Sweden
Logga in

E-handelsindikatorn – bromsad tillväxt för landets e-handlare

Publicerad torsdag, 01 juni 2023 10:54Betallösningar, Rapporter

Sju av tio e-handlare spår att deras tillväxt kommer vara svag, negativ eller helt utebli under kommande månader visar Sveas e-handelsindikator. Ränteökningar, inflation och höga elpriser slår fortsatt hårt mot Sveriges e-handlare.

Inför 2023 trodde många på svag tillväxt – något som visade sig bli verklighet. Nu tror alltså sju av tio e-handlare att deras tillväxt kommer vara svag, negativ eller helt utebli under kommande månader. 

I vår e-handelsindikator, som besvarats av 502 e-handlare, svarar drygt 36 procent att tillväxten varit svag under årets tre inledande månader. 25 procent svarar att den helt uteblivit. Prognosen för de kommande tre månaderna – april, maj och juni, ser näst intill oförändrad ut. 42 procent tror på en svag tillväxt under kvartalet, medan 21 procent tror att tillväxten kommer utebli. Endast 27 procent av e-handlarna tror på stark eller mycket stark tillväxt. När e-handlarna jämför med det andra kvartalet under föregående år tror nu 21 procent att försäljningen kommer vara sämre i år. Ungefär 38 procent av e-handlarna tror att försäljningen kommer vara ungefär samma som förra årets. 24 procent är optimistiska och tror att den kommer bli bättre i år.

E-handel - betallösningar

Svenskarnas försämrade ekonomi har störst påverkan

Enligt e-handlarna är det framför allt försämrad ekonomi bland hushållen som kommer påverka tillväxten negativt. Det uppger 67 procent. Även räntehöjningar och inflation tros ha stor inverkan enligt 59 procent, vilket går hand i hand med att hushållsekonomin försämras. Likt föregående kvartal är det en del som även nu räknar med att de ökade energi- och bränslepriserna kommer bromsa tillväxten. Det uppger 38 respektive 33 procent.

Emma Lindgren
Svenskarnas minskade konsumtion ger ett tydligt avtryck på e-handlarnas tillväxt.

– Att svenskarnas konsumtion minskar till följd av försämrad ekonomi ger självklart ett tydligt avtryck på e-handlarnas tillväxt och försäljning. Det senaste året har varit en stor omställning från pandemiåren då e-handeln gick spikrakt uppåt. Många måste nu lägga om sin verksamhet och sina prioriteringar för att ta sig igenom den här tuffa tiden, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

God kundservice och effektiv marknadsföring tros stärka tillväxten

E-handlarna spår däremot att god kundservice och effektiv marknadsföring kommer vara det som påverkar tillväxten mest positivt under andra kvartalet. Det uppger 36 procent respektive 30 procent. Många tror även att en ökad efterfrågan, förbättrad ekonomi och sänkt ränta och inflation kommer bidra positivt till e-handeln under kommande månader. Likt det första kvartalet har många e-handlare utökat marknadsföringen i sociala medier för att förbereda sin e-handelsbutik inför årets andra kvartal, det uppger nämligen 40 procent. Att utforma nya kampanjer och erbjudanden samt att sökoptimera sin e-handelsbutik är också vanliga strategier. Detta uppger 37 respektive 28 procent.

– Vi ser tydligt att det i tuffare ekonomiska tider fortsätter vara viktigt med marknadsföring i sociala medier. Vi ser också att god kundservice är ett växande fokus. Konkurrensen är hård just nu och en bra köpupplevelse med tillhörande god service är numera livsviktigt för att vinna konsumenten, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Branscherna som spås gå bäst under Q2 enligt e-handlarna

  1. Begagnat/vintage (1*) 25%
  2. Byggvaror/trädgård (10) 23%
  3. Livsmedel (2) 18%
  4. Sport/fritid (6) 8%
  5. Tjänster (5) 4%

*Placering i e-handelsindikatorn Q1 2023 inom parentes.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om undersökningen är du välkommen att kontakta Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank. Du når Emma på mejl emma.lindgren@svea.com

Om undersökningen

Undersökningen har besvarats av 502 svenska e-handlare genom Svea Banks kundpanel. Panelen ombeds att besvara frågor där de får bedöma hur deras företag går just nu och hur de tror att det kommer att gå de kommande tre månaderna. Undersökningen genomfördes mellan den 22 mars och 17 april 2023.

Här kan du se alla frågor och svar i undersökningen

Mer intressant läsning

Framtidens betallösningar är redan här

Kontaktlösa betalningar har slagit igenom snabbt hos både unga och äldre konsumenter i Norden. Digitala plånböcker är en annan stark trend och när grab-and-go-tjänster slår igenom lämnar vi den fysiska plånboken hemma för gott.

Nordiska konsumenter kräver friktionsfria köpupplevelser

Övergivna varukorgar är ett dilemma för e-handlare. Dagens konsumenter avslutar sin köpresa direkt om den inte känns enkel och säker – och det finns stora skillnader i beteende mellan de nordiska länderna.

Viktig information om din integration mot Sveas betaltjänster

Så här påverkas du som använder Sveas betaltjänster i din webbutik.