Sweden
Logga in

Ung Företagsamhet - så funkar det

Publicerad fredag, 19 augusti 2016 10:11Kunskap

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt obunden förening som ligger bakom UF-verksamheten i gymnasieskolor.

Ung Företagsamhet erbjuder läromedel inom entreprenörskap och genomför aktiviteter för lärare och elever. Intresset för UF-företagande växer snabbt. I år driver 26 430 ungdomar UF-företag i Sverige. Det är en rekordsiffra och en ökning med hela 8 procent sedan förra året. Ändå är målet inte nått.

– Vi har ambitionen att växa med 10 procent om året i elevantal, säger Johannes Crona, som är regionchef för Ung Företagsamhet i Stockholms län.

Ung Företagsamhet godkänner elevernas affärsidéer varje höst och håller sedan kontakt med elever och lärare under läsåret. Eleverna jobbar självständigt med sina företag och presenterar sina verksamheter under UF-mässan "Entreprenörskap på riktigt" i början av året. När skolan slutar i juni avvecklas företagen.

– Visst vill vi se livskraftiga affärsidéer, men vi är frikostiga med att godkänna. Det viktiga är lärandet som sker under UF-året samt att eleverna lär sig tänka affärsmässigt. Det handlar inte om att vaska fram nästa Skype, utan det är utbildningen som är central, säger Johannes Crona.

En trend som har märkts på senare år är att affärsidéerna i större utsträckning rör sig kring teman som samhällsnytta, miljö och integration. Forskningsrapporter visar också att elever som väljer att starta ett UF-företag under gymnasiet är mer benägna att starta eget "på riktigt" senare i livet.

Mer intressant läsning

Rekordår för näthandeln 2015

E-handelns starka tillväxt fortsätter och uppgick i fjol till 19 procent. Det visar e-barometerns årsrapport 2015.

Svårt att få tag i pengar trots het ekonomi

Det går bra för Sverige och starka företag är en förklaring till framgången. Men hur ska de få tag i pengar för att expandera och surfa på vågen?

Amorteringskravet fortfarande oklart

Dimmorna skingras kring amorteringskravet – men bara lite i taget. Ännu återstår flera frågor.