Sweden
Logga in

PSD2 bryter bankernas monopol

Publicerad fredag 06 april 2018 01:17Finansiering

EU:s nya betaltjänstdirektiv PSD 2, som införs i Sverige den 1 maj, öppnar upp för nya aktörer att erbjuda finansiella tjänster. ”En revolution på sikt,” menar Svea Ekonomis experter.

1 maj införs EU:s direktiv om betalningstjänster PSD2 (Payment Services Directive) i Sverige. De nya bestämmelserna utmanar de traditionella bankernas särställning inom betalningstjänster och ekonomisk information, enligt Johan David, som är expert på Svea Ekonomi och ser positivt på möjligheterna:

– Andra aktörer än banker kommer att kunna tillhandahålla betaltjänster och andra finansiella tjänster, vilket är en stor revolution. Att trösklarna för konkurrens sänks gynnar i förlängningen kunderna och gör det möjligt för oss på Svea Ekonomi att utveckla nya spännande tjänster. Målet med direktivet är att förbättra innovationen i sektorn, stärka konsumentskyddet och öka säkerheten för internetbetalningar och kontoåtkomst inom Europa, och det hälsar vi med glädje.

I korthet innebär direktivet att bankkunder – både privatkunder och företag – kan låta tredjepartsleverantörer som Apple och Google utföra finansiella tjänster åt dem. Bankerna blir skyldiga att på kundens uppmaning ge tredjepartsleverantörer åtkomst till kundens konton genom öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt, så kallade API:er.

Öppnar dörrarna

PSD2 öppnar dörrarna för alla företag som vill använda sig av bankernas information, konstaterar Johan David och förklarar EU:s ambition:

– Grundsynen är att informationen inte tillhör banken utan den kund som informationen avser. Och kunden ska kunna välja andra leverantörer av finansiella tjänster än bankerna. Man vill utmana bankerna och deras informationsmonopol på uppgifter om sina kunders ekonomi. Ökad konkurrens och standardisering ska leda till ökad valbarhet och flexibilitet, samt lägre kostnader.

Informationen handlar främst om data från kundernas transaktionskonton, det vill säga i praktiken ekonomisk information om inkomster, utgifter, amorteringar och annat. Med det i ryggen kan nya leverantörer utveckla och tillhandahålla olika tjänster.

Snabbare och enklare

Den viktigaste förändringen handlar enligt Johan David emellertid om e-handlarnas möjligheter att ta betalt över gränserna och erbjuda nya betalningsalternativ:

– Jag tror och hoppas att den riktiga revolutionen av PSD2 blir inom e-handeln. Direktivet kommer att innebära en standardisering av betalningar inom EU. I framtiden kommer det att räcka med ett godkännande från Finansinspektionen i det land företaget finns för att få genomföra betalningar inom hela EU. E-handlarna kommer dessutom att kunna erbjuda flera betalningsalternativ än i dag, även avbetalningsköp och andra krediter som kräver kreditprövning baserat på information om kundens ekonomi.

I förlängningen tror han också att säljföretagen kan få betalt snabbare och enklare i och med att andra aktörer än bankerna kan initiera betalningstjänster. Samtidigt framhåller han att svenska banker i dag ligger långt framme inom samarbeten på betalningsområdet med Swish och andra tjänster. PSD2 innebär troligen att två nya typer av finansiella aktörer ser dagens ljus. Dels leverantörer av betalningsinitieringstjänster som pengaöverföringar och betalning av räkningar, dels leverantörer av kontoinformationstjänster som till exempel en analys av användarens konsumtionsmönster eller en sammanställning av kontoinformation från flera olika banker. Förändringarna kommer troligen inte att märkas över en natt, påpekar Johan David:

– Bankerna står inför en diger uppgift i att bygga om sina IT-system men för fintech-branschen hägrar nya spännande möjligheter.

Vad är då PSD2?

PSD2 är ett gemensamt europeiskt ramverk för reglering av betaltjänster på EU:s inre marknad. Syftet är att stärka konkurrensen inom betaltjänster, främja innovation av tjänster samt öka säkerheten för nätbetalningar.

För konsumenter och företag innebär PSD2 att det blir enklare och billigare att göra elektroniska betalningar utan att använda något kort. Konsumenterna kan via nättjänster göra betalningar direkt från sina bankkonton. Det blir även möjligt att få kontoinformation sammanställd från olika banker på ett ställe. Kunderna bestämmer själva vem som ska få tillgång till deras personliga information, och säkerheten och användarrättigheterna kommer att tillvaratas även över nationsgränserna.

Klarar ditt företag de nya dataskyddsreglerna?

I maj 2018 införs nya regler kring insamling och lagring av personuppgifter - GDPR. Är du beredd på kraven det ställer på dig som företagare?

GDPR - vem ser dina digitala fotspår?

GDPR är till för att skydda dig och dina uppgifter men vad innebär det i praktiken. Har du till exempel tänkt på vad du lämnar för spår när du reser?

Hon har gjort 80/20-regeln till skön konst

Paretos princip, eller 80/20-regeln, är användbar för alla företagare som vill uppnå tillväxt och förbättringar.