Sweden
Logga in

Hantera stigande inköpspriser utan att tappa vinst

Publicerad torsdag 01 december 2022 09:57Finansiering

Många företag har svårt att kompensera sig för högre inköpskostnader – de vågar inte höja sina egna priser av rädsla för konkurrensen. Det kan leda till problem med likviditeten, lägre vinst och i värsta fall konkurs. Men det finns sätt att handskas med inflationen och ändå hålla vinsten uppe.

Roland Sigbladh är förbundsdirektör för branschorganisationen Srf konsulterna, vars medlemmar har sammanlagt cirka 330 000 företagskunder som får hjälp med redovisning och lönehantering. Just nu är det många kundföretag som har det kämpigt. En undersökning från Svenskt Näringsliv visade nyligen att 90 procent av alla svenska företag är drabbade av högre inköpspriser, men enbart 6 procent lyckas kompensera sig fullt ut genom att i sin tur ta ut högre priser av sina kunder.

Lågkonjunkturen kommer i ett läge där många just har återhämtat sig efter pandemin. Enligt Roland Sigbladh har 68 procent av de svenska aktiebolagen ett rörelseresultat som är lägre än 500 000 kronor. Kassalikviditeten är dessutom svag – under 50 procent hos 14 procent av företagen.

– Det innebär att det finns många företag som har dålig beredskap att möta en sämre konjunktur, vilket väntas leda till att allt fler går i konkurs, säger Roland Sigbladh.

Stigande inflation, till stor del beroende på höga priser på el och mat, leder till generellt högre priser. När inköpen blir dyrare sjunker företagens marginaler och vinster. Samtidigt är många försiktiga med att höja sina priser för att kompensera för dyrare inköp, av rädsla för att förlora konkurrenskraft – säger Roland Sigbladh.

Roland Sigbladh
Många företag har dålig beredskap att möta en sämre konjunktur.

Till det kommer att bankerna är mer skeptiska till att låna ut till företag som drabbas av krympande volymer, och i spåren av inflationen stiger räntekostnaderna. Vinsten påverkas negativt, och med mindre buffert än vanligt kan läget bli svårt. Men det finns möjligheter att agera. Roland Sigbladh går igenom några områden där du som företagare kan vidta åtgärder som hjälper dig igenom lågkonjunkturen:

Frigör kapital i varulager

Företag som har ett varulager binder kapital i sitt lager. Det kräver finansiering. Det finns flera metoder att påverka det, till exempel genom att se över sortimentet, samordna inköpsrutiner så att de stämmer med efterfrågan och förhandla sig till längre krediter från leverantörerna. Ju lägre kapitalbindningen blir, desto mindre finansiering krävs och då minskar påverkan från höjda räntor. Företag som arbetar med större projekt binder också kapital i pågående arbeten. Det kan motverkas genom att man delfakturerar oftare.

Kundfordringar

Ju oftare du fakturerar desto snabbare får du in pengar i företaget. I lågkonjunktur är detta särskilt viktigt, för utöver att du får snabbare betalt upptäcker du också tidigare om dina kunder har betalningsproblem – och du kan agera för att slippa kreditförluster. Tätare fakturering gör också att varje faktura blir mindre, vilket kan göra det lättare för dina kunder att betala i tid. Du får ett bättre kassaflöde och risken för kreditförluster minskar. Att sälja sina fakturor är också ett sätt att säkra likviditeten.

Factoring - en väg till förbättrat kassaflöd och högre likviditet

Priser och volymer

Du kan faktiskt höja dina priser, om du tänker rätt. Balansen mellan pris och volym kan nämligen vara en annan än du tror. Om ett företag som har 30 procents marginal (vilket är vanligt, enligt Roland Sigbladh, även om det varierar kraftigt beroende på bransch) skulle höja sitt pris med 10 procent, har det råd att förlora 25 procent av sina kunder utan att vinsten minskar. Skulle du verkligen tappa en fjärdedel av dina kunder på grund av en prishöjning på 10 procent? Kanske i vissa branscher, där konkurrensen är hög och produkter likartade. Men om du bygger starka kundrelationer och erbjuder enkla tillägg av service och garantier, kan du mycket väl höja priset utan att försäljningen påverkas.

Kostnadsstruktur

Många företag har en stor andel fasta kostnader som inte förändras när försäljningsvolymen minskar. Detta är ofta ett problem vid lågkonjunktur. Försök då göra om fasta kostnader till rörliga, helt eller delvis. Du kan exempelvis dela upp en fast ersättning så att en del av den blir rörlig. Eller outsourca egna resurser till ett externt företag, varifrån du beställer just de tjänster du behöver. Men tänk på att en sådan förändring av kostnadsmixen tar tid att genomföra och den kan behöva ändras igen när konjunkturen vänder. Så planera noga.

Förhandla dina affärsvillkor

Alla påverkas av lågkonjunkturer. Därför är medvetenheten om situationen hög hos alla i samhället. Men oavsett konjunkturläge vill alla göra affärer, vilket öppnar för diskussioner om villkoren, som längre kredittider från leverantörer, bättre inköpspriser, amorteringsfria perioder, sänkt hyra och liknande. Gör en ordentlig analys av vad som ger bäst effekt för ditt företag, och ta sedan initiativ till förhandlingar med dina affärspartner om de viktiga områdena. Ditt förhandlingsläge kan vara starkare än du tror.

Kreditupplysning företag – allt du behöver veta

För dig som driver företag är det avgörande att få betalt för dina produkter eller tjänster. Rätt information, till exempel genom en kreditupplysning, ger dig värdefull hjälp i dina kreditbeslut.

Röda siffror för årets Black Friday-period

Black Friday började starkt men tappade på slutet av dagen. Även de andra längre perioderna i Black Week och Black November minskar i omsättning. Det konstateras när Prisjakt och Svea Bank summerar Sveriges största shoppinghögtid.

Skattetips för framsynta företagare

Håll koll på momsen och på avdragsrätten för bolagets kostnadsräntor. Det är en mycket kort sammanfattning av många goda råd i Företagarnas skattewebbinarium.