Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Lämna din årsredovisning digitalt

Publicerad | Kunskap

Lösningen är en del i projektet för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

I somras gav regeringen Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för att lämna in årsredovisningar. Syftet är att underlätta för företagen att lämna in uppgifter och göra myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna mer effektiva. Den 28 oktober lämnade Bolagsverket in sin första delrapport till Näringsdepartementet och senast 31 mars 2018 ska uppdraget slutredovisas.

Uppdraget är en del i regeringens prioritering av e-förvaltningsfrågor där man bland annat driver programmet Digitalt först – för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Avsikten är att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning med utgångspunkt i individens och företagarens behov, snarare än myndigheternas.

Källa: Bolagsverket.

Publicerad