Sweden
Logga in

Har svartjobben minskat med personalliggare?

Publicerad torsdag 23 januari 2020 10:40Kunskap

Meningarna är delade om slutsatserna i Skatteverkets nya studie om effekterna av att införa personalliggare i ett flertal branscher 2007.

Skatteverket redovisar i studien (december 2019) att införandet inte har haft någon effekt på de inrapporterade lönesummorna i restaurang- och byggbranscherna. Men eftersom antalet anställda i de undersökta bolagen i restaurangbranschen har ökat, tolkar Skatteverket detta som att reformen ändå har lett till att göra svarta jobb vita, vilket höjt skatteintäkterna.

I ett pressmeddelande säger kontrollsamordnaren Conny Svensson på Skatteverket:

– Det är glädjande att personalliggarbesöken ger effekt. Resultaten i studien bekräftar hur viktigt det är att vi får göra oannonserade kontrollbesök.

Skatteverket får kritik

Men läget är inte solklart. Skatteverket får kritik av två professorer och en doktorand* i nationalekonomi som anser att fel slutsatser har dragits.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver kritikerna att den rimliga slutsatsen är att personalliggare inte är ett ändamålsenligt system för att minska svartarbete. Problemet är nämligen att arbetsgivaravgifterna för unga sänktes samma år som personalliggare infördes i restaurangbranschen. Det innebar att många företagare med unga anställda fick betydande kostnadsbesparingar. Därför anser forskarna att det inte går att studera effekten av personalliggare på antalet anställda i restaurangbranschen, eftersom anställningsbesluten även påverkades av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga.

Det är bra att Skatteverket har genomfört en utvärdering enligt kritikerna, men anser att verket inte tagit tillräcklig hänsyn till om reformen är samhällsekonomiskt motiverad eller inte.

Detta är den andra utvärderingen av personalliggare som Skatteverket har genomfört. Den första gjordes 2009, två år efter att reformen infördes.

Ta del av Skatteverkets rapporter på deras webbplats.

*Kritikerna är; Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, Handels Forskningsinstitut och Högskolan i Dalarna. Anton Gidehag, doktorand i nationalekonomi, Handels Forskningsinstitut och Örebro universitet. Niklas Rudholm, professor i nationalekonomi, Handels Forskningsinstitut.

Ekonomiskt lönsamt med hållbarhet

Idag är arbete med hållbarhet mer eller mindre en hygienfaktor och något som många svenskar och företag ser som en självklarhet. Dessutom pekar allt mer på att det är lönsamt ur ett såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Men hur långt har B2B-företagen kommit?

Lönar sig kontanter för handeln?

Svenskarna använder kontanter allt mer sällan när de handlar. Och många handlare vill helst slippa ta emot dem. Men vad händer vid ett eventuellt strömavbrott? Kontantlöst har både för- och nackdelar, påpekar experterna.

Lag på personalliggare i fordonsbranschen

Sedan 1 juli 2018 är det lag på att ha personalliggare i fordonsbranschen. En del tycker att det verkar krångligt, men det finns administrationsfri teknik som underlättar.