Sweden
Logga in

God man gör god gärning

Publicerad tisdag 28 september 2021 08:00

Funderar du på att bli god man? Viktigt att veta är att det är ideellt arbete, och att det inte bara handlar om pengar. En stor del av uppdraget går ut på att se till att huvudmannen har det bra.

Huvudman kallas den person som är den gode mannens (vilket lika ofta är en kvinna) uppdragsgivare. Det är kommunens överförmyndarförvaltning som utser en god man och ser till att den fungerar och gör sitt jobb. Anledningen till att en huvudman behöver en god man är att hen inte klarar av att fatta och genomföra egna beslut – ofta på grund av sjukdom, demens eller missbruk.

Den gode mannen ser då till att huvudmannens ekonomi sköts, att personen har det bra hemma hos sig eller på sitt äldreboende, att hemtjänsten fungerar. Däremot innebär det inte att huvudmannen är fråntagen sina rättigheter att exempelvis ta ut sina pengar från banken – skulle sådana frihetsinskränkningar behövas utses en förvaltare. Det innebär bland annat att den gode mannen inte får ta ut ett BankID åt sin huvudman, och det är heller inte tillåtet att använda huvudmannens BankID om hen redan har ett sådant.

En god man förväntas inte ha kunskap om att driva företag

Skulle huvudmannen driva ett eget företag när en god man utses, är det oftast lämpligt att det avvecklas. En god man förväntas inte ha kunskap om hur man driver företag. Gäller det ett familjeföretag och det finns andra familjemedlemmar som kan driva företaget vidare, behöver det inte avvecklas.

Annika Rosell är god man för en person i Stockholm, där landets största överförmyndar­förvaltning finns. Hon är pensionerad journalist, och tycker att hennes yrkeskunskaper har kommit väl till pass i jobbet som god man.

– För att göra ett bra jobb behöver man lägga ner tid och engagemang. Hur mycket beror på vad huvudmannen har för bekymmer. Dels handlar det om att sköta om huvudpersonens ekonomi och att hen har det allmänt bra, dels är det noga med att skicka in redogörelser till överförmyndarförvaltningen. Jag berättar vad jag har gjort för min huvudman och skickar in kopior på alla kvitton och bankhandlingar. Allt måste stämma på kronan, säger hon.

Att inte kunna använda BankID ställer till problem

Det där med att man inte får använda BankID är ett bekymmer, som banker och myndigheter behöver fundera över i takt med att BankID krävs för allt fler tjänster, anser Annika Rosell. För att betala huvudmannens löpande räkningar som hyra, el, teleabonnemang, hemtjänst, bör den gode mannen använda autogiro.

– I början kunde jag betala min huvudmans räkningar med en betalgirotjänst som postades till banken, men efter en tid blev hen för sjuk för att kunna skriva sitt namn på betalningsordern. I värsta fall får man gå till banken och betala över disk. Det innebär kostnader för huvudmannen, eftersom bankerna tar ut höga avgifter för detta.

Arvodet är närmast symboliskt. Hur mycket det blir beror på hur mycket tid som den gode mannen anses ha lagt ner på uppdraget. I Annika Rosells fall handlar det om cirka 3 000 kr per år efter skatt. Och då har hon ändå avvecklat sin huvudmans hem eftersom hen fick plats på ett äldreboende.

– För att utföra mitt uppdrag har jag en hel del myndighetskontakter, så det är bra att jag från mitt yrke har viss kännedom om hur samhället är uppbyggt, att jag inte drar mig för att ringa upp myndighetspersoner och inte är rädd för att sitta länge i telefonkö för att få kontakt med rätt person, säger hon.

En annan del av uppdraget handlar om att träda i huvudmannens ställe gentemot släktingar.

– Det är en fördel om man kan upprätthålla en god relation med dem, men jag behöver inte be om lov innan jag fattar beslut för huvudmannens räkning, säger Annika Rosell.

Behovet av stöd är stort

I Stockholms stad finns regler för vad en god man måste kunna och hur många uppdrag man får ha samtidigt. Bland annat krävs att man genomgår en kort utbildning som mynnar ut i ett kunskapsprov, och man får inte själv ha skulder hos Kronofogden. När man väl är godkänd av överförmyndar­förvaltningen, får man varje vecka en lista över personer som är i behov av en god man.

– Det är sorgligt att se hur långa listorna är. Det är så många som behöver hjälp, säger Annika Rosell.

Själv ångrar hon inte att hon valde att bli god man.

– Visst blir jag frustrerad i kontakten med myndigheter ibland, men jag märker ju att jag gör nytta för min huvudman. Och i Stockholms stad får man också bra stöd från överförmyndarförvaltningen. Dit kan jag alltid ringa om jag har frågor eller tvekar om något beslut, säger hon.

  Nu blir det dyrare att leva igen

  En av årets gladaste nyheter är att över hälften av alla svenskar har fått bättre ekonomi under pandemin. Den tråkiga baksidan är att det nu kan vara slut på sötebrödsdagarna – mycket i livet blir dyrare. I alla fall på kort sikt.

  Snåla och slösaktiga - när pengar stjälper vänskap

  Är du snål-Ove i kompisgänget? Då riskerar du att förlora en vänskap. Närmare var tionde person har någon gång avslutat en relation med en vän av ekonomiska skäl. Vanligaste anledningen uppges vara att vännen varit för snål. I kärleksrelationer tycks dock inte privatekonomin vara en lika vanlig källa till uppbrott. Endast två procent uppger att de avslutat en romantisk relation av ekonomiska skäl.

  Digitalt är det nya normala i mäklarbranschen

  Både traditionella mäklarbyråer och techbolag använder sig i allt högre utsträckning av datadrivna lösningar för att förenkla köp- och säljresan. Står branschen inför ett tekniskt paradigmskifte – eller handlar det mer om en diversifiering av utbudet? Vi lät tre mäklande företag svara på den frågan.