon hamn. Anledningarna kan vara många: Inga eller felaktiga tullhandlingar, inga certifikat, bristande tillståndsdokument – you name it.

– Det kan bli krångligt både vad gäller handel med varor och handel med tjänster. När det gäller varuhandeln har vi en relativt tydlig bild av vad som händer, men hur krångligt det blir när det gäller handel med tjänster är svårare att förutspå eftersom vi inte vet vilka regler Storbritannien kommer att tillämpa eller införa, säger Anneli Wengelin.

Anneli Wengelin
Ett tips - leta reda på ett annat "tredjeland" och se vad som krävs för att bedriva handel där.

Hög tid för alla att förbereda sig alltså, men var börjar man? Anneli Wengelins tips är att ta del av de dokument som finns på kommerskollegium.se, bland annat ett frågeunderlag som hjälper företagare att tänka och analysera sitt engagemang med Storbritannien. Det handlar om tullar, transporter, produktregler, dataöverföring och mycket mer.

– Ett annat konkret tips är att i tanken leta reda på ett annat tredjeland som inte har något avtal med Sverige (alltså inte Norge eller Schweiz, eftersom där finns EES-avtal och bilaterala avtal) och se vad som skulle krävas för att få bedriva handel med det landet. Då kan man få en hyfsad överblick över vad man behöver göra, säger hon.

Men problemen ligger tyvärr inte bara hos en själv eller det egna företaget. Man kan vara förberedd till tänderna, men vad händer på andra sidan, när britterna inte längre är en del i EU? Ingen vet.

– Plötsligt behöver britterna inte längre hålla sig till exempelvis EU:s icke-diskrimineringsregler. De kan exempelvis själva välja om de vill gynna inhemska företag eller arbetskraft. Företag jag har pratat med tänker att ”britterna alltid kommer att efterfråga våra varor”, men det är inte alls säkert – exempelvis om Storbritannien sluter förmånliga handelsavtal med andra länder utanför EU, säger Anneli Wengelin.

Det är på detaljnivå som brexit kan komma att skapa störst oreda. Om ditt företag exempelvis har fått ett tillstånd som gäller i hela EU utfärdat i Storbritannien – vad händer då när EU klipper av vissa system? Ingen vet. Och ingen kommer att veta även om premiärminister Theresa May lyckas få till stånd ett avtal, eftersom det avtalet avser de stora frågorna – inte de små som är livsviktiga för mindre företag.

– Även om britterna skulle bestämma sig för att använda dagens EU-lagstiftning och överföra den till nationell rätt, skulle det inte dröja länge förrän lagändringar börjar genomföras och EU och Storbritannien riskerar att glida isär, säger Anneli Wengelin.

Storbritannien är en av Sveriges största handelspartner, men huvuddelen av svensk handel bedrivs trots allt med andra länder. Så ser det inte ut i Storbritannien – där kommer 50 procent av handeln att plötsligt kräva tulldeklarationer, intyg och certifikat som tidigare inte behövdes.

– Det är inte alls säkert att brittiska myndigheter klarar att hantera så stora volymer. Så även om svenska företag gör allt rätt, kommer nog ärendena att staplas på hög där, säger Anneli Wengelin.

Mer info hittar du på Kommerskollegiums brexithjälp.

Mer intressant läsning

New Retail - köpupplevelsen viktigare än prylen

Ska vi sälja via e-handel, eller via den fysiska butiken? Tittar du på Kina, e-handelns utvecklingscentrum, är svaret både och. Där är New Retail en tydlig trend, som det vi kallar Omni fast åt andra hållet.

Vinn eller försvinn - fem e‑handelstrender att ha koll på

Tror du att e-handel alltid handlar om en affär med en webbshop? Tänk i så fall om! Vi listar fem trender som tar e-handeln till nya nivåer

Inget personligt ansvar i ett AB? Lita inte på det

Många företagare lever i tron att man som företagare inte är personligt betalningsansvarig för företagets skulder om man har aktiebolag. Men så enkelt är det inte. Och det här bör du känna till om du ska starta ett AB.