Sweden
Logga in

Lämna din årsredovisning digitalt

Publicerad fredag 02 december 2016 03:54Kunskap

Lösningen är en del i projektet för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

I somras gav regeringen Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för att lämna in årsredovisningar. Syftet är att underlätta för företagen att lämna in uppgifter och göra myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna mer effektiva. Den 28 oktober lämnade Bolagsverket in sin första delrapport till Näringsdepartementet och senast 31 mars 2018 ska uppdraget slutredovisas.

Uppdraget är en del i regeringens prioritering av e-förvaltningsfrågor där man bland annat driver programmet Digitalt först – för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Avsikten är att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning med utgångspunkt i individens och företagarens behov, snarare än myndigheternas.

Källa: Bolagsverket.

Signera rätt digitalt

Det händer allt oftare att företagare ombeds att underteckna avtal digitalt. Men hur säkert är det?

Fortsatt stabila betalningstider

Senaste statistiken från Bisone visar att svenska företag betalar i tid.

Skydd mot falsk adressändring

Ny tjänst från Skatteverket minskar risken för bedrägerier avsevärt.