Sweden
Logga in

Detta stoppar svenska företag från ny teknik

Publicerad tisdag, 16 mars 2021 08:00Betallösningar

AI, VR, AR och externa digitala marknadsplatser, verktygen och plattformarna blir allt mer närvarande i konsumenters liv. Men är de nya teknikerna en del av företagens vardag? En rapport från Svea visar att en klar majoritet är positiva till teknik som AI och dess inverkan på försäljningen. Men samtidigt stoppas de av att rätt kompetens saknas och att det är för dyrt.

Sveas Rapport Digital försäljning till företag visar att företags inställning till ny teknik och dess inverkan på försäljning är positiv. Det uppger sju av tio. Mest intressant är teknik som involverar AI, som kan användas för att exempelvis skapa personliga erbjudanden. Var femte företagare menar att just AI skulle få störst positiv effekt på deras försäljning. Men från tanke till implementering finns en del hinder, vanligast är att det är för dyrt eller att företaget saknar rätt kompetens. Var tionde uppger att deras långsamma interna processer sätter stopp.

– Det är svårt att förutspå vilken effekt ny teknik kan ha på ens företag. Det finns flera exempel på hur det visat sig vara gynnsamt för en specifik bransch medan det för många fortfarande är outforskat. För bolag med digital försäljning ligger dock AI som teknik nära verksamheten. Lagerhållning, CRM-system och kundtjänst är bara några av de områden som förändrats markant sedan AI:s entré, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Amazon – nej tack!

Och till andra nya digitala lösningar som externa digitala marknadsplatser är företagarna överlag positiva. 41 procent svarar i undersökningen att de var ganska eller mycket positiva till externa digitala marknadsplatser som Amazon eller Alibaba. Det är tidigt att sia om Amazons framgångar efter deras lansering i Sverige. I den senaste e-handelsindikatorn från Payson och Svea uppger varannan e-handlare att de inte planerar att anpassa sin e-handel till följd av Amazons etablering.

– Det ska bli intressant att följa hur företagarna nu väljer att förhålla sig till jättens entré. Den svenska e-handeln är välmående men lanseringen av Amazon innebär konkurrens. Samtidigt vet vi från vår rapport att den personliga kontakten visat sig vara viktig vid köptillfället för inköparen, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

För mer information

Thomas Svensson, Partner Manager, Svea Ekonomi, tel: 070-545 66 25, mejl: thomas.svensson@svea.com

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 30 mars till 28 april 2020. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Om e-handelsindikatorn

E-handelsindikatorn har besvarats av 804 svenska e-handlare genom Payson och Svea Ekonomis kundpanel. Panelen består av kunder inom såväl B2B som B2C och har ombetts att besvara frågor kring Amazons etablering i Sverige.

Viken ny teknik tror du skulle kunna ha störst positiv inverkan på er totala försäljning idag?

FrågaTotalt
AI (t.ex personligt anpassade erbjudande, en automatiserad chatrobot)20 %
VR (t.ex ett virtuellt showroom)15 %
Nya transportmöjligheter (t.ex leverans med drönare)8 %
AR (t.ex kunna placera ut produkten/varan i dess tilltänkta miljö6 %
Röststyrning (t. ex integrering av prudkterna i Google Home)1 %
Annat4 %
Ingen ny teknik skulle ha en positiv inverkan på vår försäljning34 %
Vet ej 12 %


Vad är din allmänna inställning till ny teknik (ex. AI, AR eller VR) och dess inverkan på er totala försäljning?

FrågaTotalt
Mycket positiv35 %
Ganska positiv35 %
Varken eller27 %
Ganska negativ2 %
Mycket negativ1 %
Vet ej 1 %


Vilken är din allmänna inställning till externa digitala marknadsplatser, t ex Amazon, Wish, Alibaba, Ebay?

FrågaTotalt
Mycket positiv11 %
Ganska positiv30 %
Varken eller44 %
Ganska negativ11 %
Mycket negativ3 %
Vet ej 3 %


Vilken är den vanligste anledningen till att ni inte implementerar ny teknik på ert företag?

FrågaTotalt
Vi ser ingen nytta med ny teknik 32 %
Det är för dyrt16 %
Vi saknar rätt kompetens13 %
Långsamma interna processer11 %
Vi har dåliga erfarenheter1 %
Annat20 %
Vet ej 6 %

 

Mer intressant läsning

Svea Bank lanserar Swish

Svea Bank fortsätter att utveckla erbjudandet för sina privat- och företagskunder. Under slutet av det första kvartalet kommer bankkunder kunna göra enkla och säkra betalningar genom lanseringen av Swish i banken.

Clubhouse skapar ett digitalt försprång åt ditt företag

Alla talar om Clubhouse. Den exklusiva samtalsplattformen har redan lockat inflytelserika företagsledare som Elon Musk och Mark Zuckerberg till sig. Men det som på ytan kanske ser ut som en ”modeapp” för utvalda Iphone-användare – är i själva verket ett värdefullt tillfälle att skaffa dig ett försprång i din onlinemarknadsföring.

Svea och Mobile Interaction i nytt samarbete - tar helhetsgrepp om apputveckling

Nu inleder Svea och Mobile lnteraction ett samarbete för att erbjuda helhetslösningar för appar. Det innebär att man tillsammans erbjuder apputveckling från början till slut där betallösningarna sömlöst sys in, för att öka konverteringen och förbättra användarvänligheten.