Sweden
Logga in

7 snabba Brexit-tips för e‑handlare

Publicerad onsdag, 19 februari 2020 10:22Betallösningar

Det är först vid årsskiftet som Brexit börjar gälla, men det betyder inte att du som e‑handlare kan luta dig tillbaka. Vanja Lazic, Business Area Manager på Svea Vat Adviser, berättar hur du som e‑handlare kan börja förbereda dig.

- Just nu vet vi inte om det blir en mjuk eller hård Brexit men det är inte troligt att man får till ett generöst frihandelsavtal till årsskiftet. Det finns en stor risk för störningar för handeln. Ett exempel är långa köer för lastbilar på grund av ökade kontroller och en ökad administrativ börda för dig som e‑handlare. Genom att börja göra en riskanalys och förbereda dig kan du komma långt, säger Vanja Lazic.

Vanja Lazic
Du kommer långt med förberedelser och en riskanalys.

1. Börja med att göra en riskanalys

Gör en riskanalys av hela företagets verksamhet. På så sätt kan du se tydligt på vilka sätt ditt företag kan påverkas. Utgå ifrån olika scenarier och ta även fram en plan för sämsta möjliga scenario. I det här läget kan det också vara bra att fundera över om ni har tillräcklig kompetens i ert företag. Behöver ni ta in konsulter? Ta även med eventuella kostnader i er riskanalys. Vad kostar till exempel all extra administration?

2. Prata med dina leverantörer

Ta kontakt med dina leverantörer för att höra hur de resonerar. Vad gör de för att förbereda sig? Upplever du att de inte har koll på läget bör du be dem att sätta sig in i Brexit. Om ni säljer varor som har ett bäst före datum, till exempel växter eller mat, kan det vara bra att tidigt tänka över hur ni ska hantera de förseningar som kan uppstå.

3. Se över alla leveransvillkor

Gå igenom era avtal. Till exempel avgör leveransvillkoren vem som ska betala tullavgifterna och vem som skall ansvara för tullformaliteterna. Kanske behöver avtalen omförhandlas?

4. Skaffa ett EORI-nummer

Ska du exportera varor? Då kan du ansöka om ett EORI-nummer på Tullverkets webbplats. Det kommer att behövas om du ska exportera varor utanför EU. EORI står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer. Mer information om EORI-nummer hittar du på Tullverkets webbplats.

5. Vem tar hand om tullhanteringen?

Om du handlar varor med Storbritannien måste du lämna tulldeklarationer till Tullverket efter Brexit. Är det första gången ni ska handla med länder utanför EU? Då måste ni bestämma vem som ska lämna tulldeklarationer för er räkning. Är det transportören eller ett särskilt tullombud? Ni kan ansöka om ett brittiskt EORI-nummer om ni ska stå för importen.

6. Skaffa ett tullager

Se också över om ett tullager kan vara rätt lösning för er. Ett tullager är en godkänd anläggning där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor. Ett tullager är bra om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln. Läs mer om tullager på Tullverkets webbplats.

7. Se över märkningen på dina varor

Börja se över dina varor och vad som kommer gälla för just dem. I och med Brexit kan nya produktkrav och regleringar införas. Ta gärna höjd för ett visst behov av produktanpassning. För du in CE-märkta varor från Storbritannien till Sverige? Tänk då på att varor inte kan CE-märkas av någon utanför EU, EES och Turkiet. Det är importören eller tillverkaren inom EU som ska CE-märka varor. Det innebär att när Storbritannien står utanför EU kan du bli importör och därmed ansvarig för CE-märkningen.

Vill du höra mer från Vanja?

Då kan du anmäla dig till de kostnadsfria seminarier hon är med på i Visby och Malmö i vår. Läs mer om våra seminarier här och anmäl dig.

Känner du dig fortfarande osäker?

Tullverket ordnar informationsträffar som kan vara bra för dig som aldrig handlat med länder utanför EU. Mer information om informationsträffarna hittar du här.

Tillväxtverket har ett stöd för små företag som vill utreda frågor kopplade till Brexit. Läs mer här för att ta reda på om just ditt företag kan söka stöd

Brexit-fakta

  • Brexit börjar gälla från 1 januari 2021
  • Förenklingsreglerna för trepartshandel blir inte längre möjligt att tillämpa med en part i Storbritannien
  • Digitala tjänster kan inte längre redovisas via MOSS
  • Det kommer inte vara möjligt att ansöka om momsåterbetalning via Skatteverkets portal

Mer intressant läsning

Första tre åren kritiska för startups

Det är framför allt små och nystartade företag som riskerar konkurs. Det visar UC:s statistik för 2019, och den trenden är densamma som den har varit de senaste åren. Här förklarar UC:s expert Richard Damberg vad som ligger bakom siffrorna.

Ekonomiskt lönsamt med hållbarhet

Idag är arbete med hållbarhet mer eller mindre en hygienfaktor och något som många svenskar och företag ser som en självklarhet. Dessutom pekar allt mer på att det är lönsamt ur ett såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Men hur långt har B2B-företagen kommit?

Svenska B2B-företag skeptiska till Amazon

Externa marknadsplatser blir allt mer populära världen över. Aktörer som Amazon och Alibaba dominerar idag sina marknader och sprider sig snabbt till nya. Svenska företagare är dock inte imponerade.