Sweden
Logga in

Signera rätt digitalt

Publicerad söndag 04 december 2016 02:26Kunskap

Det händer allt oftare att företagare ombeds att underteckna avtal digitalt. Men hur säkert är det?

Det händer allt oftare att företagare ombeds att underteckna avtal digitalt. Men hur säkert är det?

Det säger Helena Arkenson, chefsjurist på Svea Ekonomi.

Svea Ekonomi använder digitala signaturer på många av sina kundavtal. Det underlättar och spar tid genom att man slipper proceduren med papper som skickas fram och tillbaka.

Dessutom kan du som kund alltid vara säker på att dokumentet sparas digitalt, och du kan när som helst och gå in och läsa det. Mindre administration, alltså. Men digitala signaturer dyker upp lite varstans i samhället. Tar du emot ett bud, får du sätta en kråka på en skrivplatta som budet räcker fram. Det räknas som digital signatur. Om du upphandlar it-tjänster kanske du får en länk via mail, som du uppmanas klicka på och signera genom att klicka i en ruta. Då finns inget Mobilt BankId med i bilden. – Då är signaturen inte lika säker, det vill säga parterna kan få svårt att bevisa att dokumentet verkligen är undertecknat av rätt person, säger Helena Arkenson.

"Det kan inte sägas för ofta - lämna aldrig ut dina koder!"

Hennes råd är att du – om du uppmanas att signera utan Mobilt BankId – tänker till innan du klickar i rutan. Vad händer om avtalet inte visar sig gälla? – I många fall är ju konsekvenserna inte alls stora. Det kan handla om en prenumeration eller köp av en löpande tjänst, som i så fall bara upphör. Skulle det ogiltiga avtalet få större konsekvenser för ditt företag, be att få sluta avtalet på annat sätt, säger hon. Det finns avtal som måste signeras fysiskt för att gälla. Exempelvis kräver fastighetsaffärer att båda parter skriver på köpebrevet, och löpande skuldebrev måste också undertecknas med en riktig penna.

Och – det kan inte sägas för ofta – lämna aldrig ut dina koder!

Mer intressant läsning

Fortsatt stabila betalningstider

Senaste statistiken från Bisone visar att svenska företag betalar i tid.

Checklista inför tolvslaget

Nytt år – igen. Än finns lite tid att planera sin egen och företagets ekonomi smart. Här är en checklista.

Lämna din årsredovisning digitalt

Lösningen är en del i projektet för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.