Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Företagens hållbarhetsarbete allt viktigare

Publicerad | Betallösningar

Klimatfrågan tar en allt större plats i samhällsdebatten och majoriteten av svenska företag tror att kraven på hållbarhetsarbetet kommer stiga de kommande åren. Det visar vår rapport Digital försäljning. Snabba leveranser, fri frakt och fler valmöjligheter är parallellt med hållbarhet något som företagen tror kommer bli viktigare framöver.

För fjärde året i rad presenterar vi vår rapport Digital försäljning. Rapporten visar att kraven på hållbarhet är något som företagen inte tror kommer lätta framöver. Sju av tio tror istället att konsumenternas krav på hållbarhet kommer stiga de kommande tre åren.

Samtidigt spås de flexibla logistik- och leveransmöjligheterna bli ännu viktigare att erbjuda privatpersoner i framtiden. Företagen tror att kraven på snabba leveranser och fri frakt är något som kommer öka med åren. Det uppger 30 respektive 26 procent. Dessutom tror en av fem att kraven på leverans samma dag kommer att stiga, vilket kommer utmana företagens möjligheter att hålla nere sin klimatpåverkan.

Artboard Created with Sketch.
Thomas Svensson
Att visa upp sitt hållbarhetsarbete som företag kan stärka relationen med kunden.

Företag med hållbarhetsstrategi – färre till antalet

I dag har 72 procent av landets B2B- och B2C-företag en hållbarhetsstrategi. En siffra som i princip står oförändrad jämfört med fjolårets resultat, då 71 procent uppgav detsamma. Dessutom är det en minskning från 2019 års rapport då 74 procent av företagen svarade att de hade upprättat en hållbarhetsstrategi.

– I dag har majoriteten av företagen en implementerad hållbarhetsstrategi, vi ser dock en minskning när vi jämför mot tidigare år. Det kan vara en svår balansgång då det kostar att agera hållbart samtidigt som man måste tänka på verksamhetens lönsamhet. Att visa upp sitt hållbarhetsarbete som företag kan stärka relationen med kunden. Samtidigt finns det en utmaning i hur man visar detta på ett transparent och så bra sätt som möjligt. Det kan vara klokt att se över möjligheten att upprätta en hållbarhetsstrategi och hur man gör detta på bästa sätt om man saknar en sådan, säger Thomas Svensson, Partner Manager och e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att kontakta Thomas Svensson, Partner Manager, Svea Ekonomi på telefon 070-545 66 25 eller mejl thomas.svensson@svea.com

Betallösningar för e-handeln via Svea

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 26 maj – 18 juni 2021. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Så här svarade deltagarna

 

Har ert företag upprättat en hållbarhetsstrategi?

  2021 2020 2019
Ja 72 % 71 % 14 %
Nej 17 % 25 % 20 %
Vet ej 12 % 4 % 6 %

 

Hur tror du att kundernas krav på ditt företags hållbarhetsarbete kommer att förändras de närmsta tre åren?

  Totalt
Öka 71 %
Vara oförändrade 24 %
Minska 2 %
Vet ej 4 %

 

Vilka av följande logistik- och/eller leveransmöjligheter tror du kommer bli viktigare att kunna erbjuda privatpersoner framöver?

  Totalt
Leverans samma dag 24 %
Leverans inom ett par dagar 30 %
Leverans till box (t.ex. Instabox, iBoxen etc.) 21 %
Nattleverans till dörr/brevlåda 11 %
Fri retur 22 %
Fri frakt 26%
Flera leveransmöjligheter att välja mellan (t.ex. hemleverans, ombud, box, etc.) 25 %
Flera leveransföretag att välja mellan (t.ex. Best, Budbee, Airme, PostNord, etc.) 16%
Hemleverans/Direktbud 20 %
Annat 1 %
Inget av ovanstående 13 %
Vet ej 18 %

 

Publicerad