Sweden
Logga in

Lag på personalliggare i fordonsbranschen

Publicerad fredag 28 september 2018 09:48Kunskap

Sedan 1 juli 2018 är det lag på att ha personalliggare i fordonsbranschen. En del tycker att det verkar krångligt, men det finns administrationsfri teknik som underlättar.

Det nya lagkravet gäller bil-, däck- och lackverkstäder samt bilglasmästerier och rekondanläggningar. De som tycker att kravet är krångligt är i första hand de som väljer att fylla i sin personalliggare manuellt, i den så kallade gula boken. Risken att göra fel är stor och det är en onödig risk att ta. Speciellt eftersom Skatteverkets kontrollavgifter kan tas ut även för småfel i liggaren i efterhand. Skatteverket tar inte hänsyn till om bolaget i övrigt har betalat sina skatter och avgifter.

–      Vi vet att det ofta delas ut kontrollavgifter vid tillsynsbesök från Skatteverket, om man fyller i liggaren för hand.

Det säger Karoline Olsson, som är försäljningschef på Fordonsliggare ID. Hon har erfarenhet av elektroniska liggare från både bygg- och fordonsbranschen och har kartlagt de vanligaste felen när man uppdaterar en manuell liggare.

Vanligaste felen

  • Man glömmer att skriva in företagets organisationsnummer
  • Man skriver in företagets öppettider i stället för sina egna verkliga arbetstider
  • Man glömmer att checka ut sig när man går hem
  • Man skriver kladdigt och oläsligt
  • Boken kommer bort
Karoline Olsson
Risken för fel är större om du fyller i din personalliggare för hand.

I de flesta branscher som omfattas av personalliggare kan näringsidkaren själv välja om liggaren ska föras för hand eller elektroniskt. Undantaget är byggindustrin som på grund av sina komplexa system bara får ha elektroniska personalliggare.

Risken för slarvfel minskar avsevärt med en elektronisk personalliggare, hävdar Markus Englund, vd för Fordonsliggare ID.

–      Som bilmekaniker ligger ditt fokus på dina kunder och att skapa vinst i bolaget – inte att administrera en manuell bok, säger han.  

Då kan det vara bättre att välja ett elektroniskt system, som automatiskt blippar personalen in och ut. Det består av väl synlig elektronisk skylt som placeras vid personalentrén, duschområdet eller någon annanstans där personalen passerar. Skylten kombineras med personliga ID06-kort, som är standard inom byggindustrin.

–      För att arbetsgivare ska få beställa ID06-kort till sina anställda ställs en hel del krav. Bland annat måste man ha en ansvarsförsäkring och vara registrerad för F-skatt. Organisationen som ligger bakom gör regelbundna bolagskontroller. Att få ha ID06-kort är i sig en kvalitetskontroll, säger Markus Englund.

Den elektroniska personalliggaren kräver ingen administration. Företagaren kan få ut närvarolistor, översikt över antalet arbetade timmar, kompetensdatabas, kontroll av fakturor från bemanningsföretag, anhöriglista med mera. Detta avlastar både löneavdelningen och ekonomiavdelningen och underlättar även för arbetsgivaren att följa arbetsmiljöverkets regler.

–      En del kan uppleva lagkravet som krångligt till en början. Men erfarenheten från byggbranschen visar att med tiden kommer både små och stora bolag att se nyttan med lagen. Vi upplever att det finns många eldsjälar inom fordonsbranschen som förstår fördelarna och hur lagen stärker en sund konkurrens, säger Markus Englund.

Källa: Intervju Karoline Olsson försäljningschef och Markus Englund vd, Fordonsliggare ID

Markus Englund
Som bilmekaniker ligger ditt fokus på kunder och vinst, inte administration.

Har du koll på lagen om personalliggare?

Svartjobb skapar orättvisa konkurrensvillkor och missgynnar de skötsamma. Ett sätt att minska svartjobben är att införa personalliggare. Allt fler verksamheter omfattas av lagen och i somras tillkom bland annat fordonsbranschen och skönhetsvård.

Personalliggare infördes från början i bygg- och frisörbranschen. Liggaren är en förteckning över vilka som arbetar i lokalen och ska uppdateras när man börjar och slutar ett arbetspass. Syftet är att motverka svartjobb, eftersom svart arbetskraft är mycket konkurrensstörande. I praktiken är det nästan omöjligt för den företagare som är noga med att betala skatter och arbetsgivaravgifter att kunna erbjuda sin kunder samma prisnivå som de konkurrenter som struntar i det.

Olika branscher har olika regler för hur personalliggaren ska skötas. Den gemensamma haken är att den kan vara svår att sköta. Den ska fyllas i på ett speciellt sätt, och det är lätt att glömma att uppdatera den när man kommer eller går. Skatteverket kan när som helst komma på besök och be att få kontrollera liggaren. Upptäcks något fel kan ägaren kan då påföras en kontrollavgift på 12 500 kronor, även för enkla misstag. Dessutom kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift på 2 500 kr för varje person som inte är rätt dokumenterad i liggaren.

För några år sedan blev det obligatoriskt med personalliggare i ytterligare ett par branscher, nämligen restaurang och tvätteri. Och från 1 juli i år omfattas även service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister. Dessutom har reglerna skärpts för alla som har personalliggare. Nu måste exempelvis både ägare och ägarens familjemedlemmar, även de som är under 16 år, skriva in och ut sig i liggaren när de är i lokalen och utför uppgifter i verksamheten – oavsett om de får betalt eller inte.

De flesta seriösa företag har välkomnat personalliggaren och är överens om att det är ett bra sätt att minska svartjobben och skapa konkurrens på lika villkor. Men det har också förts fram kritik. Många anser att liggarna är krångliga att använda, att Skatteverket slår ner på småfel i liggaren och begär kontrollavgifter trots att skatter och avgifter är betalda i god ordning, och att kontrollavgifterna är för höga.

Källa: Skatteverket m fl

Mer intressant läsning för dig och ditt företag

Hur mår ditt företag? Här är bästa hälsotipsen inför nästa år

Hösten är en bra tid för företagare att planera inför nästa år. Här får du råd från Srf:s Roland Sigbladh.

Svea Ekonomis Policyskola del 1

Då var vi igång med del 1 i höstens policyskola. Den här gången ska vi titta på Kreditpolicyn.

AI sparar miljoner åt e‑handlarna

En av 2 000 transaktioner inom e-handeln är ett försök till bedrägeri, oftast med hjälp av id‑kapade personnummer.