Sweden
Logga in

Få ditt företag att blomstra med Företagskredit

Publicerad torsdag 21 september 2017 11:29Finansiering

Mindre företag har ofta svårt att snabbt få en kredit i banken. Det krävs möten och omfattande dokumentation, vilket tar tid och kan innebära missade affärsmöjligheter.

Svårare för småföretag än för alla andra

Alla företag – små som stora – får ibland behov av snabb kassaförstärkning. Det kan röra sig om att kunna ta tillvara en hastigt uppkommen affärsmöjlighet, ett erbjudande från en leverantör eller behov av att anställa ny personal. Att då snabbt få en kredit i banken är betydligt lättare för storföretag och privatpersoner än för mindre företag som saknar snabbspår in i sin företagsbank och inte har möjlighet att utnyttja konsumentkrediter.

Låt inte gammal praxis hindra din tillväxt

– Tidigare var praxis ett personligt möte med banken där man ska redovisa budget, resultaträkningar, prognoser och syftet med krediten. Det här tillsammans med osmidiga rutiner och en utdragen hanteringstid gör att tillfället riskerar att gå förlorat, säger Ulrika Fornander, Affärsområdeschef Finansiering på Svea Ekonomi.

“Vi såg att det fanns ett glapp på marknaden för en flexibel och lättillgänglig kredit för mindre företag.”

Därför har vi på Svea Ekonomi tagit fram en kredit- och ansökningsprocess kallad Företagskredit. Krediten fungerar som en checkkredit och ansökan är helt digital och automatiserad. Företaget får ett lånebesked på en minut, och ansökan samt kontrakt för beviljade krediter skrivs under med Mobilt BankID.

– Vi såg att det fanns ett glapp på marknaden för en flexibel och lättillgänglig kredit för mindre företag. Bankernas checkkrediter och företagslån är anpassade för medelstora och större företag och bygger till stor del på att företaget har en ekonomiavdelning som kan visa upp en historik i bankformat och framtiden i en avancerad affärsplan. Om krediten ska beviljas är det slutligen oftast förknippat med ett krav på att vara helkund i banken, förklarar Ulrika.

Hur fungerar företagskredit?

Vår Företagskredit har i dagsläget ett tak på 1 000 000 kronor och du som lånar betalar bara ränta på det belopp du nyttjar. Du kan själv välja om du vill ansöka om krediten utan eller med säkerhet i form av personlig borgen.

Vår Företagskredit är en flexibel kredit för företag som snabbt vill vara redo att ta vara på nya affärsmöjligheter eller göra nya investeringar. Ansökan sker online och du får svar inom en minut.

Mer intressant läsning

6 sorters finansiering som hjälper dig att behålla ett bra kassaflöde

Även företagare kan få lite skralt i kassan i perioder och kanske behöver lite extra tillskott. Vi reder ut begreppen kring många av de finansieringslösningar som finns på marknaden idag.

När och hur får man kräva dröjsmålsränta?

Dröjsmålsräntan har ett förebyggande syfte att få dina kunder att betala enligt överenskommelse.

Räkna ut din verkliga kredittid

Svårt att få betalt? Du kanske ger dina kunder längre kredittider än du tror. Här är formlerna som hjälper dig att få kontroll.