Sweden
Logga in

Vem är du som företagare?

Publicerad onsdag 01 april 2020 04:34Kunskap

Kan du svara på frågan ökar det dina chanser att leda ditt företag genom svårigheter och till lönsamhet.

Det handlar om självinsikt. Den som har det har större chans att tackla många typer av händelser i livet, inklusive hålla liv i sina relationer. Det finns många olika personlighetsprofilstester som avslöjar hur du är, som disc, disa, TMS, Myers-Briggs och några till. Gemensamt för dem är att de bygger på den schweiziska psykiatern Carl Jungs arketyper. En annan gemensam punkt är att svenske Stefan Lindström är utbildad i dem. Han kallas ibland entreprenolog och har tillsammans med legitimerade psykologen Hans-Olle Frummerin utvecklat ett beteendeprofilstest speciellt för företagare.

EPT är baserat på studier och forskning

Testet, förkortat EPT, är baserat på studier och forskning som Stefan Lindström genomfört vid Boston University i Massachusetts, Det lanserades från början under beteckningen Entreprenörsprofilstest i tidningen Entreprenör i oktober 2010. Sedan dess har cirka 24 000 tester genomförts.

Det var ingen enkel sak att utveckla testet. Stefan Lindström och Hans Olle Frummerin mötte många hinder på vägen. Exempelvis gick det inte att använda de mer kända personlighetsprofilstesterna som underlag. Anledningen är att de parametrar man mäter där, exempelvis introvert/extrovert, inte är särskilt relevanta för företagare. Man kan vara vilket som, det är varken framgångsfaktor eller hinder.

Genom att svara på en rad frågor där man i flera led väljer bland ett antal ord som man anser beskriver en själv, får man dels veta vilken av de sex arketyperna man tillhör, dels en personlig analys.

Stefan Lindström
Vill man utveckla ett stort företag ska man utveckla dess personal

– Viktigt att veta är att testet inte mäter om du passar som entreprenör eller inte. Det ger dig bild av vilken eller vilka av de sex entreprenörsarketyperna som ligger närmast dig. Och det mäter din självinsikt, alltså hur väl du känner till dina styrkor och svagheter. Ju bättre självinsikt, desto större chans att nå dina mål med företagandet – vilka de än är.

Den som är anställd i ett stort företag får ofta möjligheten att delta i personlighetprofilstester och därigenom få professionell hjälp att nå självinsikt. Men företagare ägnar sig sällan åt sådana aktiviteter, trots att även de skulle behöva, förklarar Stefan Lindström. Det är helt naturligt, företagare tycker alltid att de har annat att göra. Men:

– Vill man utveckla ett stort företag ska man utveckla dess personal. Vill man utveckla ett entreprenörsdrivet företag ska man utveckla dess entreprenör. Annars drar de inte igång de olika processer och program som behövs.

Vilka är de sex arketyperna?

  • Startaren motiveras av sin kreativitet och sin intuition. Har större chans att lyckas om de startar företag tillsammans med en kompanjon.
  • Den professionella. Analytisk, långsiktig, uthållig, ofta högutbildad.
  • Serieentreprenören. Både analytisk och intuitiv, flexibel. Vill gärna gå vidare till nytt projekt inom fem-tio år. Ofta äldst i sin syskonskara, eller enda barnet.
  • Innovatören. Hoppar av sin anställning på grund av frustration. Startar gärna eget i en grupp med andra. De som lyckas har i snitt flest anställda efter fem år av alla arketyper.
  • Livsstilsentreprenören. Tycker det är viktigt att tjäna pengar och eftersträvar en viss livsstil. Inte road av att anställa. Många är enda barnet.
  • Arbetsstilsentreprenören. Gör sitt stora intresse till sitt jobb. Få anställda. Den här arketypen satsar inte på de högsta utbildningarna – få har en master eller doktorstitel. Deras expertkunskap är fullt tillräcklig.

Har då entreprenörer någonting alls gemensamt?

Visst, svarar Stefan Lindström. De drivs av känslan av de vill åstadkomma något. Andra drivs oftare av känslan att de vill undvika något. Ett exempel kan vara att entreprenörer hellre startar företag för att bli rika, än för att undvika fattigdom.

– Men det viktigaste gemensamma draget är att företagare är nyfikna, vill veta hur det ska gå. De är också goda iakttagare, är bra på att vara här och nu och se vilka varor och tjänster som behövs, säger han.

Inom kort nylanseras EntreprenörsProfilsTestet (EPT) på engelska för att kunna användas av fler än bara svenskar. Sedan 2017 inkluderar testet även intraprenörsarketyper. Vill du prova så hittar du testet på StefanLindström.com

Mer intressant läsning

Så funkar stödpaketet till företagare under coronakrisen

Många känner oro inför hur spridningen av covid-19 kommer att påverka ekonomin och den egna verksamheten. För att dämpa de ekonomiska effekterna har regeringen presenterat en rad olika stödpaket som ska hjälpa företagen under rådande omständigheter.

Enskilda näringsidkare hamnar utanför krispaketen

För att mildra de ekonomiska effekterna under denna exceptionella period med det nya coronavirusets spridning har staten gått in med olika krispaket. För enskild firma gäller dock stödet i mindre omfattning än för andra bolagsformer.

Handlingsplan vid kris

Det är lätt att ligga vaken på nätterna av oro för sitt företag i dessa tider. Men när morgonen gryr är det dags att bli konstruktiv. Kreativitet är många företagares bästa gren.