Sweden
Logga in

Fortsatt stabila betalningstider

Publicerad lördag 03 december 2016 02:48Kunskap

Senaste statistiken från Bisone visar att svenska företag betalar i tid.

För tredje gången publicerar Update Företag statistik över betalningstider. Statistiken, som fått namnet Betalningsindex, kan anta ett värde 0-100, där 80 innebär att företaget betalar på förfallodatum. Ett betalningsindex på 85 betyder att företaget betalar i genomsnitt 5 dagar i förskott och ett betalningsindex på 75 att man betalar 5 dagar för sent.

Tabellen visar att betalningarna under perioden november 2016 totalt låg på 79,47, alltså mycket nära idealet 80. Siffran för november 2011 var aningen bättre, 79,56, medan den för två år sedan låg på 79,34. Statistiken kommer från affärsinformationsföretaget Bisnode.

Mer intressant läsning

Därför blir det svårare att låna

Regelverket kring banksystemet blir allt strängare. Följden blir att banker och finansinstitut stramar åt utlåningen.

Hur mycket får julgåvan kosta?

Julgåvor till anställda och kunder är trevligt men vet du vad de får kosta?

Lämna din årsredovisning digitalt

Lösningen är en del i projektet för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.