Sweden
Logga in

Vad är skillnaden mellan fakturabelåning och fakturaköp?

Publicerad torsdag 26 januari 2023 05:05Finansiering

Finansieringsbranschen pratar en hel dom om fakturaköp, men inte så mycket om vem som har kreditrisken eller om hur fordran hanteras mellan kreditgivare och företaget. Men vilka tjänster finns det inom fakturafinansiering och hur vet man vilken tjänst man ska välja?

Ett företag kan belåna eller sälja sina fakturor för att öka sin likviditet och snabbt få pengar genom att frigöra kapital som finns i kundfordringarna. Det kallas för fakturafinansiering. Många använder begreppet factoring, som ett samlingsnamn för factoring och fakturaköp, men med factoring avses egentligen fakturabelåning medan fakturaköp innebär att du säljer dina fakturor.

Skillnaden mellan fakturbelåning och fakturaköp

Svea Bank erbjuder två sätt för ett bolag att frigöra medel från sina kundfordringar: fakturaköp utan regress och factoring.

• Är det köp utan regress överlåts fordran och Svea Bank tar över ränte- och kreditrisken
• Är det en belåning pantskrivs fordringarna och företaget står fortsatt för ränte- och kreditrisken

Vid fakturaköp utan regress köper Svea Bank fordran och betalar ut 100 procent av beloppet till skillnad från factoring, där 80–85 procent betalas ut i förskott och resterande belopp när företagets kund har betalt fakturan. Vare sig det är köp eller belåning tar Svea Bank på sig ansvaret för att hantera den administrativa delen, hänfört till kravhantering av fordringen.

När ska man använda köp respektive belåning?

Fakturaköp är en tjänst som är bra att använda vid en enskild transaktion, där man snabbt behöver frigöra pengar. Det kan exempelvis vara att företaget har en kraftig expansion och behöver frigöra så mycket som möjligt av det man säljer. Fakturaköp är en dyrare tjänst, jämfört med factoring, i och med att finansieringsbolaget tar över riskhanteringen.

Fakturabelåning är en mer långsiktig tjänst och berör flera fakturor och eller hela kundreskontran. Det ger ett jämnare kassaflöde. Har man exempelvis en kundreskontra där kunderna generellt betalar lite för sent, och är ständigt i behov av likviditet, är belåningstjänsten ett sätt att få tillgång till likviditeten snabbare. Tjänsten kostar mindre än ett fakturaköp, i och med att företaget fortsatt står för kreditrisken.

Med eller utan regress

Fakturaköp är utan regress. Det vill säga att företaget säljer fakturan till finansieringsbolaget. Det innebär att fordringen överlåts till finansieringsbolaget. Detta gäller inte vid eventuellt bestridande av fakturan. Fakturabelåning är däremot med regress, det vill säga att företaget fortsatt står för ränte- och kreditrisken tills kunden har betalat fakturan.

Det här är fakturaköp

Fakturaköp utan regress är när företaget säljer fordran och överlåter kredit- och ränterisken till finansieringsbolaget. Företaget får ut 100 procent av fordringen från dag ett, minus tillkommande avgifter. Avgifternas storlek beror på flera faktorer, som storlek på fakturan som ska säljas, på kredibiliteten hos säljaren och på kunden som fordran gäller, samt betalningsvillkor och om det är utlandsfakturor. Det är flera parametrar som avgör storleken på den tillkommande avgiften.

Det här är fakturabelåning

Som företag kan man belåna sina kundfordringar, det vill säga fakturabelåning, för att få ut snabb likviditet från kundfordringarna. Vid fakturabelåning betalar finansieringsbolaget ut 80–85 procent av fakturabeloppet från dag ett, och resterande belopp när kunden har betalat fakturan. Företaget står för fordran, det vill säga kredit- och ränterisken, under kravhanteringen.

Generellt om fakturafinansiering

Det är viktigt att Svea Bank som finansieringsbolag och företaget, som säljer eller belånar fakturor, vet vad det är som gäller kring risk och fordring – vilka skyldigheterna och rättigheterna är. Vilken tjänst man som företag väljer handlar om vilket behov av likviditet man har. Generellt betalar kunden lite snabbare till ett finansieringsbolag än till en leverantör. Och som leverantör kanske man saknar de rutiner och processer som Svea Bank kan erbjuda för att driva in pengarna från kund.

Fakturafinansering via Svea

Skillnader mellan fakturabelåning och fakturaköp

 

  Fakturabelåning Fakturaköp
1. Vad menas? Belåning av faktura hos finansieringsbolag, där säljaren står för ränte- och kreditrisken. Finansieringsbolaget köper fakturan och tar också över ränte- och kreditrisken.
2. Vad handlar det om? Att få ett långsiktigt flöde och snabba upp likviditeten i kassan. Att snabbt frigöra likviditet och undgå kredit- och ränterisken på kunderna.
3. Belopp Belåning mellan 70 och 90 procent av fakturabeloppet från dag ett. Resterande belopp när kund har betalt. 100 procent av fakturabeloppet från dag ett.
4. Regress Med regress. Säljaren blir återbetalningsskyldig av utbetalt belopp om kund inte betalat efter 30 dagar från förfallodagen på de belånande kundfordringarna. Utan regress. Finansieringsbolaget tar över all kredit- och ränterisk. Ingen återbetalningsskyldighet.
Dock ansvarar säljaren av fakturan fortfarande för eventuella tvistiga fordringar och här kan det ske en regress.
5. Fordringsrätt Säljaren behåller fordringsrätten. Finansieringsbolaget tar över fordringsrätten.
6. Tjänst Långsiktigt Kortsiktigt
7. Avgifter Ja, tillkommer Ja, tillkommer
8. Risk för inkurans Säljaren står för ränte- och kreditrisk. Finansieringsbolaget står för ränte- och kreditrisk.
9. Uppsägning Generellt löpande avtal om 12 månader med 3 månaders uppsägningstid. Generellt löpande avtal om 12 månader med 3 månaders uppsägningstid. Tjänsten är vanligtvis selektiv, det vill säga säljer fakturor vid behov.
10. Redovisning Kundfordringarna ligger kvar i balansräkningen till dess att fakturorna blir betalda. När finansieringsbolaget köpt fakturorna och säljaren mottagit betalningen från finansieringsbolaget, bokför säljaren fakturorna som betalda och bokas bort från balansräkningen.

 

Hög tid att stresstesta företaget

Mycket pekar på att vi går mot skakigare tider. Därför bör du stresstesta företagets ekonomi redan nu. Det kommer ge dig svar på hur starkt ditt bolag är och vad du eventuellt behöver förbättra, säger Sevki Algan, kreditchef på Svea Bank.

Här är företagen som klarar lågkonjunkturen bäst

Tuffare tider väntar runt hörnet för många bolag – men några klarar sig bättre än andra. Och än så länge är det inte läge att dra i handbromsen. Här förklarar experten varför.

Smarta tips för företagarens plånbok

De flesta företagare har möjligheter att planera sin egen plånbok bättre. Det säger konsulten Christian Hoinard. Här är hans goda råd.