Sweden
Logga in

Nu skärps penningtvättslagen

Publicerad torsdag 19 september 2019 08:42Kunskap

Det behövs ett utökat samarbete och tydligare roller för att svenska myndigheter ska bli bättre på att förebygga och hantera penningtvätt och finansiering av terrorism. Det framkommer i en ny rapport, som Länsstyrelsen Stockholm har varit med om att ta fram.

Länsstyrelsen Stockholm är en av 16 myndigheter som tillsammans med Advokatsamfundet bildar en samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen ska varje år ta fram en nationell riskbedömning på området. I årets upplaga har man kartlagt och riskbedömt myndigheternas utmaningar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I rapporten framkommer att länsstyrelserna behöver utöka tillsynsinsatserna mot verksamhetsutövare, och de har därför tilldelats extra pengar av regeringen för att rekrytera fler handläggare. För Länsstyrelsen Stockholms del innebär det att ytterligare två handläggare kommer att anställas.

Verksamhetsutövare som länsstyrelserna har tillsynsansvar över i dag är varuhandlare som tar emot eller betalar ut kontanter motsvarande minst 5 000 euro, pantbanker, redovisnings- och bokföringskonsulter, skatterådgivare och oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster.

Andra föreslagna ändringar i femte penningtvättsdirektivet

  • Fler kategorier av företag ska anses vara verksamhetsutövare, bland annat sådana som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt de som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk. Dessa ska anmäla sig till penningtvättsregistret hos Bolagsverket.
  • Bolagsverket får besluta att en uppgift som verket antar är felaktig inte ska registreras eller att den ska tas bort från registret.
  • Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i så kallade högrisktredjeländer.
  • Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.

Källa: Regeringen.se och Bolagsverket

Mer intressant läsning

PSD2 - nya regler för kortköp från 14 september

14 september sjösattes sista delen av betaltjänstdirektivet PSD2 med nya regler kring stärkt kundautentisering och säker kommunikation. Vi frågade experten Stig Johansson vad det innebär för konsumenter, företagare och banker.

En framtid med kryptovalutor och blockkedjor

Vad är egentligen en kryptovaluta, varför är blockkedjor så revolutionerande och ska man investera i Bitcoin? Det var några av frågorna Totte Löfström, vd på Trijo, och Anders Larsson, vd på LS Future Technology, besvarade när de gästade Future Day 2019.

Förslag om sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Regeringen vill halvera kapitalkravet för aktiebolag från 50 000 till 25 000 kronor från den 1 januari 2020. Många bedömare är kritiska. Sara Orback, föreningsjurist på FAR, förklarar varför.