Sweden
Logga in

Ny tjänst minskar administrationen

Publicerad tisdag 13 december 2016 01:51Betallösningar

Skicka information från olika transaktioner direkt in i affärssystemen.

Svea Ekonomi underlättar kundernas administration genom kopplingar till affärssystemen.

All information från en transaktion kan nu gå direkt in i affärssystemet
Många företagare tycker att de får lägga mycket tid på administration. Alla företagare har sitt fokus på kärnaffären, och ser administrationen som en börda. Den nya tjänsten lättar den bördan.

– Vi skickar information från olika transaktioner direkt in i två affärssystem, Visma och Specter. Vi kommer också att kontinuerligt utvärdera möjligheterna att utarbeta kopplingar till flera affärssystem i framtiden. Det säger Thomas Svensson, Partner- och Integrationsansvarig på Svea Ekonomi. I praktiken innebär det att när slutkunden gör sitt köp, går information om köpet direkt in i e-handlarens affärssystem. Han eller hon behöver då inte hantera informationen manuellt.

Minskad arbetsbörda
– Handlare behöver inte längre ha ett system för betalningar och ett annat för att hantera affärslogiken. Det minskar arbetsbördan för våra kunder, och minskar dessutom risken för att fel uppstår, säger Thomas Svensson. Utvecklingen av kopplingen mellan systemen har skett på önskemål från Svea Ekonomis kunder. – Vi ser ett ökat intresse från våra kunder för denna typ av kopplingar mot andra system och har lärt oss massvis genom att genomföra dessa integrationer. När det gäller integrationen mot Visma har vi använt oss av en tredjepartsleverantör, Sharespine. Specterintegrationen gjordes direkt mot Specter, säger Thomas Svensson.

Marknadens nyaste checkout

Svea Ekonomis nya checkout stöder försäljning både B2B och B2C.

Checklista inför tolvslaget

Nytt år – igen. Än finns lite tid att planera sin egen och företagets ekonomi smart. Här är en checklista.

Därför blir det svårare att låna

Regelverket kring banksystemet blir allt strängare. Följden blir att banker och finansinstitut stramar åt utlåningen.