Sweden
Logga in

Så fungerar Svea Ekonomis fastighetskrediter

Publicerad onsdag 05 oktober 2016 09:40Finansiering

Genom att snabbt kunna ge lån till små och medelstora fastighetsbolag, utgör Svea Ekonomi ett viktigt smörjmedel på marknaden.

– Det går fort ibland och storbankerna hinner inte med, säger Per Strimbold, Svea Ekonomis expert på fastighetsfinansiering. Man kan också tänka sig att fastighetsägaren köper en kassaflödesfastighet, vilket innebär att huset är byggt och har hyresgäster som betalar hyra. Då belånar banken upp till 65 procent. Dessutom ska fastighetsägaren investera eget kapital, exempelvis 20 procent. – Glappet mellan 65 och 80 procent kan man lösa genom att låna hos oss, säger Per Strimbold.

Ett viktigt smörjmedel
Svea Ekonomis filosofi är alltså att gå in och fylla luckor och vara ett viktigt smörjmedel mellan marknadernas olika aktörer. Det ger fastighetsägare möjlighet att göra fler affärer och slippa risken att affärerna går i stöpet för att bankerna tar för lång tid på sig. – Vi kan också hjälpa till att omstrukturera lånebilden när fastighetsägaren har lån hos flera olika finansiärer. Då löser vi de befintliga krediterna och långivaren kan gå till banken med enbart Svea Ekonomi som långivare, och få en mer långsiktig finansiering, säger Per Strimbold. Eller, som i fallet med FFAB, kan Svea Ekonomi ge projektfinansiering, till  exempel om fastighetsägaren ska uppföra en bostadsrättsfastighet på sin ägda mark. Svea Ekonomi lånar ut pengar att bygga för och fastighetsägaren betalar tillbaka lånet plus räntan när lägenheterna säljs.

Mer kreativa
– Jämfört med bankerna kan vi ofta vara mer kreativa när vi bedömer säkerheter. Den som ska bygga behöver ju inte hela lånesumman dag 1, utan vi kan vara med i byggprocessen och betala ut i etapper till entreprenören och ställa ut garantier, förklarar Per Strimbold.

Bedrägerierna kan lätt halveras

Samhällskostnaderna för bedrägerier kan vara så höga som 120 miljarder kronor brutto per år bara i Sverige. Den siffran skulle enkelt kunna halveras, säger Jan Olsson polis på NBC.

Så här jobbar Svea Ekonomi praktiskt mot id-kapningar

Det är ett detektivarbete att komma brottslingar på spåren men Svea Ekonomi har en rutinerad stab.

Snabba finansieringsbeslut viktiga inom fastighetsförädling

Fastighetsförädling kan ta tid, men när det kommer till finansiering går det ibland fort. Då behöver företaget en snabbfotad partner med korta beslutsvägar.