Sweden
Logga in

Enskilda näringsidkare hamnar utanför krispaketen

Publicerad fredag, 27 mars 2020 15:58Finansiering

För att mildra de ekonomiska effekterna under denna exceptionella period med det nya coronavirusets spridning har staten gått in med olika krispaket. För enskild firma gäller dock stödet i mindre omfattning än för andra bolagsformer.

Många arbetsgivare känner av konsekvenser av det nya coronaviruset i form av minskad försäljning, färre bokningar och besök samt minskade intäkter. Staten har infört olika lättnader för att hjälpa företagare och mildra de ekonomiska effekterna under denna period.

Syftet - att inte behöva säga upp personal

Ett av de centrala stöden är systemet för korttidspermitteringar, där arbetsgivare ska kunna ansöka om ersättning för lönekostnader när anställda går ner i arbetstid under en period. Syftet är att arbetsgivare inte ska behöva säga upp personalen.

På detta vis kan drabbade företag behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Även anställd i bolag där man själv är ägare kan söka detta stöd, enda undantaget är enmansbolag i bolagsformen enskild firma.

– Ja, det är så Tillväxtverket har valt att tolka reglerna, men varför man gör den tolkningen framgår inte riktigt, säger Martin Vildhede, partner på advokatbyrån Morris Law.

Stödet kommer kunna sökas av arbetsgivare som till följd av Corona (Covid-19) kan visa på att de har svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av viruset. Arbetsgivarens familjemedlemmar omfattas dock inte av stödet.

Men, Tillväxtverket har här valt att göra tolkningen att de enda arbetsgivare som kan ha en familj är enskilda näringsidkare, det vill säga enskilda firmor.

– Det är något som Tillväxtverket hittat på själva. För mig låter det som att myndigheten hittar på egna regler, menar Martin Vildhede och fortsätter:

– I förarbetena till lagen om stöd vid korttidsarbete säger man att arbetsgivarens familj ska ha samma innebörd som i LAS, alltså lagen om anställningsskydd. I LAS mening kan dock arbetsgivaren vara såväl en ägare till ett aktiebolag eller ett handelsbolag som en enskild firma, och familjeundantaget gäller alltså även för andra företagsformer än enskild firma. Här går resonemanget hos Tillväxtverket så att en enskild näringsidkare är en fysisk person och endast fysiska personer kan ha en familj.

Martin Vildhede
Det kommer att bli en anstormning av ansökningar.

foto: Andrew Möller

Räkna med en anstormning av ansökningar

– Men det stämmer ju inte riktigt då även ägare till aktiebolag eller handelsbolag kan vara fysiska personer som har en familj. Med den tolkning man nu gjort kommer det bli mycket svårare för enskilda firmor än för andra bolagsformer att få stöd. Det är ju Tillväxtverket som prövar om stödet ska godkännas och som nu har valt dessa tolkningar, säger han.

På Tillväxtverkets hemsida står det att en enskild firmas andra anställda kan omfattas av stödet under förutsättning att övriga kriterier för stöd är uppfyllda. Som småföretagare är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som beslutas och se till att ha alla fakta rätt när man gör en ansökan, vilket kan göras från och med den 7 april.

– Det kommer att bli en anstormning med ansökningar, det tror jag, och man får räkna med att det kan ta en viss tid innan stödet betalas ut. Under tiden måste företagen ligga ute med pengarna. Risken är att många hinner gå i konkurs.

Från statens sida ingår bland annat olika lån, uppskjutna skatter och sänkta arbetsgivaravgifter i krispaketen för att hålla företagen flytande under en period av osäkerhet.

Ingen garanti

– Man får räkna med en viss väntan på utbetalningarna. Kanske kan man få pengar redan i april, men jag skulle inte vara förvånad om det snarare blir i maj eller ännu senare. Som företagare får man under tiden titta på andra stöd och andra lösningar för att försöka få det att gå ihop.

Det är heller ingen garanti att stödet betalas ut även om företaget själv anser att man uppfyller kraven.

– Det beror på hur hårda Tillväxtverket kommer vara i tolkningen av kraven. Ovissheten gör kanske att några tyvärr säger upp personal för att ta det säkra före det osäkra, säger Martin Vildhede.

Håll dig uppdaterad

Tänk på att hålla dig uppdaterad om reglerna på Tillväxtverkets webbplats, det kan ha tillkommit ny information sedan den här artikeln publicerades.

Mer intressant läsning

Handlingsplan vid kris

Det är lätt att ligga vaken på nätterna av oro för sitt företag i dessa tider. Men när morgonen gryr är det dags att bli konstruktiv. Kreativitet är många företagares bästa gren.

Sänkt kapitalkrav ingen höjdare

Vid årsskiftet sänktes kapitalkravet för aktiebolag till 25 000 från 50 000 kronor. Experterna ser inte många fördelar. Snarare kan man vänta sig fler konkurser och fler som personligen får betala företagets skulder. För dig som leverantör gäller det att hålla ännu bättre koll på dina kunder.

Bank-vd:n om kärleken till entreprenörerna

Enkel, smidig och 100 procent digital. Vi lyssnade på småföretagarna och byggde en helt ny företagsbank. "Det finns ett skriande behov", säger Victor Ramström, vd Svea Bank.