Sweden
Logga in

Hög tid att stresstesta företaget

Publicerad torsdag 12 januari 2023 08:00Finansiering

Mycket pekar på att vi går mot skakigare tider. Därför bör du stresstesta företagets ekonomi redan nu. Det kommer ge dig svar på hur starkt ditt bolag är och vad du eventuellt behöver förbättra, säger Sevki Algan, kreditchef på Svea Bank.

Hur skulle din firma klara sig om du tappar 5 procent av omsättningen? 10 procent? 20 procent? Svaren på frågorna får du om du stresstestar företagets ekonomi.

– Även om det är tuffare tider gäller det att ha en genomarbetad budget, men också att göra en känslighetsanalys. Vad händer om stora delar av omsättningen går ner? Vad händer om kostnaderna och räntorna stiger? Det är frågor man behöver ställa sig för att planera sin verksamhet framåt, säger Sevki Algan och fortsätter:

– En annan sak jag vill lyfta fram är att göra en omvärldsanalys. Vi såg att många beteenden ändrades under pandemin, kan samma sak hända nu? Och ha koll på kunderna, hur stora risker har du mot enskilda kunder om de hamnar i trångmål? Hur mycket kan du förlora?

Ett stresstest kan du genomföra på egen hand, exempelvis finns underlag hos statliga Almi – eller så tar du hjälp av din bank i frågan:

Sevki Algan
Jag rekommenderar att ha en nära dialog med din bank.

– Jag rekommenderar att man har en nära dialog med banken, hur kan de hjälpa mig under den här tiden som kommer? Visst, alla räknar med att det blir tufft, men har man en genomarbetad budget och tagit höjd för olika scenarion har bankerna olika typer av produkter för att stötta bolagen. Det blir lättare att sätta in rätt åtgärd.

– Vi på Svea Bank kan exempelvis stötta våra kunder genom att erbjuda en kontokredit till de som behöver rörelsefinansiering, alternativt ett företagslån till de som behöver göra inköp av engångskaraktär.

Kom igång med Kontokredit

Finns det några misstag man kan undvika i det ekonomiska läge vi är på väg in i?

– Att inte våga ta beslut, det är nu man behöver visa handlingskraft och bemöta de utmaningar som kommer. Det behöver man kunna visa för sin bank till exempel.

I genomsnitt brukar en lågkonjunktur vara i cirka ett år innan ekonomin vänder, huruvida det blir så även denna gång är oklart – men tillgängliga data pekar på ljusare tider framåt 2024.

– I dagsläget visar prognoserna att nedgången kommer hålla i sig under 2023, men att inflationen minskar under slutet av året. Någonstans under 2024 kan vi förhoppningsvis se en vändning. Samtidigt är det svårt att säga något exakt.

Vilket är ditt bästa råd till företagen under perioden fram till dess?

– Om jag bara skulle ge ett råd så är det att ha en god dialog med din bank, det kommer behövas och kan vara skillnaden på hur företaget klarar sig under den här perioden.

Smarta tips för företagarens plånbok

De flesta företagare har möjligheter att planera sin egen plånbok bättre. Det säger konsulten Christian Hoinard. Här är hans goda råd.

Så attraherar Svea svårflörtade utvecklare

Utvecklare kan välja och vraka mellan olika jobberbjudanden. Nyexaminerade Nils Lundqvist ångrar inte en sekund att han valde Svea.

Så betalar svenskarna när de handlar

Swish är den mest använda betalmetoden när svenskar handlar online, medan bankkort är vanligast vid köp i fysisk butik. Det visar statistik från Sveas nya rapport Payments in the Nordics. Rapporten visar även att faktura är en mer populär betalmetod bland svenskarna i jämförelse med de andra nordiska länderna.