Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Fortsatt stabila betalningstider

Publicerad | Kunskap

Senaste statistiken från Bisone visar att svenska företag betalar i tid.

För tredje gången publicerar Update Företag statistik över betalningstider. Statistiken, som fått namnet Betalningsindex, kan anta ett värde 0-100, där 80 innebär att företaget betalar på förfallodatum. Ett betalningsindex på 85 betyder att företaget betalar i genomsnitt 5 dagar i förskott och ett betalningsindex på 75 att man betalar 5 dagar för sent.

Tabellen visar att betalningarna under perioden november 2016 totalt låg på 79,47, alltså mycket nära idealet 80. Siffran för november 2011 var aningen bättre, 79,56, medan den för två år sedan låg på 79,34. Statistiken kommer från affärsinformationsföretaget Bisnode.

Publicerad