Sweden
Logga in

Svårt att få tag i pengar trots het ekonomi

Publicerad onsdag 17 augusti 2016 03:55Finansiering

Det går bra för Sverige och starka företag är en förklaring till framgången. Men hur ska de få tag i pengar för att expandera och surfa på vågen?

Ända sedan finanskrisen 2008 har det varit svårt att hitta kapital i Sverige. Det är fortfarande sant – för de allra flesta. Det finns undantag: Företag inom vissa segment och som befinner sig i Stockholm har i dag en god möjlighet att hitta kapital, säger Mikael Karlsson, vd för Almi Invest.

Han är en av spindlarna i det svenska företagsnätet. De som vill starta företag vänder sig ofta till Almi, och de som vill expandera hör sig också för där. Och Almi investerar och ger lån, men bara om företagaren kan hitta någon annan finansiär också.

Verksamheten ger Mikael Karlsson en utmärkt överblick över hur tillgången på kapital ser ut i Sverige. Och han bekräftar misstanken om att det generellt är svårt för små företag att hitta pengar. Såvida man alltså inte tillhör en bransch där riskkapitalister, affärsänglar och andra tror att nästa Spotify eller Skype ska dyka upp. Då är de intresserade. Visst är det en brist att en så stor del av allt kapital söker sig till vissa nischer, och dessutom nästan enbart i Stockholm, säger Mikael Karlsson.

 

"Visst är det en brist att en så stor del av allt 
kapital söker sig till vissa nischer"

 

En trend som Mikael Karlsson ser är att tekniska tjänster som tidigare varit inriktade mot konsumenter nu tar steget in i företagsvärlden. Han nämner virtual reality, hittills mest använt i spel, som nu utvecklas till att användas inom nya områden som service och logistik.

De största aktörerna som investerar tidigt riskkapital lägger 95 procent av sina pengar i Stockholm. Att arbetsmarknaden är på gränsen till överhettad när det gäller välutbildad arbetskraft och att bostadskrisen är akut tycks inte dämpa investeringsviljan.

Bankerna upplevs av många företagare som ovilliga att bevilja lån till företag. De vill helst ha säkerhet i form av företagarens bostad. De upplevs många gånger också som trögrörliga i en värld som blir allt mer digitaliserad. Kunderna vill kunna ansöka om finansiering på nätet och få svar i realtid – vilket de har kunnat som privatpersoner under många år – men bankernas it-system har inte hängt med när det gäller företag.

Svårare att bedöma föreautomatiskt
Anledningen till att företagare måste ta den längre vägen är att privatpersoner helt enkelt har varit lättare att bedöma automatiskt. Det säger Ulrika Fornander, ansvarig för Företagskredit på Svea Ekonomi.

– Men nu har vi kommit i kapp på företagssidan. Vi har byggt bra modeller och helt enkelt blivit duktigare på att bedöma data vi får in, säger hon.

Hon ser ingen tendens till någon skuldkris på företagssidan på samma sätt som det varnas för på bolånesidan. Svenska företag är starka, konkurserna minskar och för många är det snarare läge att expandera.

– Vår förhoppning är så klart att vi med våra nya digitala tjänster kan vara med och bidra till att småföretagen får en bättre tillväxt och på sikt också genererar fler arbetstillfällen, säger hon.

Mer intressant läsning

80/20 regeln gör ditt företag mer lönsamt

En trend bland mindre företag just nu är att styra sitt företag efter den så kallade 80/20-regeln eller Paretos princip. Rätt använd kan regeln frigöra tid och öka din lönsamhet.

Agera rätt i lågränteläge

Ränteläget är just nu lägre än någonsin – vad ska man då tänka på som företagare? Här ger experten Anders Andersson sina bästa råd.

Företagskredit, från en entreprenör till en annan

Svea Ekonomis vd, berättar hur han ser på finansmarknaden idag och hur tjänsten Företagskredit skiljer sig från andra produkter