Ny automatiserad kredittjänst ger företag nya möjligheter


Lennart Ågren, vd på Svea Ekonomi, berättar hur han ser på finansmarknaden idag och hur tjänsten Företagskredit skiljer sig från andra produkter

Hur uppfattar du kreditmarknaden för företag idag?

- För mindre företag kan det definitivt vara tufft idag, större företag har som regel lättare att få krediter beviljade medan småföretagen ofta får nej. Det här kan på sikt bli ett problem för tillväxten i Sverige. Av de drygt 1 miljon företag vi har i Sverige har cirka 900 000 färre än 5 anställda. Vi behöver även småföretagen för att driva utvecklingen framåt.

 

Varför ser det ut så här?

- Det har sin grund i att processerna för en kreditansökan är manuella och för banker och kreditinstitut finns det så klart en gräns när det inte är lönsamt att hantera en ansökan. I rutinerna idag ingår att begära in en betydande mängd handlingar, sätta sig in i verksamheten och göra en bedömning av lönsamhetsprognoser. Det är inte svårt att förstå att det då många gånger är lättare att säga nej än ja.

 

Hur skiljer sig processen för Företagskredit?

Hos oss är handlingsprocessen helt automatiserad och beslutet är inte baserat på om du som företagare kan sälja in din affärsplan och dina budgetförväntningar. Vi tror inte att det är rimligt att vi är bäst på att göra en realistisk bedömning av exempelvis en småföretagares verksamhet i Västerbotten.

 

Hur fungerar produkten – hur ansöker man?

Du ansöker online, allt som behövs är ett Mobilt BankID. Kreditscoringen är helt automatiserad och det tar bara 1 minut att genomföra ansökan. Beskedet får du direkt i realtid och vill du kan du komplettera ansökan med en personlig borgen, vilket också kan ge dig en förmånligare ränta.

 

Ja räntorna – det är ett ganska brett räntespann som ser ut att ligga en bra bit över bankernas?

Ja och nej. Ja – vi har ett brett spann för att kunna erbjuda även lite svaga bolag en möjlighet. Men nej – vi ligger inte över bankerna om vi jämför samma produkt. Blancokrediten, den utan säkerhet, kan du överhuvudtaget inte jämföra med bankerna eftersom den inte finns i deras erbjudande. Så ur ett företagarperspektiv är alternativkostnaden försumbar. Säg att du betalar 5 % extra för att få en kredit på 400 000 kronor utan borgen till företaget du äger. Det motsvarar en månadskostnad brutto för företaget på 1 600 kronor. Om du inte har behov av ett större personligt kreditutrymme så kan du alltid välja borgen och då ligger vi i de flesta fall under vad bankerna offererar – om de offererar.

 

Varför gör ni det här?

- Svea Ekonomi må vara ett stort företag idag men vi är i grunden ett ägarlett entreprenörsbolag och precis som alla sådana företag har vi genom åren upplevt problemen med att inte ha tillräcklig tillgång till likvida medel. Så vi har kanske lite större förståelse än många andra aktörer för de utmaningar småföretagen möter idag. Med den här tjänsten får de chansen att ta vara på de affärsmöjligheter som dyker upp samtidigt som det är en trygg buffert om något oförutsett inträffar. Och vi stannar inte här, det här är bara den första i en rad digitaliserade tjänster som vi kommer att lansera.

Published in category Finansiering