Sweden
Logga in

En framtid med kryptovalutor och blockkedjor

Publicerad fredag 13 september 2019 08:00Finansiering

Vad är egentligen en kryptovaluta, varför är blockkedjor så revolutionerande och ska man investera i Bitcoin? Det var några av frågorna Totte Löfström, vd på Trijo, och Anders Larsson, vd på LS Future Technology, besvarade när de gästade Future Day 2019.

Meningarna kring kryptovalutornas betydelse och framtid går isär. Många politiker och ledare menar att digitala valutor inte har någon plats eller framtid i den globala samhällsekonomin. I USA och Europa har politiker uppmanat till hårdare reglering och krafttag för att stoppa kryptovalutornas framfart. Samtidigt har storbolag som Facebook och Goldman Sachs annonserat att de utforskar möjligheter att lansera egna kryptovalutor. Varför finns det så många skeptiker?

Många trodde det skulle innebära slutet på Bitcoin

En av utmaningarna med kryptovalutor, som många Bitcoin-ägare har fått erfara, är valutornas extremt höga volatilitet. I skrivande stund är värdet på en Bitcoin nästan 9 600 USD. Det är dock en stor skillnad mot december 2017 när en Bitcoin var värd närmare 20 000 USD. Oro började sprida sig på kryptobörserna i januari 2018 och till följd av det föll Bitcoin närmare 80 procent i värde under början av 2018. Många trodde att det skulle innebära slutet för både Bitcoin och andra kryptovalutor. Men trots en volatil marknad och många skeptiker så har kryptovalutorna lyckats återhämta sig.

En vanlig fråga som dyker upp kring kryptovalutor är hur de styrs och kontrolleras? Vår världsekonomi styrs av stater och finansiella institutioner som reglerar och kontrollerar marknaden. I kryptovalutornas värld ser det dock annorlunda ut förklarar Totte. Bitcoin styrs exempelvis inte av en enskild individ eller organisation. Istället är det en decentraliserad community av volontärer som hjälps åt för att se till att alla transaktioner går rätt till. Enkelt förklarat kan man säga att det finns en lista över vem som äger Bitcoin och hur mycket varje användare äger. Listan finns på flera datorer runt om i världen (så kallade noder) och de uppdateras kontinuerligt. Listan matchas mellan datorerna och om informationen i listan inte stämmer mellan dem, då är det lätt att upptäcka olovliga handlingar, förklarar Totte. Det är också det här systemet som gör att kryptovalutor (som struktur) inte går att hacka.

Totte Löfström
Blockkedjor innebär att vi kan lagra ett värde digitalt på ett sätt vi inte kunnat förut.

Bankernas roll i transaktioner skulle kunna försvinna

Så vad är då relationen mellan kryptovalutor och blockkedjor (på engelska blockchain)? Det många kanske inte känner till är att just blockkedjor gör kryptovalutor möjliga.

- Enkelt förklarat innebär blockkedjor att vi kan lagra ett värde digitalt på ett sätt som vi aldrig kunnat förut, säger Totte. För den oinvigde är möjligheterna med blockkedjetekniken kanske inte uppenbara, men Anders försäkrar att tekniken är lika revolutionerande som utvecklingen av internet och mobiltelefoni har varit de senaste två decennierna. Tekniken har nämligen potentiella användningsområden inom en rad olika industrier. För finansbranschen innebär det bland annat att säkra transaktioner kan ske utan att en tredje part behöver involveras. Det kommer innebära en enorm skillnad i effektivitet för det finansiella systemet och bankernas roll i transaktioner skulle kunna försvinna.

Anders Larsson
Utmaningarna med blockkedjorna är enorma, framförallt gällande användbarheten.

Trots att blockkedjor redan påvisat sin nytta kvarstår många utmaningar med tekniken.

- Utmaningarna med blockkedjor är enorma, säger Anders Larsson. Det finns regulatoriska, politiska, miljömässiga och skattemässiga hinder. Men ett av de största är användbarheten. Det är fortfarande en avancerad teknologi som inte är särskilt användarvänlig.

Anders påpekar dock att möjligheter med blockkedjor väger upp svårigheterna och att det är en naturlig process i utvecklingen av ny teknik: - precis som man inte skulle döma ut mobiltelefonen för 20-30 år sedan så ska man inte döma ut blockkedjetekniken idag bara för att den är lite knackig, säger han.

Läge att investera i Bitcoin?

Så när kommer vi handla med kryptovalutor och göra finansiella transaktioner utan att använda en bank? Enligt Totte och Anders kan bara tiden utvisa det.

- När en ny teknik utvecklas är det ofta många som tror att det kommer ske en liten förändring snabbt, förklarar Anders, men i själva verket är det mer sannolikt att förändringen kommer vara stor, men ske under längre tid.

Betyder det då att det är dags att investera i lite Bitcoin? Det tycker både Totte och Anders är upp till var och en. Men är du intresserad av kryptovalutor och tycker det låter spännande att lära dig mer? Då kan du passa på att prova den nya svenska kryptobörsen trijo.co samt lära dig analysera kursrörelserna på larssonfuture.com och därmed på nära håll följa blockkedjornas utveckling.

Mer intressant läsning

Moon-Suck Song - 6 avgörande trender för att lyckas inom e-handel

Lokalisering, Hype Commerce, infrastruktur… Har du koll på varför somliga e‑handlare blir så framgångsrika? Det har Moon-Suck Song, vd och och medgrundare till Panagora som hjälper bolag att accelerera sin B2C e‑handel. Här avslöjar han sex stycken trender som de alla mer eller mindre applicerar i sina verksamheter.

Lisa Lindström - konsten att vara relevant

Hur fortsätter ditt företag att vara relevant i en värld där kundens förväntningar bara ökar, tekniken hela tiden utvecklas och det ska gå snabbt att förändras?

Future Day 2019 - tack alla som var med

För tredje året i rad arrangerade vi Future Day – en dag då vi diskuterade framtidens företagare och företag! Det blev en intressant och lärorik dag då allt ifrån teknikens utveckling, förändring och e-handel, till blockkedjor och kryptovalutor togs upp.