Sweden
Logga in

Så funkar stödpaketet till företagare under coronakrisen

Publicerad tisdag, 31 mars 2020 16:10Kunskap

Många känner oro inför hur spridningen av covid-19 kommer att påverka ekonomin och den egna verksamheten. För att dämpa de ekonomiska effekterna har regeringen presenterat en rad olika stödpaket som ska hjälpa företagen under rådande omständigheter.

Vi upplever att många entreprenörer har frågor kring de åtgärder som satts in för att hjälpa företag med anledning av effekterna av covid-19. Staten har infört olika ekonomiska lättnader för att mildra de negativa effekterna för företagen. Sänkt arbetsgivaravgift, stödlån, hyresrabatter och skatteuppskov är några av de delar som ingår. Vi vill här försöka hjälpa dig som företagare att förstå vad de olika krispaketen innehåller.

Vi går här endast kort igenom vad de olika åtgärderna innebär. Håll dig därför löpande uppdaterad vilka regler som gäller hos bland annat Regeringen, Tillväxtverket och Försäkringskassan så att du kan söka rätt stöd enligt reglerna. Vi har också låtit experten Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet kommentera några av delarna i krispaketen.

– Vi kan inte vänta. För varje dag som går kommer en ny bransch med varningssignaler om att deras intäkter har upphört, säger han. Han anser att läget för småföretagare är akut:

– Jag är själv företagare och har fyra företag. Jag lägger just nu all min tid på Företagarförbundet för att kunna påverka regeringen. Jag anser att vi småföretagare måste gå ihop och enas och med en gemensam kraft säkerställa att vi får stöd. Vi måste se till att staten tar pengar från kassan och distribuerar blixtsnabbt utan mer personlig risk.

Mathias Rebane
Vi kan inte vänta, läget för småföretagarna är akut.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Staten skjuter till 33 miljarder kronor så att företag från 1 mars till 30 juni 2020 ska kunna ansöka om att endast behöva betala ålderspensionsavgiften (10,21%) för upp till 30 anställda. Detta gäller för den del av lönen som understiger 25 000 kronor per månad och innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Kommentar:
– Det är bra att kostnader sänks men mindre bra att det inte var hela avgiften, säger Mathias Rebane.

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

Anstånd med betalning av skatt och avgift införs den 30 mars 2020. Näringsidkare kan ansöka om tillfälligt anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Ändrade regler för periodiseringsfonder

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt och innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond. Det gäller upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Stödlån från Almi

För att utöka sin utlåning till små och medelstora företag har statliga Almi Företagspartner fått ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor. Läs mer om hur du som företagare kan ta del av de brygglån som Almi nu erbjuder.

500 miljarder lånas ut av Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut upp till 500 miljarder svenska kronor för att säkerställa kreditförsörjningen. Räntan är noll på dessa lån som Riksbanken ger ut till bankerna, som i sin tur kan låna ut till företag. Det är upp till bankerna att avgöra vilken ränta företagen ska betala. Som företagare är det till banken man vänder sig till för att få lån.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets kan på nya banklån få en statlig garanti på 70 procent av lånet. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade företagaslån. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag.

Kommentar:
– Det möjliggör för småföretagen att ta fler lån än om staten inte tog den delen av risken. Problemet är att det inte hjälper de som tappat omsättningen för de måste ändå kunna bevisa att de kan betala tillbaka, säger Mathias Rebane. Han menar också att man bör förvänta sig att det kan ta tid innan pengarna når småföretagarna.

– Det kommer ta tid innan pengarna finns på ett konto.

Utökad exportkredit och garantier

Möjligheterna för Svensk Exportkredit till utlåning utökas från 125 miljarder till 200 miljarder. Exportkreditnämnden (EKN) höjer sitt tak för kreditgarantier från 450 miljarder till 500 miljarder kronor så att risktäckningen blir 80 procent för rörelsefinansiering för små och medelstora företag. Dessutom införs nya garantier för underleverantörer. För rörelsefinansiering av stora företag täcker EKN 75 procent av bankens risk.

Tillfälliga rabatter för hyreskostnader

För vissa företag införs ett stöd för att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Staten avsätter 5 miljarder för att ta kostnaden för 50 procent av hyresnedsättningen. Detta rör upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller för perioden 1 april till 30 juni.

Kommentar:
– Det är oklart i dagsläget vilka som ska få stödet. De företag som verkligen får stödet kommer kunna känna ett hopp, men det framgår inte tydligt vilka företag det gäller och inom vilka branscher de är verksamma, säger Mathias Rebane.

Staten står tillfälligt för sjukkostnader

För att minska smittspridningen i samhället har regeringen bestämt att karensavdraget för första sjukdagen tas bort mellan 11 mars och 31 maj. Staten går in och betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Eftersom regelverket inte är helt på plats ännu är en rekommendation att du som företagare fortsätter att göra karensavdrag tills allt är på plats. Det ska sedan ersättas retroaktivt.

Staten tar också över sjuklöneansvaret för sjukdag 1–14 under april och maj.

Försäkringskassan har även beslutat att från 27 mars behövs inte läkarintyg förrän från dag 22 för att få sjukpenning. Orsaken är att lätta på trycket från vården som därmed ska slippa skriva ut sjukintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under den perioden.

Då fler tros få rätt till smittbärarpenning ökar staten resurserna för denna ersättning. Läs mer om åtgärderna på Försäkringskassans webbplats och regeringen.se

Undantag från regel om vilande företag

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Korttidspermittering införs från den 16 mars

Korttidspermittering innebär att den anställde permitteras 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Under den förkortade arbetstiden får den anställde ut över 90 procent av lönen, med ett lönetak på 44 000 kronor i månaden. Som arbetsgivare minskar dina lönekostnader med upp till drygt hälften genom att staten står för den större kostnaden.

Som företagare måste du ha stöd för korttidspermittering i centrala och lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Korttidspermitteringarna gäller retroaktivt från och med den 16 mars och gäller under 2020. Den 7 april kommer det att gå att göra ansökan via tillvaxtverket.se.

Håll dig uppdaterad om reglerna för korttidspermittering på Tillväxtverkets hemsida. Vi försöker hålla koll på hur det ligger till med de olika delarna i krispaketen, men det kan ha tillkommit ny information som vi inte hunnit uppdatera. Håll dig därför även informerad genom regeringens offentliga kanaler.

Mer intressant läsning

Enskilda näringsidkare hamnar utanför krispaketen

För att mildra de ekonomiska effekterna under denna exceptionella period med det nya coronavirusets spridning har staten gått in med olika krispaket. För enskild firma gäller dock stödet i mindre omfattning än för andra bolagsformer.

Handlingsplan vid kris

Det är lätt att ligga vaken på nätterna av oro för sitt företag i dessa tider. Men när morgonen gryr är det dags att bli konstruktiv. Kreativitet är många företagares bästa gren.

7 snabba Brexit-tips för e‑handlare

Det är först vid årsskiftet som Brexit börjar gälla, men det betyder inte att du som e‑handlare kan luta dig tillbaka. Vanja Lazic, Business Area Manager på Svea Vat Adviser, berättar hur du som e‑handlare kan börja förbereda dig.