Sweden
Logga in

Skattenyheter 2021

Publicerad tisdag 15 december 2020 06:16Finansiering

Det ser ut att bli några goda skattenyheter inför 2021 för dig som privatperson. I budgetpropositionen föreslås bland annat sänkt inkomsbeskattning, höjt grundavdrag för pensioner, slopad skatt på uppskovsbeloppet vid bostadsvinster samt höjt och utökat rut- och rotavdrag. Här är några av förslagen.

För anställda

Skatten på förvärvsinkomster sänks under 2021-2023. Det innebär för de flesta som jobbar heltid en sänkning på 1 500 kr under 2021. Dessutom föreslår regeringen en tillfällig skattesänkning på arbetsinkomster under 2021-2022 som gäller inkomster på upp till 50 000 kr i månaden. Förslaget har tydlig låginkomstprofil och avser kompensation för ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

För 65-plussare

Grundavdraget för pensioner höjs, vilket betyder att en person över 65 år får lägre skatt från och med nästa år. Det är ett steg mot att ta bort skillnaden i skatt på arbetsinkomster och pension.

Hur mycket skattesänkningen blir, beror på inkomsten. För en person med en månadsinkomst på 21 000 kronor sänks skatten med 800 kronor per år. Skillnaden i pension för den som jobbat ett helt liv i låglöneyrke och den som inte haft några inkomster alls har hittills varit liten. Därför införs nu ett inkomstpensionstillägg på högst 600 kronor i månaden (före skatt) till pensionärer som har en inkomstgrundad pension på högst 17 000 kronor per månad. Tillägget ska inte påverka storleken på exempelvis bostadstillägg eller hemtjänstavgift.

För bostadsägare

Skatten på uppskovsbeloppet vid bostadsvinster (0,5 procent) tas bort från och med nästa år. Detta gäller både för befintliga och framtida uppskov och motivet är att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden.

När det gäller maximalt uppskovsbelopp beror det på när den aktuella bostaden säljs. För bostäder sålda den 1 juli 2020 eller senare har återigen ett uppskovstak införts. Taket är på 3 000 000 kr. På försäljningar mellan den 21 juni 2016 och 30 juni 2020 finns inget uppskovstak.

Liten höjning av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet, som bland annat bestämmer sjukförsäkring, studielån och studiebidrag, garanti- och inkomstpension samt föräldrapenning, höjs med 300 kronor nästa år, till 47 600 kronor. Det är en relativt liten ökning och betyder små höjningar av ersättningsnivåerna. Garantipensionen höjs exempelvis med cirka 50 kronor i månaden och maxbeloppet till studenter på heltid med 68 kronor i månaden.

Det förhöjda prisbasbeloppet höjs till 48 300 kronor, och används när man beräknar tilläggspensionspoängen till dem som får pension enligt äldre pensionsregler.

Höjt och utökat rutavdrag

Rut- och rotavdragen för hushåll höjs till 75 000 kronor per person och år. Det går också att få avdrag för fler ruttjänster än hittills, till exempel montering av möbler och enklare tillsyn av fritidshus.

Dyrare förmånsbil nästa år

Dagens regler gynnar förmånsbilar jämfört med att äga en bil privat. (En förmånsbil är en tjänstebil som får användas privat.) Men från den 1 juli nästa år höjs förmånsvärdet med 25 procent för att bättre motsvara kostnaden för att äga bilen privat.

Höjningen gäller för alla bilar, alltså även el- och laddhybrider. Men eftersom förmånsvärdet beräknas på en fossildriven bil med samma utrustning betyder det i praktiken att el- och laddhybriderna subventioneras. Höjningen gäller inte för förmånsbilar som tas ut före den 1 juli 2021.

 

 

Mer intressant läsning

Så många döljer sin ekonomi för sin partner

Även om många delar ekonomi med den de lever med är inte alla helt öppna med vad de lägger pengarna på. 14 procent av dem som är eller har varit i en relation har någon gång hållit sin privatekonomi hemlig för sin partner, visar en färsk undersökning.

Lån mellan privatpersoner

Att påminna sin sambo eller vän om en privatekonomisk skuld kan vara känsligt. Många drar sig för att ta upp det. Det visar också en undersökning som vi gjort på uppdrag av Novus. Där svarar över hälften att de skulle vara mycket obekväma med att påminna en vän om skulder.

Ta ett helhetsgrepp om din privatekonomi inför 2021

Mitt i pandemins andra våg finns massor att tänka på när det gäller 2021 års privatekonomi. Experten Annika Creutzer hjälper dig att ta ett helhetsgrepp redan nu.