Sweden
Logga in

Ekonomiskt lönsamt med hållbarhet

Publicerad fredag 27 december 2019 08:30Betallösningar

Idag är arbete med hållbarhet mer eller mindre en hygienfaktor och något som många svenskar och företag ser som en självklarhet. Dessutom pekar allt mer på att det är lönsamt ur ett såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Men hur långt har B2B-företagen kommit?

Hållbarhet är inte enbart för större industrier. Det visar rapporten "Digital försäljning till företag" som vi på Svea tagit fram. Där har fler än 500 B2B-företag svarat på frågor gällande deras inställning till arbete inom ämnet. Rapporten visar att 74 procent av svenska B2B-företag tillämpat en hållbarhetsstrategi. Nästintill åtta av tio svarar att den inrättats då det är viktigt att ta sitt ansvar. Samtidigt menar strax över hälften av de svarande att det är ett krav från samarbetspartners.

Det är dock inte enbart moral och ett rent samvete som står bakom strategiarbetet. Var tredje svarande uppger att en hållbarhetsstrategi innebär ekonomisk lönsamhet. Bara var tionde uppger att det inte för med sig någon lönsamhet.

Thomas Svensson E-handel försäljare
Thomas Svensson
Att jobba med hållbarhet leder ofta till både minskade kostnader och minskat klimatavtryck.

– Hållbarhetsarbete innebär ofta effektiviseringar av olika slag. Det kan vara allt från att se över belysningen och pappersförbrukningen till logistikplanering och resor i tjänsten. På så vis leder det vanligtvis till minskade kostnader för företaget likväl som minskat klimatavtryck, vilket givetvis bara är positivt, säger Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Arbete för minskad klimatpåverkan

Det finns ett brett spann av åtgärder företag kan ta till för att minska klimatpåverkan. Nästintill hälften uppger att de väljer hållbara transporter såsom tåg eller andra miljöklassade fordon. Närmare fyra av tio menar även att de aldrig använder större förpackningar än nödvändigt för att inte ta upp transportutrymme. Samtidigt som 31 procent tycker att produktion i Sverige är viktigt.

Topp 5 vanligaste klimatåtgärderna hos B2B-företag

  1. Välja hållbara transporter
  2. Inte använda större förpackningar än nödvändigt för att maximera transportutrymmet
  3. Bedriva all produktion i Sverige
  4. Guida kunderna till rätt köp för att minska returerna
  5. Aldrig emballera produkter i onödan

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att kontakta Patrik Widlund, CMO, Svea Ekonomi, 070 529 42 00patrik.widlund@svea.com

 

Så här svarade företagarna i undersökningen

Har ert företag upprättat en hållbarhetsstrategi?

 Totalt
Ja74 %
Nej20 %
Vet inte 6 %

 

Varför har ert företag upprättat en hållbarhetsstrategi?

 Totalt
Vi tycker det är viktigt att ta vårt ansvar76 %
Det är krav från samarbetspartners55 %
Det är ekonomiskt lönsamt28 %
Annat7 %
Vet inte1 %

 

Varfö har inte ert företag upprättat en hållbarhetsstrategi?

 Totalt
Det är för tidskrävande23 %
Har inte hunnit/under utveckling12 %
Det är inte ekonomiskt lönsamt för oss att jobba med hållbarhet10 %
Vi ser inga fördelar med hållbarhetsarbete10 %
Vi kan inget om hållbarhet6 %
Vi är för små5 %
Vi bryr oss inte om hållbarhet3 %
Annat24 %
Vet inte17 %Vad av följande gör ditt företag för att minska er klimatpåverkan?

 Totalt
Väljer hållbara transporter, t ex miljöklassade fordon, cykelbud45 %
Använder aldrig större förpackningar än nödvändigt för att inte ta upp onödigt transportutrymme36 %
Har all produktion i Sverige31 %
Vi guidar våra kunder till rätt köp för att minska antalet returer31 %
Emballerar aldrig våra varor i onödan30 %
Använder bara miljömärkta förpackningar21 %
Vi klimatkompenserar21 %
Vi gör inget aktivt för att minska vår klimatpåverkan3 %
Annat31 %
Vet inte3 %

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av oss under perioden 23 maj till 11 juni 2019. Totalt har 501 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Svenska B2B-företag skeptiska till Amazon

Externa marknadsplatser blir allt mer populära världen över. Aktörer som Amazon och Alibaba dominerar idag sina marknader och sprider sig snabbt till nya. Svenska företagare är dock inte imponerade.

Så startar du e-handel i Kina

Kina är annorlunda – men inte så mystiskt och svårnavigerat som du kanske tror. Så länge du börjar i rätt ände.

7 saker att tänka på inför årsskiftet

Dags att korka upp champagnen igen. Men innan dess – gå igenom vad som behöver göras på denna sida årsskiftet för att företaget ska må så bra som möjligt. Här är några viktiga saker att tänka på.