Sweden
Logga in

B2B-företag på efterkälken inom e‑handel

Publicerad tisdag 29 oktober 2019 01:39Betallösningar

Förväntningarna på e-handeln är fortsatt starka och de flesta kunder förväntar sig idag att kunna handla online. Trots den väntade ökningen väljer vartannat B2B-företag bort digital försäljning.

I rapporten Digital försäljning till företag, där fler än 500 företag deltagit, har vi för andra året i rad undersökt de svenska B2B-företagens försäljning online. Hela 59 procent av företagen i undersökningen upplever att företagskunder idag, jämfört med för tre år sedan, i högre utsträckning förväntar sig digital försäljning. Trots det är försäljning online inte ett alternativ för många. Nästan sju av tio uppger nämligen att de saknar e-handel och hälften menar dessutom att det inte är aktuellt att starta upp.

I förra årets rapport uppgav 21 procent att de planerade för satsningar på digital försäljning, i år har motsvarande siffra sjunkit till 13 procent.

– När vi nu för andra året i rad undersökt svenska B2B-företag och e-handel inser vi att inte mycket skett sedan föregående år. Vilket är iögonfallande. Många uppger att företagskunder i högre grad förväntar sig digital försäljning, men trots det så har B2B-bolagen mer eller mindre stått stilla.

Som företagare bör man göra sig medveten om vilka möjligheter digital handel innebär annars riskerar man att bli omsprungen av konkurrenter och inte hinna ikapp, säger Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea.

Därför ratas digital försäljning

Den främsta orsaken till att digital försäljning förkastas är föreställningen om att det inte passar kunderna. Det svarar nästan hälften av B2B-företagen som inte har någon försäljning online. Och var tionde uppger att de inte ser något värde i digital försäljning.

Thomas Svensson E-handel försäljare
Thomas Svensson
Fundera på om det finns något i ditt erbjudande som kan flyttas online.

– Bara för att företaget saknar digital försäljning i dagsläget och att allt rullar på, betyder inte det att man inte skulle behöva anpassa sig efter digitaliseringen. Fundera på om det finns något i ditt erbjudande som kan flyttas online. Oftast finns det något. I sådana fall är det ett bra sätt att börja med e-handel, avslutar Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea.

Så här svarade företagarna i undersökningen


Sker någon del av er försäljning till andra företag digitalt (t ex webbutik eller återförsäljarsida och liknande)?

 Totalt
Ja31 %
Nej, men vi funderar på det13 %
Nej, och det är inte aktuellt55 %
Vet inte1 %


Varför är det inte aktuellt för ert företag att starta digital försäljning?

 Totalt
Digital försäljning passar inte vår målgrupp49 %
Ditigal försäljning passar inte vårt erbjudande38 %
Vi ser inget värde i digital försäljning12 %
Vi saknar kompetens och resurser2 %
Annat 18 %
Vet inte3 %


Hur stor andel av företagets totala försäljning till företagskunder sker digitalt?

 Totalt
Mindre än 25 %55 %
25-50 %23 %
51-75 %5 %
Mer än 75 %11 %
Vet ej7 %


Upplever du att företagskunder förväntar sig digitala försäljningslösningar i större utsträckning idag än
för 3 år sedan?

 Totalt
Ja, absolut42 %
Ja, kanske17 %
Nej37 %
Vet inte 4 %

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 23 maj till 11 juni 2019. Totalt har 501 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Vill du veta mer om undersökningen?

Då är du välkommen att kontakta Patrik Widlund, CMO, Svea på telefon +46 70 529 42 00
patrik.widlund@svea.com

Mer intressant läsning

Kompetenserna svenska företag saknar

Sverige är ett framgångsrikt land inom företagande. För att lyckas som entreprenör är det viktigast att ha kompetens inom sin egen produkt eller tjänst, vilket företagarna har. Men för att ta verksamheten till nästa nivå krävs fler kompetenser än så, och här haltar det.

Varannan företagare känner att banken inte bryr sig

De svenska småföretagen driver ekonomin framåt och står för en majoritet av jobben som skapas i landet. Samtidigt är administration och byråkrati orsaker till rejäl huvudvärk hos entreprenörerna. Där borde bankerna kunna ge ett bättre stöd, säger Företagarnas expert Malin Påhls Hansson.

Här är Sveriges 100 mest framgångsrika e‑handelsföretag

E‑handeln fortsätter växa i Sverige vilket har fått allt fler bolag att utveckla sin affärsmodell för att även kunna möta kunderna digitalt. I Sveriges e‑handelsraketer har vi kartlagt Sveriges mest framgångsrika e‑handelsföretag.