Sweden
Logga in

Leasing som företagsstrategi

Publicerad onsdag, 19 april 2023 12:42Finansiering

Leasing kan vara ett bra alternativ för företag som söker efter en kostnadseffektiv och flexibel lösning för att investera i och hantera tillgångar. Genom att välja leasing kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och behöver inte lägga tid på underhåll av sina tillgångar samt tidskrävande administration. Det ger mer tid och resurser åt att utveckla och expandera verksamheten.

För företag som söker efter en kostnadseffektiv och flexibel lösning för att investera i och hantera tillgångar, kan leasing vara det perfekta alternativet. Genom att välja mellan operativ och finansiell leasing kan företag anpassa sin finansieringsstrategi utifrån deras specifika behov och mål. I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med båda leasingtyperna för företag, samt hur leasing kan bidra till en mer effektiv och fokuserad verksamhet. Låt oss dyka in i de många fördelarna med leasing och hur det kan gynna ditt företag.

Operationell leasing: En flexibel lösning för företagets behov

Operationell leasing är en attraktiv finansieringslösning för företag som behöver använda bilar, lastbilar eller annan utrustning på kort- till medellång sikt. I dessa kontrakt behåller leasinggivaren äganderätten till tillgången och ansvarar för underhåll och reparationer. Detta frigör företaget från att hantera värdeförändringar och underhållskostnader, vilket ger en mer förutsägbar kostnadsstruktur och ökad flexibilitet.

Finansiell leasing: Investera i tillgångar över längre tid

För företag som vill ha en långsiktig lösning för sina investeringar i fastigheter och dyrare utrustning kan finansiell leasing vara det bästa alternativet. I dessa kontrakt ansvarar leasingtagaren för underhåll och reparationer och har ofta en option att köpa tillgången när leasingperioden är över. Detta innebär att företaget kan dra nytta av värdetillväxt och potentiellt äga tillgången i framtiden.

Kostnadseffektivitet och förutsägbara utgifter

En av de största fördelarna med leasing för företag är den lägre initiala kostnaden jämfört med att köpa en tillgång. Företaget behöver inte betala hela kostnaden för tillgången, vilket frigör kapital som kan användas för att investera i andra delar av verksamheten. Dessutom innebär leasingkontrakt att företaget har en förutsägbar månatlig kostnad, vilket underlättar budgetering och ekonomisk planering.

Möjlighet att uppdatera till ny teknik

När ett leasingavtal löper ut får företaget möjlighet att byta till en nyare modell av tillgången eller en annan tillgång som passar deras behov bättre. Detta innebär att företaget alltid kan ha tillgång till den senaste tekniken och undvika att använda föråldrad utrustning, vilket kan öka produktiviteten och konkurrenskraften.

Skattefördelar med leasing

Leasing kan erbjuda skattefördelar för företag, eftersom leasingkostnaderna ofta kan dras av. Detta kan bidra till att minska företagets skattebörda och förbättra dess ekonomiska resultat. Det är dock viktigt att konsultera en skatterådgivare för att säkerställa att företaget drar full nytta av eventuella skattefördelar.

Anpassning och specialisering av tillgångar

Leasing ger företag möjlighet att anpassa och specialisera sina tillgångar för att passa deras specifika behov. Detta innebär att företaget kan välja tillgångar med de egenskaper och funktioner som bäst stöder deras verksamhet, vilket kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet. Dessutom kan leasinggivare erbjuda expertis och rådgivning kring de bästa tillgångarna för företagets behov, vilket ytterligare underlättar valet av rätt utrustning.

Leasing eller kontantköp

Leasing och kontantköp har båda sina fördelar och nackdelar när det gäller att skaffa tillgångar för ett företag. Vid leasing krävs oftast en mindre initial investering och företaget har förutsägbara månadskostnader, vilket underlättar budgetering och planering. Dessutom hanteras underhåll och administration av leasinggivaren, vilket frigör företagets resurser att fokusera på sin kärnverksamhet. Vid kontantköp äger företaget tillgången direkt och kan använda den som de önskar utan några kontraktsbegränsningar, som exempelvis körsträcka för bilar eller användningsbegränsningar för utrustning. Dessutom finns det ingen tidsbegränsning för användning av tillgångar som köps kontant. Om tillgången ökar i värde över tid kan företaget dra nytta av denna värdeökning. Dessutom finns det inga räntekostnader eller finansieringsavgifter vid kontantköp.

Båda alternativen har fördelar och nackdelar, och det är viktigt att göra en grundlig analys av sina behov och budget för att bestämma vilken metod som är mest lämplig för verksamheten. Svea erbjuder rådgivning samt en enkel leasingprocess, vilket kan hjälpa företag att snabbt komma igång. Svea kan även anpassa leasingavtalen efter specifika behov, vilket ger möjlighet att välja tillgångar med de egenskaper och funktioner som bäst stöder verksamheten.

Leasing med Svea som partner

Läs även artikeln: Vad är det för skillnad på operationell och finansiell leasing

Mer intressant läsning

Abonnemang som betalsätt

Att ta betalt via abonnemang innebär att kunder betalar en regelbunden avgift för att få tillgång till en produkt eller tjänst. Det är en allt vanligare betalningsmodell som används av många företag idag. Det finns många fördelar med abonnemang som både företag och kunder kan dra nytta av.

Så tacklar lunchrestaurangerna prishöjningarna

Vi lever i tider av ekonomisk osäkerhet. Vissa restaurangägare utmanas av det kärvare läget och ser en nedgång i antalet lunchgäster – medan andra fortfarande lyckas öka sin omsättning.

Framtidens betallösningar är redan här

Kontaktlösa betalningar har slagit igenom snabbt hos både unga och äldre konsumenter i Norden. Digitala plånböcker är en annan stark trend och när grab-and-go-tjänster slår igenom lämnar vi den fysiska plånboken hemma för gott.