Finansiering

Exportfinansiering så funkar det

Finansiering
Brist på kapital bromsar tillväxten för vart femte företag
28 december 2018

Finansiering
Riskkapital bara för män?
25 juni 2018

Finansiering
Företagande kvinnor dras till crowdfunding
25 juni 2018

Finansiering
Liten leasingskola
13 juni 2018

Finansiering
Här hittar du pengarna till ditt företag
3 maj 2018

Publicerad

En flexibel tjänst som utformas efter företagets behov och önskemål.

Nedan exempel är baserat på en faktura utställd med 30 dagars betalningsvillkor.


Dag 0
Företaget eller Svea Ekonomi skriver ut fakturan till sin kund i ett annat land. Svea Ekonomi hanterar och bevakar fakturan.

Dag 1
Svea Ekonomi betalar ut 70-100 procent av fakturabeloppet till företaget. Hur stor summan blir beror bland annat på exportland, riskexponering och produkt.

Dag 30-35
Utlandskunden betalar fakturan till Svea Ekonomi, och Svea Ekonomi betalar ut resterande belopp till företaget minus upplupen ränta och avgifter. Om kunden inte betalar, skickar Svea Ekonomi en påminnelse kring dag 35.

Dag 50
Om fakturan fortfarande inte har blivit betald, skickar Svea Ekonomi ett inkassoförslag till företaget.

Dag 65
Ärendet går till inkasso i det aktuella landet och i enlighet med det landets lagar. Det här innebär att företaget aldrig behöver krångla med att driva in pengar i främmande länder.

Flexibel tjänst
Den här tjänsten är flexibel och kan utformas på olika sätt. Prisbilden, det vill säga företagets avgift till Svea Ekonomi beror på företagets behov och önskemål, samt faktorer som betalningsvillkor och riskexponering i det aktuella landet. 

Publicerad