Sweden
Logga in

Logistikkrisen - så kan företag finansiera ökad lagerhållning

Publicerad onsdag, 19 januari 2022 15:49Finansiering

Pandemin har lett till obalanser i världsekonomins sammanflätade leverans- och produktionskedjor. Nu vill företag minska sin sårbarhet genom en ökad lagerhållning – men större lager binder också mer kapital. Hampus Grönberg, försäljningschef på Svea Bank, tipsar om hur företag kan finansiera högre lagernivåer.

Sedan coronapandemins början har det kommit en strid ström av medierapporter om störningar i de internationella leveranskedjorna. Återkommande nedstängningar och restriktioner, särskilt i tillväxtländer i Asien, har resulterat i flaskhalsar vid hamnar och på land, vilket har lett till logistikbekymmer, komponentbrist och produktionsstörningar på många håll, även hos företag här hemma. Allt detta har gjort den världsekonomiska återhämtningen påtagligt hackig. Hampus Grönberg, försäljningschef på Svea Bank, berättar att många företagskunder har vittnat om fraktproblemen.

– Bland många av våra kunder finns en osäkerhet kopplad till de långa leveranstiderna från underleverantörerna. När dessa leveranser ständigt blir fördröjda skapar det problem på försäljningssidan i form av många restordrar, vilket kan göra att även långvariga kunder tappar förtroendet, säger han.

Större lager binder mer kapital

Vanligen försöker företag, inte minst inom tillverkningsindustrin, ha förhållandevis små komponentlager. Störningarna i de globala leveransflödena under pandemin har därför tvingat många företag, till exempel biltillverkare, till återkommande produktionsstopp på grund av brist på insatsvaror. Hampus Grönberg har noterat att många företag vill öka sin motståndskraft i relation till de internationella fraktproblemen, bland annat genom större inköp.

– Vissa företag gör större inköp av produkter för att minska sin känslighet. Större lager binder också mer kapital, vilket i sin tur hämmar företagets handlingsutrymme. För att ha råd med en ökad lagerhållning kanske man exempelvis inte kan investera lika mycket eller någonting alls i marknads- och försäljningsåtgärder. Vi ser därför att allt fler företag efterfrågar olika finansieringslösningar för ett större handlingsutrymme, även vid ökad lagerhållning.

Finansiell brygga mellan order och leverans

Svea tillhandahåller två finansieringslösningar som kan minska kapitalbindningen i lager och samtidigt ge ökat ekonomiskt manöverutrymme. Enligt Hampus Grönberg är företagslån ett alternativ för företag som planerar att göra materialinköp i samband med större, enstaka affärsprojekt.

– Det fungerar ofta som en ypperlig brygga mellan order och leverans. Kanske behöver ett företag göra materialinköp till tre större projekt. Då lånar man in pengar för att skaffa de varor som krävs, och sedan när projektet är färdigställt och leveransen avklarad betalar man av lånet plus ränta med intäkterna från projektet, säger han.

Hampus Grönberg
Företagslånet fungerar ofta som en ypperlig brygga mellan order och leverans.

Lösning för tillväxtföretag

Den andra finansieringslösningen är en kontokredit som passar företag med mer långsiktigt högre lagernivåer. Kontokrediten är kopplad till företagets transaktionskonto och är i praktiken en avtalad övertrasseringsgräns.

– Detta är en bra lösning för tillväxtorienterade företag som behöver göra extra stora varuinköp mer kontinuerligt och som är i behov av kontinuerlig påfyllnad av finansiering för att minska kapitalbindningen och skapa mer valmöjligheter framåt. När intäkterna från kunderna kommer in på kontot balanseras kontokrediten automatiskt. Hur tror du att företagens syn på lagerhållning kommer att påverkas framöver?

– Logistikproblemen har gått i vågor under pandemin och det har gjort företagen mer framåtblickande. Man ser behovet av en mer långsiktig och trygg lagerhållning och behöver därför också hitta bra finansieringslösningar.

Minska kapitalbindningen gentemot kund

När det råder obalans i de internationella leverans- och produktionskedjorna är risken att företagens kunder hamnar i svårigheter och dröjer med betalningarna. Ett sätt för att minska kapitalbindningen gentemot kund, i så kallade kundfordringar, är att använda sig av fakturaköp eller fakturabelåning, två tjänster som Svea tillhandahåller. I korthet innebär fakturabelåning att företaget belånar en större eller mindre mängd kundfaktorer och får merparten av summan betald direkt, medan fakturaköp innebär att företaget säljer fakturan som därmed övertas av Svea.

– Från det att ett företag har fått en beställning från en kund till det att leveransen är avklarad och kunden har betalt fakturan, så kan det dröja flera månader. Men med fakturafinansiering försvinner kredittiden för bolaget medan kunden behåller samma betalningsvillkor. Det förbättrar företagets kassaflöde och blir på så sätt också en viktig åtgärd för att minimera kapitalbindningen, säger Hampus Grönberg.

Mer intressant läsning

Nya lagar och regler 2022

Vid årsskiftet infördes en rad nya lagar och regler. Här är en sammanfattning för dig som driver företag.

Amazon-effekt? Dubbelt så många företag som i fjol planerar att börja sälja på externa digitala marknadsplatser

Antalet svenska företag som överväger att använda sig av externa digitala marknadsplatser har fördubblats på ett år. Sex procent av alla företag säljer i dag via externa tjänster och 15 procent överväger att börja göra det. Men många B2B-företag är fortfarande skeptiska. Det visar årets digitala försäljningsrapport.

Företagens hållbarhetsarbete allt viktigare

Klimatfrågan tar en allt större plats i samhällsdebatten och majoriteten av svenska företag tror att kraven på hållbarhetsarbetet kommer stiga de kommande åren. Det visar vår rapport Digital försäljning. Snabba leveranser, fri frakt och fler valmöjligheter är parallellt med hållbarhet något som företagen tror kommer bli viktigare framöver.